Zakazy absolutne w islamie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Zakazy absolutne w islamie

Zakazy absolutne w islamie

Żywność

Bóg zabrania w Islamie spożywania zwierząt zabitych nie w Imieniu Boga Allaha, spożywania mięsa chorych zwierząt, zmarłych śmiercią naturalną oraz zwierząt, których mięsem żywiły się wcześniej dzikie zwierzęta jak i mięsa tych drapieżników. Zabronione również jest spożywanie wieprzowiny, padliny oraz krwi. (Koran 2:174)

Należy pamiętać, że poprzez nazwę zwierzęcia Bóg wskazał powód, dla którego mięso tego stworzenia zostało zabronione. Świnia to po arabsku Chinzeer co stanowi złożenie dwóch słów Chanz i Ara.  Oznaczają one – <<uważam je za nieczyste>>. W ten sposób już samo imię dane temu zwierzęciu przez Boga Wszechmogącego wskazuje na jego nieczystość. Dziwnym zbiegiem okoliczności w języku Hindi nazwa zwierzęcia brzmi Suar, co składa się z Su Ara. Oznacza to również <<uważam je za nieczyste>>. Nie ma nic dziwnego w fakcie, że arabskie słowo Su ma swój odpowiednik w języku Hindi.

W książce „ Minanur Rahman” powiedziano, że język arabski jest matką innych języków i w wielu językach znaleźć można słowa arabskie. Su to arabskie słowo, które w języku Hindi znaczy <<zły>>. Nie ma zatem wątpliwości, że gdy arabski był językiem o światowym zasięgu, stworzenie to znano w tym kraju pod jego arabską nazwą , której synonimem było słowo chinzeer, i tak pozostało aż do dnia dzisiejszego. Słowo to mogło ulec pewnym przekształceniom w sanskrycie, lecz chinzeer zachowuje swoje pierwotne znaczenie. Zbędne jest podawanie szczegółów mówiących o nieczystości tego zwierzęcia. Wszyscy wiedzą, że je ono bród i jest całkowicie bezwstydne. Powód dla którego zabroniono spożywania wieprzowiny wydaje się zatem oczywisty. Zgodnie z prawem natury spożycie mięsa tego zwierzęcia miałoby zgubny wpływ na ciało i duszę tego kto je spożył. Spożywanie pokarmu ma wpływ na duszę człowieka nie ma więc możliwości, że mięso nieczystego zwierzęcia miałoby zły wpływ. Jeszcze w czasach przed nadejściem Islamu greccy lekarze uznali, że mięso tego stworzenia szkodzi skromności i rodzi bezwstydność.

Z tego samego powodu prawo Islamu zabrania spożywania padliny, wpływa ona negatywnie na moralność i szkodzi zdrowiu. Krew uduszonego lub zatłuczonego zwierzęcia pozostaje w jego ciele i przez to uznane jest ono za padlinę. Krew takiego zwierzęcia wkrótce ulega zepsuciu i psuje mięso. Ostatnie badania dowiodły, że krew taka rozprzestrzenia truciznę po całym organizmie zwierzęcia.

Napoje

Islam ostro potępia spożywanie alkoholu we wszystkich jego postaciach. Według Koranu człowiek powinien być odpowiedzialny za każdy moment swojego życia. Picie powoduje zaciemnienie umysłu a wręcz utratę świadomości i samokontroli. Ma ono również zgubne konsekwencje dla rodzin oraz bliskich pijącego człowieka. Islam jako religia podkreślająca bardzo mocno człowieka jako istotę społeczną mocno zwraca uwagę na te konsekwencje spożywania alkoholu.

Picie jest poddane tak rygorystycznym zasadom z powodu natury człowieka. Nie zezwala się na picie np. kieliszka wina do obiadu co nie szkodzi ani pijącemu ani jego bliskim. Stosuje się tą zasadę ze względu na słabą stronę natury człowieka. Są osoby mogące spożywać alkohol w odpowiednich proporcjach nie szkodząc sobie i innym, jednak większość ludzi tego nie potrafi. Ż tego powodu alkohol został nazwany Haram –zakazany.

Prowizja

Zakazane jest muzułmanom pobieranie zysku (procentu) od pożyczonej sumy pieniędzy.

Hazard

Niedozwolone jest muzułmanom branie udziału w jakichkolwiek grach hazardowych, uczęszczanie do kasyn, itp. Lub zarabianie pieniędzy w ten sposób. Nie zezwala się wiernym osobom na marnowanie czasu na tego typu rozrywki, gdyż muzułmanin powinien wykorzystać każdą wolną chwilę na własny rozwój duchowy jak również dla pracy dla dobra innych ludzi.


Czytaj

Udostępnij