Wykład z nauk Koranu | Trzy poziomy duchowości - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Trzy poziomy duchowości

W tym wersecie Koranu Allah opisał nam cel każdego wierzącego, każdej ludzkiej istoty, który polega na tym, że wszystko, co posiadamy, wszystko, czym jesteśmy, musi być poświęcone Allahowi.

Więc każda kończyna, każde uczucie, każda myśl, każde spojrzenie, każde słowo, każde pragnienie, wszystko jest podporządkowane zadowoleniu Allaha. Taki jest cel.

Rozważę teraz ten werset w świetle tego, co powiedział Obiecany Mesjasz ( as ).

Udostępnij