Wykład z nauk Koranu | Wybaczanie - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Wybaczanie

W tych wersetach Allah ostrzegł nas, byśmy nie podążali śladami szatana. A w następnym wersecie Allah nakazuje nam przebaczać. Jest to bardzo ważny nawyk i cnota, którą powinniśmy nabyć. W miesiącu Ramadan człowiek stara się czynić wiele dobrego, odmawiać wiele modlitw, płacić dużo Sadaqah. Przestrzegać dni Postu, tak jak wymagał od nas Allah.

Czasami jednak człowiek czuje, że nie robi postępów duchowych. Oznacza to, że w formie, w jakiej chce, nie zdobywa miłości Allaha.

Problem często polega na tym, że jego serce jest przepełnione uczuciem zemsty, urazy, nienawiści do kogoś. Dopóki jest to w sercu, miłość Boża nie może znaleźć drogi do serca człowieka. Dlatego Hadhrat Musleh Maud powiedział, że serce jest jak naczynie.  Najpierw trzeba je oczyścić, aby było miejsce w nim na miłość Boga.

Dlatego Allah nakazuje w Koranie: ,,Okazuj wyrozumiałość, A nakazuj uprzejmość i odwracaj się od ignorantów.’’

Udostępnij