Poszukiwanie zadowolenia Allaha - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Poszukiwanie zadowolenia Allaha

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Amiir-ul-Mu’mineen (aba) wyrecytował werset 15 z Sury Al-’Imran, a następnie powiedział:

„Tłumaczenie tego wersetu jest następujące: 

„Miłość rzeczy upragnionych wydaje się ludziom bez skazy- niewiasty i dzieci, zebrane stosy złota i srebra, rasowe konie i bydło, i zbiory. Są to artykuły życia doczesnego, lecz to Allah jest Tym, u Którego jest najwspanialszy dom.” (3:15)

Wywyższony Allah opisał stan tych, którzy porzucają Wszechmogącego Boga. Jedynym ich celem staje się przejęcie tego świata. Kiedy człowiek zapomina o Wywyższonym Bogu, zostaje schwytany przez szatana. Wszystkie rzeczy materialne zostały stworzone przez Wszechmogącego Boga i znajdują się one pośród błogosławieństw Allaha, z których należy czerpać korzyści.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza: „Pamiętajcie, że nie jest wolą Bożą, abyście całkowicie odcięli się od tego świata, a raczej Jego wolą jest, co następuje:

„Zaprawdę, ten w istocie będzie dobrze żył, który się oczyszcza.” (87:15).

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej:

„Podejmujcie handel, rolnictwo, zatrudnienie lub rzemiosło. Podejmujcie to, co się wam podoba. Jednakże starajcie się powstrzymać nafs (tj. silne pragnienia) od nieposłuszeństwa wobec Wywyższonego Boga i dokonajcie w sobie takiego oczyszczenia, aby te kwestie nie uczyniły was nieświadomymi Boga.”

Przy innej okazji Obiecany Mesjasz (as) stwierdził: „Spełnianie tego, co jest dla nas prawe jest dozwolone, ale  przestępstwa/wykroczenia naszego nafs nie są dozwolone.”

Tak więc wierzący powinien zawsze mieć te słowa na uwadze po to, aby miłość do przedmiotów materialnych nie wzrosła do tego stopnia, że ​​zapomni o Bogu.

Znaczenie słowa Shahwat

Shahwat oznacza intensywne pragnienie lub tęsknotę za czymś oraz ciągłe zamartwianie się w związku z tym. Oznacza to również rzecz lub cel, który oparty jest jedynie na egoistycznych pragnieniach oraz nieczystościach. Coś lub kogoś o zwiększonej pożądliwości możny również opisać słowem shahwat. Tak więc, kiedy Allah stwierdza (we wspomnianym wersecie), że pożądanie takich rzeczy zostało umieszczone w sercach ludzi, to nie oznacza to, że ta miłość i pragnienie pochodzą od Allaha. Są to pragnienia pochodzące od szatana, ponieważ oddalają człowieka od Boga. Jest to coś, co zwykle obserwujemy wśród materialistów. W celu zdobycia bogactwa, światowych pozycji oraz bycia w bezprawnych związkach z kobietami, ci ludzie przekraczają wszelkie granice. Nawet, gdy żenią się, to robią to, aby zdobyć bogactwo. Pragną znaleźć bogatą żonę. Podobnie, w innych układach pragną jedynie światowych korzyści. Jest to niefortunne, choć Wywyższony Allah obdarzył muzułmanów piękną i czystą nauką, a także ostrzegł ich, przed podążaniem za tego typu żądzami, zauważamy, że większość świata muzułmańskiego jest pochłonięta dążeniem do tych doczesnych celów i zapomina o celu swego stworzenia.

Stan muzułmańskich krajów

Aby zgromadzić bogactwo, przywódcy zdobywają miejsca w rządzie, posługując się hasłami mówiącymi o służbie ogółowi społeczeństwa. Jednakże po byciu wybranymi, zagarniają wszystko obiema rękami, w sposób, który jest kompletnie niezrozumiały. Uczeni nie są wielce zainteresowani religijną i moralną edukacją społeczeństwa. Przeciwnie, ich prawdziwym celem jest sprawienie, by ludzie podążali za nimi w imię religii i poprzez zdobycie miejsca w rządzie, wykorzystywanie go do gromadzenie bogactw i nieruchomości. Wypłakują na głos imię Allaha, jednak ich działania nie wykazują najmniejszego strachu przed Wywyższonym Bogiem.

Z jakiego powodu kraje muzułmańskie są w tak strasznym stanie, pomimo posiadania bogactwa i zasobów? Mówi się, że Arabia Saudyjska jest bogatym krajem. Jednak nawet tam ubóstwo stale rośnie. Pomimo bogatych zasobów ropy, tamtejsze ubóstwo przekracza wszelkie granice. W korzystnych warunkach żyją tam tylko książęta, bogacze i przywódcy. Wydają kilka milionów dolarów dziennie Niechaj Wywyższony Allah da mądrość tym przywódcom, królom i wszystkim tym ludziom, którzy dopuszczają się defraudacji, żeby zamiast gromadzenia bogactwa, stali się tymi, którzy wykorzystują i wydają swoje zasoby w prawidłowy sposób. Czyniąc to, nie tylko zyskają zadowolenie Wywyższonego Boga, ale także autorytet w kategoriach światowych. W ten sposób zamiast wykonywać polecenia niemuzułmańskich mocarstw oraz działać zgodnie z ich życzeniem, niemuzułmańskie rządy zaczną ich słuchać.

