Islam dla Polski - Czy islam stanowi zagrożenie dla Polski? - Wstęp
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Czy islam stanowi zagrożenie dla Polski? Ten temat wydaje się zawierać dwa różne uczucia. Jednym z nich jest uczucie miłości i przywiązania Polaków do ich ukochanego kraju. Oczywiście żaden obywatel Polski nie chciałby by jego kraj napotkał jakiekolwiek zagrożenia dla jego pokoju i stabilności. Po drugie, zawiera element strachu w tym, że islam oraz wzrost jego wpływu  na świecie może stwarzać zagrożenie dla ich cenionego kraju. Podczas gdy w pełni doceniam ich poczucie patriotyzmu, chciałbym krótko wypowiedzieć się również na temat ich obaw wobec islamu.

Zanim przejdziemy do dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym powiedzieć, że istnieją dwa różne poglądy na temat islamu. Jeden z nich jest prawdziwy, przedstawiający realne oblicze Islamu. O tym będzie mowa nieco później. Inny obraz jest ten, który jest obecnie przekazywany przez media. Najprawdopodobniej omawiany temat jest związany z tym właśnie postrzeganiem islamu. Jeśli moje założenie jest słuszne, to chciałbym powiedzieć, że:

  • Jeśli się boisz islamu, który jest odpowiedzialny za terroryzm i rozlew krwi niewinnych ludzi spowodowaną eksplozjami i samobójczych zamachów bombowych
  • Jeśli obawiasz się islamu, który promuje nienawiść i wrogość między wyznawcami różnych religii i chce szerzyć przesłanie poprzez przemoc.
  • Jeśli jesteś przerażony z powodu fanatycznych poglądów i działań ekstremistycznych niektórych elementów, którzy popełniają zbrodnie w imię islamu.
  • Jeśli się boisz islamu, który wierzy w egzekwowaniu prawa Szarłatu (Prawa Islamskiego) na nie-muzułmanach żyjących w krajach muzułmańskich.
  • Jeśli jesteś przerażony/a islamem, który odrzuca podstawowe prawa człowieka i traktuje panie oraz nie-muzułmanów poddając ich hańbie i torturom. Jeśli mają Państwo takie wątpliwości i na ich podstawie myślicie, że islam stanowi zagrożenie dla Polski, to są państwo w pełni usprawiedliwieni. Nie tylko wy, ale chciałbym powiedzieć, że wszyscy ludzie na świecie mają prawo czuć się zagrożeni przez taki islam. Ja sam osobiście bym nienawidził i uciekał od takiego „barbarzyńskiego Islamu”.

Jednak, Panie i Panowie! Chcę zapewnić, że jest to poważnie zniekształcony obraz islamu i nie ma nic wspólnego z prawdziwym i realnym islamem. Islam jest po prostu przeciwieństwem tych wszystkich wyżej wymienionych okrutnych rzeczy.

Należy rozumieć, bardzo wyraźnie, że prawdziwy islam jest wiarą, o której mówi Święty Koran, muzułmańskie Pismo Święte, i która może być poświadczona w lustrze praktycznych i szlachetnych przykładów i wypowiedzi Świętego Proroka islamu. Wszystko inne, przeciwne do tego, może być nazywane wszystkim,  jakkolwiek jednak nie islamem. Dlatego trzeba dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy rzeczywistą nauką islamu i samozwańczymi poglądami i praktykami tych, którzy nadużywają imienia islamu.

To rzeczywiście bardzo smutne, że wielu ludziom nie udało się rozpoznać piękna islamu w tym wieku. Islam, w moim umyśle, jest jak najpiękniejszy diament pokoju. Niezależnie od kąta pod jakim na niego spojrzymy, jest to absolutny spokój, czysty pokój i tylko pokój. Co sprawia, że islam to religia pokoju? Sama nazwa ,,islam’’ jest czymś wyjątkowym. Po raz pierwszy w całej historii religii, religia otrzymała imię, które dosłownie oznacza pokój. Również ma znaczenie całkowitego poddania się woli Bożej i jego poleceniom.

Ten kto naprawdę wierzy w to i wiernie podąża za Islamem nazywany jest muzułmaninem. Bardzo piękna i zwięzła definicja prawdziwego muzułmanina była wypowiedziana przez samego założyciela islamu, Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwa Allacha będą z nim). Powiedział on:

 „Muzułmanin, jest to ta osoba, z czyjej rąk i języka, wszyscy ludzie są całkowicie bezpieczni.”  (Sunan Nasai vol.8 Kitabul Iman)

Niestety, obecnie islam jest traktowany na równi z religią terroru, religią rozlewu krwi, a niektórzy ludzie, wielu z nich, rzeczywiście uważają islam za religię, która promuje nienawiść między ludźmi i między narodami. Faktem jest, że Islam jest największym orędownikiem pokoju, a Święty Prorok Muhammad (SAW) był największym orędownikiem pokoju wszechczasów, promował idee pokoju dla całej ludzkości.

Chciałbym podjąć kilka podstawowych kwestii, i przedstawić wam to, co Koran mówi o tych sprawach. To pomoże wam zrozumieć, że islam jest naprawdę przesłaniem pokoju, będąc daleko od przekazu nienawiści, strachu, przemocy i rozlewu krwi.