Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Archives - Obiecany Mesjasz i Mahdi
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Obiecany Mesjasz i Mahdi

Hadhrat [arab.Jego Świątobliwość] Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) – Obiecany Mesjasz i Mahdi urodził się w rodzinie szlacheckiej w Qadian, wtedy, w Indiach.  Od najmłodszych lat interesował się religią. Był znany ze swej uczciwości, życzliwości oraz zdecydowania. Z czasem pogłębiła się jego znajomość i zrozumienie religii oraz jej zastosowanie w społeczeństwie.Jako muzułmanin, był mocno przekonany o tym, że wszystkie religie u swych źródeł są prawdziwe. Z upływem czasu oddaliły się jednak od swej pierwotnej nauki. Podtrzymywał on godność religii i wykazywał jej znaczenie dla każdego człowieka.

Jego szczera obrona religii została ostatecznie pobłogosławiona, gdy zaczął otrzymywać bezpośrednie objawienie od Boga – błogosławieństwo, które otrzymywał do końca swego życia.Jego misją było ożywienie prawdy, którą zawierają w sobie wszystkie religie oraz odrodzenie nauk islamu.  Poprzez nie chciał zjednoczyć ludzkość i ustanowić wieczny pokój.W 1889 r, pod Bożym kierownictwem, Hadhrat Ahmad założył Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya – wspólnotę, która rośnie w swej liczbie i sile.  Pozostaje aktywna w przekazywaniu przesłania islamu do krańców ziemi.W 1891r., ogłosił, na podstawie Bożego Objawienia, że jest Obiecanym Mesjaszem i Mahdim, którego nadejście było oczekiwane przez wyznawców różnych religii, zgodnie z obietnicami zawartymi w proroctwach świętych ksiąg: Wedy, Tory, Biblii, Koranu i świętych pism innych światowych religii. Zapowiadały one przybycie „Obiecanego” pod różnymi nazwami i tytułami: hindusi czekali na Krisznę, żydzi i chrześcijanie na Mesjasza, buddyści na Buddę, a muzułmanie na Imama Mahdiego i na Mesjasza. Jego pojawienie się nastąpiło zgodnie z proroctwami wypowiedzianymi przez Świętego Proroka islamu (niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim) o drugim przybyciu Mesjasza oraz pojawieniu się al -Imam [przywódca duchowy] oraz al-Mahdi [Mesjasz].Pod Bożym kierownictwem, Jego Świątobliwość Mirza Ghulam Ahmad wyjawił, iż miał pojawić się tylko jeden taki reformator. Wszystkie cechy „Obiecanego”, wymieniane w największych religiach, są reprezentowane w jednej osobie.

Jego misją miało być doprowadzenie ludzkości do owczarni jednej powszechnej religii, islamu.  Twierdził również, że Obiecany Reformator jest podległy Prorokowi islamu(saw) oraz że jest jego wiernym wyznawcą.Hadhrat Ahmad(as) wykazał się, jako szanowany pisarz, napisał ponad 80 książek. Jego publikacje zostały przetłumaczone na ponad 60 języków i do dnia dzisiejszego inspirują swoich czytelników. Jednym z jego największych dzieł naukowych jest ,,Filozofia Nauk islamu’’, przygotowana w formie dokumentu i odczytana na Konferencji Wielkich Religii w 1896r. Napisał też w 1899r. fascynujący traktat zatytułowany Jezus w Indiach, który odkrywa niezwykłe dowody podróży Jezusa(as) do Indii.  Obiecany Mesjasz(as) zainicjował również w 1902r., wydawanie magazynu ,,Review of Religions’’ ,omawiającego szeroki wachlarz kwestii religii, filozofii oraz współczesnych problemów danego czasu. Jest to najdłużej wychodzący magazyn w języku angielskim występujący w obronie islamu oraz jego wartości.Ludzie dołączający do jego wspólnoty odzwierciedlają jego sukces w przekazywaniu prawdy islamu.  Od 1889r. do chwili jego śmierci w 1908r., zaakceptowały go dziesiątki tysięcy ludzi, To błogosławieństwo jest i będzie dalej kontynuowane poprzez jego Kalifów (następców).

Obecnie, w czasie Piątego Następcy widzimy, że fala akceptacji jest ogólnoświatowa, a przesłanie Proroka Ahmada(as) rzeczywiście dotarło do krańców ziemi.