Ceremonie w islamie - Małżeństwo/Nikah - Urodziny dziecka - Ramadan
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Ceremonie w islamie

Ceremonie w islamie

Każdy tydzień posiada ceremonie w islamie to znaczy specjalny dzień świąteczny, którym jest piątek. (Koran 62:10-12) Jego znaczenie wywodzi się z południowej modlitwy zgromadzeniowej, w której każdy muzułmanin musi uczestniczyć jeśli jest do tego zdolny.

Istnieją wyróżniające się okazje, które powinny być celebrowane i obchodzone:

  1. Ramadan, miesiąc postu (Saum), miesiąc objawienia Świętego Koranu.
  2. Iid-ul-Fitr trzydniowe Święto Zakończenia Postu Ramadanu przypadające na pierwsze dni miesiąca Szałłal.
  3. Iid-ul-Adha czterodniowe Święto Ofiarowania przypadające na 10-13 dzień miesiąca Zul Hiżża.

Istnieją również inne wyróżniające się święta, które jednak nie powinny być obchodzone uroczyście:

  1. Hidżra, której rocznica przypada na pierwszy dzień miesiąca Muharram.
  2. (Maulid al-Nabi) Dzień Urodzin Proroka Muhammada (saw) czyli 12 dzień miesiąca Rabi-al-Ałłal
  3. Lajlatu al Kadr– Błogosławiona Noc wspomniana w Koranie, która może być obchodzona wzmożonymi modlitwami pomiędzy 23-cim a25-tym dniem miesiąca Ramadan

Ceremonia ŚwiątIid-ul-Fitr oraz Iid-ul-Adha

Są dwa Iid-święta w ciągu roku. Jedno jest nazywane Iid-ul-Fitr , i drugie które następuje dziesięć tygodni później Iid-ul-Adha. Iid-ul-Fitr obchodzone jest na końcu miesiąca Postu . W tym dniu muzułmanie radują się za danie im siły do wypełnienie obowiązku Postu. Iid-ul-Adha obchodzone jest 10-tego dnia miesiąca Dul-Hidża (koniec okresu pielgrzymki do Mekki) dla upamiętnienia okazania posłuszeństwa Bogu przez Proroka Abrahama i jego syna Izraela, pokój niech będzie z nimi. Bóg przyjął poddanie i posłuszeństwo ich obu i nakazał aby została poświęcona owca. Muzułmanie zbierający się w Mekce na Pielgrzymce idą za przykładem Proroka Abrahama, pokój niech będzie z nim, składają swe ofiary z okazji Iid-ul-Adha. Czyn poświęcenia zwierzęcia naśladowany jest przez muzułmanów na całym świecie.

W czasie obu świąt wszyscy muzułmanie łączą się składając dra Rukaat w modlitwie zgromadzeniowej w meczecie, którą można również celebrować na wolnym powietrzu, na wsi lub w mieście.

Wcześnie z rana, po wzięciu kąpieli, muzułmanie, młodzi i starzy, ubierają swoje najlepsze ubrania. Szczególnie zwraca się uwagę na obdarowywanie nową odzieżą dzieci. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni użyć perfum, tak jak miał to w zwyczaju Święty Prorok (saw). Podczas dni Iid w muzułmańskich domach przygotowywane są specjalny dania.

Przed Modlitwą Iid, z okazji Iid-ul-Fitr powinno płacić się Fitrę. Fitra wydawana jest na biednych i potrzebujących aby również oni tego dnia mogli dołączyć do święta Iid. Wymaga się od każdego członka rodziny płacenia na rzecz Fitry opłatę ustaloną na ten rok. Fitra obowiązuje również dzieci, nawet nowo narodzone, od rodziców których oczekuje się uczynienia  koniecznej opłaty. Przed przybyciem do miejsca gdzie jest ofiarowywana Modlitwa Iid powinno zjeść się pełne śniadanie. Mówi się że Prorok Muhammad (saw) z okazji Iid-ul-Adha wolał nic nie jeść dopóki nie zarżnie swojego własnego zwierzęcia na poświęcenie. Z poświęconego mięsa spożywał on pierwszy posiłek tego dnia, jednakże nie jest zakazane jedzenie przed.

Podobnie jak to czynił Święty Prorok (saw) muzułmanie przeważnie udają się na miejsce Modlitwy jedną trasą a wracają inną.

Ceremonia pogrzebowa

Oczy umarłego powinny być zamknięte dłonią a opaska powinna być obwiązana wokół podbródka i głowy tak aby jego usta były zamknięte. Zamiast opłakiwać osoby powinny zachowywać się cicho oraz cierpliwie uczestniczyć w zajęciach związanych z pogrzebem. Ciało powinno być wykąpane w następujący sposób:

Do mycia ciała powinna być użyta trzy razy świeża lub letnia woda. Praktyką Świętego Proroka (saw) było wrzucanie kilku liści drzewa Beri. Najpierw powinny być obmyte te kończyny, które są obmywane podczas normalnego Łudu (obmycia), natomiast nie jest wymagane wlewanie wody do ust, nozdrzy, mycie ich lub mycie stóp. Następnie powinno być umyte ciało, najpierw prawa strona a potem lewa. Intymne części ciała powinny być zakryte ubraniem. Mężczyźni mogą obmywać osoby płci męskiej, a kobiety płci żeńskiej. Potem ciało powinno być okryte całunem, który zazwyczaj wykonany jest z niedrogiego białego materiału.