W ostatnich dniach doszło do wielkiego zamieszania, gdyż prezydent USA nakazał przeniesienie ambasady do Jerozolimy i ogłosił ją stolicą. W praktyce, są tam już wszystkie izraelskie biura. Jednakże nie uznał tego świat zewnętrzny. Teraz, po tej decyzji, na całym świecie odbywa się, przeciwko niej, protest. Jednakże, całe to zamieszanie i chaos oraz opozycja ze strony niektórych rządów, są wynikiem słabości muzułmanów. Arabia Saudyjska oznajmia teraz, że decyzja amerykańskiego prezydenta jest nie do przyjęcia, ale zmawia się z USA przeciwko Iranowi i polegała na amerykańskim poparciu w ataku na Jemen. W celu zdobycia tymczasowych ziemskich zasobów, porzucili przykazania Wywyższonego Boga. To co obecnie obserwujemy jest rezultatem nieposłuszeństwa przykazaniom Wywyższonego Allaha.

Opinia Obiecanego Mesjasza(as) na temat materializmu

Obiecany Mesjasz (as) podał analogię osoby, której jedynym dążeniem jest uzyskanie korzyści z tego świata, do osoby, która cierpi na świąd i odczuwa ulgę nieustannie drapiąc się. Ta ulga jest jednak niestety tylko chwilowa, a jednocześnie drapiąc się człowiek taki uszkadza swoją skórę powodując, że zaczyny krwawić.

Bóg wspomniał, na ten temat, w innym miejscu w następujący sposób:

„Wiedzcie, że życie na tym świecie jest wyłącznie rozrywką i zabawą, i ozdobą, i źródłem przechwałek między wami, i źródłem rywalizacji w mnożeniu bogactw i dzieci. Jest ono jak deszcz, którego produkt- rośliny- cieszy oczy rolnika. Potem jednak wysycha i widzisz, jak żółknie, a potem staje się bezwartościowym źdźbłem. Natomiast w Życiu Przyszłym czeka sroga kara na niegodziwych, jak i przebaczenie od Allaha i Jego upodobanie dla sprawiedliwych. Życie zaś tego świata jest niczym innym, jak tymczasowa radością ze złudnych rzeczy.”(57:21)

Dlatego obowiązkiem wierzącego jest szukanie przebaczenia i akceptacji Wszechmogącego Allaha, a nie pysznienie się dobrami tego świata i poświęcanie wszystkie swoich sił w ich poszukiwaniu. Ludzie nie powinni niszczyć swego życia doczesnego oraz życia po śmierci, zachowując się jak pacjent cierpiący na świąd.

Mówiąc o prowizjach i stanie tego ziemskiego życia, w jednym ze zgromadzeń Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„Życzenia ludzi wypełniane są do stopnia ich ​​starań w powstrzymaniu się od pragnień tego świata”. Jest to walka o powstrzymanie się od światowych (niemoralnych) pragnień.

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej:

„W sercu tych, którzy pragną powstrzymać się od zdobywania obiektów materialnych, znajduje się ogień, a oni pogrążeni są w tym kłopotliwym położeniu. Człowiek może znaleźć zadowolenie na tym świecie tylko wtedy, kiedy usunie tę ​​nieustanną walkę o zdobywanie rzeczy materialnych.”

Człowiek nie powinien dążyć za rzeczami materialnymi bardziej niż jest to konieczne do przetrwania.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Pewnego razu jakiś człowiek jechał konno i zobaczył na swej drodze żebraka, którego ubrania ledwo go okrywały. Jeździec zapytał żebraka: „Dobry panie, jak się masz?” Odpowiedź żebraka brzmiała: „Tak jak osoba, której wszystkie pragnienia zostały spełnione?” Jeździec był zdumiony tą odpowiedzią i zapytał: „Jakże wszystkie Twoje pragnienia mogą być spełnione?” Żebrak odpowiedział: „Kiedy człowiek porzuca wszystkie swoje pragnienia, to jest to tak, jakby je wszystkie osiągnął”.

Obiecany Mesjasz (as) mówi: „Krótko mówiąc, jeśli człowiek pragnie osiągnąć wszystkie swoje pragnienia to staje się to dla niego źródłem dyskomfortu. Jednak, gdy ktoś jest zadowolony i porzuca swoje pragnienia, to wtedy wydaje się, że osiągnął wszystko.”

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Kiedy człowiek czuje radość i nie odczuwa smutku wtedy nadchodzi uwolnienie i zbawienie. Życie w strapieniu nie jest dobre dla tego życia ani dla następnego.”

Mówi dalej: „To życie tak czy tak dobiegnie końca. Przypomina kawałki lodu. Nawet, jeśli będziesz je trzymał bezpiecznie w skrzyni i chronił je, owijając w ubrania, to i tak będzie się topić”.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Ludzie w wieku młodzieńczym są nieostrożni i zapominają o śmierci. Podobnie, ludzie u władzy myślą, że ich ​​stan (władzy) będzie trwać wiecznie. Popełniają złe uczynki i w końcu, kiedy zaczynają zdawać sobie z nich sprawę, nie są w stanie nic z tym zrobić. Dlatego lata swojej młodości powinniśmy postrzegać, jako skarb.”

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Jedyną rzeczą jest to, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że okres starości jest trudny i w tym czasie nawet bliscy przyjaciele pragną śmierci danego człowieka, jednak zanim to nastąpi, siły opuszczają starszą osobę.”

Jeśli chodzi o życie, