Islam o terroryzmie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

O TERRORYZMIE

Jeden punkt należy dodać tutaj, aby wyjaśnić nieporozumienie. Niektórzy ludzie w dzisiejszych czasach popełniają akty terroryzmu, niestety, w imię islamu. Powiedziałbym, że to tylko niewielka ilość ludzi, którzy zdradzają swoją religię poprzez swoje działania, które są całkowicie sprzeczne z  islamem. Jako tacy, są oni ludźmi winnymi, którzy sprowadzają wielką krzywdę na swoją wiarę. Ci,  którzy dopuszczają się tych zbrodni i aktów terroryzmu w stosunku do innych ludzi w imię islamu nigdy nie powinni porywać pięknego imienia islamu, ani uważać się za ambasadorów i przedstawicieli islamu. Naruszają ich własną religię i zasługują, za akty agresji i szarganie pięknego obrazu islamu, na zdecydowane potępienie i surową karę.

Czwarty Kalif (arab. następca) Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Jego Świątobliwość Mirza Tahir Ahmad, wyjaśnił punkt widzenia o terroryzmie w jasnym przekazie. Powiedział:

Jeśli chodzi o islam, kategorycznie odrzuca on i potępia wszelkie formy terroryzmu. Nie przewiduje żadnych zakrycia lub uzasadnienia żadnego aktu przemocy, popełnionych przez osoby, grupy lub rządy. (…) Mocno potępiam wszelkie akty i formy terroryzmu, ponieważ posiadam głęboko zakorzenione przekonanie, że nie tylko islam, ale także każda prawdziwa religia, niezależnie od jej nazwy, nie zezwala, w imię Boga, na przemoc i rozlew krwi niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci „. (,,Morderstwo w imię Boga’’, str.116 i 119).

Przedstawiłem tutaj tylko kilka przykładów nauk islamu, o którym mowa w Świętym Koranie. Ten stanowi jasno, że islam nigdzie nie wspomniał o żadnych naukach promujących terroryzm i wojny przeciwko innym ludziom. To oznacza również, że jedynie pokojowa osoba może być naprawdę muzułmaninem, a ludzie, którzy popełnili zbrodnie, agresję i inne barbarzyńskie akty, takie jak zamachy samobójcze, nawet jeśli zostały popełnione w imię islamu, nie zasługują na nazywanie ich muzułmanami.

Powiedzieć, że muzułmanin jest terrorystą lub wykorzystywanie chorobliwie wymyślonego terminu „muzułmańskiego terroryzmu” jest z pewnością jak włożenia światła i ciemności, ognia i wody lub śmierci i życia razem. Jak można umieścić białe i czarne razem? Są one całkowicie sobie przeciwne. Zapewniam, że prawdziwy muzułmanin nie może być terrorystą i terrorystów nie można nazywać muzułmanami! W islamie nie ma miejsca na terroryzm, a cała koncepcja terroryzmu jest całkowicie obce naukom islamu.