Całun dla mężczyzn składa się z trzech wstęg; górnej zakrywającej górną część ciała, dolnej zakrywającej dolną część ciała, oraz jednej okrywającej całe ciało od głowy po stopy. W przypadku kobiet używa się dodatkowych dwóch części, jednej zakrywającej piersi i drugiej zakrywającej głowę. Islam instruuje że osoba powinna urządzić pogrzeb z największą możliwą prostotą.

Męczennik nie potrzebuje ani kąpieli ani całunu do owinięcia ciała. Powinien być pogrzebany w ubraniu w jakim był w chwili śmierci. Po kąpieli i owinięciu ciała w całun ciało powinno być zniesione na ramionach do miejsca gdzie ma odbyć się modlitwa pogrzebowa.

Małżeństwo

Islam kładzie duży nacisk na życie rodzinne, gdzie rodzina stanowi podstawowa jednostkę społeczną. Małżeństwo może zawrzeć, jeśli wyrazi na to zgodę oraz  dysponuje środkami materialnymi do założenia rodziny, każdy muzułmanin i muzułmanka.

Ceremonia zaślubin „Nikah”

Ceremonia odbywa się najczęściej w meczecie, gdzie w obecności Imama, rodziny i dwóch światków (mężczyzn), po odmówieniu specjalnej modlitwy obie strony: narzeczona i narzeczony wyrażają wolę zawarcia małżeństwa. Mężczyzna odpowiada samodzielnie natomiast kobieta wyraża zgodę samodzielnie w obecności rodziny lub poprzez upoważnionego przez nią męskiego członka rodziny. Takie rozróżnienie wynika z prostego faktu rozgraniczenia wspólnej obecności mężczyzn i kobiet w meczecie, ponieważ ceremonia ogłoszenia ślubu odbywa się w jego męskiej części. Po uzyskaniu zgody panny młodej Imam ogłasza zawarcie ślubu w następującej formie:

Imam zaprasza wszystkich do odbycia dziennej modlitwy w meczecie. Następnie po recytacji części z Koranu zapowiada zawarcie małżeństwa. Prosi o powstanie pana młodego i pyta go o chęć zawarcia związku z panną młodą wnoszącą (……) tak? (……) określony posag (tu wymienia się dokładnie wysokość posagu). Musi on głośno wyrazić zgodę. Po jego deklaracji Imam ogłasza zawarcie związku.

W tym dniu goście częstowani są jedynie słodyczami.

Ceremonia weselna Walima

Po nocy poślubnej goście zapraszani są na ucztę weselną. Tradycją jest również rozniesienie w tym dniu pożywienia wśród głodnych i potrzebujących. Obecnie zasada ta nie jest przestrzegana rygorystycznie. Każdy naród wykształcił swoją własną tradycję.

Urodziny dziecka

Tradycja muzułmańska kultywuje kilka czynności, które powinny być wykonane nad nowonarodzonym dzieckiem.

Modlitwa

Nad narodzonym dzieckiem odprawiana jest przez najstarszą osobę w rodzinie lub pobożną osobę Azan – muzułmańskie wezwanie na Modlitwę. Tekst Azanu zostaje przeczytany bezpośrednio do ucha dziecka.

Pierwszy posiłek

Zanim matka dokona pierwszego karmienia, najstarsza osoba w rodzinie, osoba pobożna lub ojciec dziecka, powinien włożyć do ust dziecka pierwszy jego posiłek. Może to być malutki kawałek rozdrobnionego owocu, miód lub jakikolwiek inny pokarm dozwolony dziecku.

Obrzezanie

W przypadku narodzin męskiego potomka konieczne jest dokonanie w siódmym dniu jego życia czynności obrzezania. Obecnie najczęściej dokonuje się tego szpitalu w wymienionym okresie lub w późniejszym możliwym.

Jest to nakaz Boski wypełniamy przez ludzi już od czasów Proroka Abrahama oraz obecnie przez różne wyznania i religie. Jest to znak przymierza człowieka z Bogiem. Czynność ta zapewnia, co jest udowodnione medycznie, zdrowie fizyczne dojrzałego mężczyzny.

Golenie głowy

Po siedmiu dniach od narodzin dziecka powinna zostać ogolona mu głowa, a następnie rozprowadzona na główce dziecka mieszanka oliwy i szafranu. Jeśli nie udało się dokonać tego 7 dnia należy to wykonać 14 lub 21.

Do zwyczaju należy również , iż ci którzy mogą sobie na to pozwolić mogą rozdać złoto lub srebro biednym i potrzebującym w ilości równej wadze zgolonych włosów nowo narodzonego potomka.

Ofiara

Kolejną tradycją jest poświęcenie barana lub innego dostępnego zwierzęcia. Ponownie jeśli nie udało się dokonać tego 7 dnia należy to wykonać 14 lub 21. W przypadku urodzenia się dziewczynki powinno poświęcić się jednego baranka w przypadku chłopca dwa.


Czytaj

Udostępnij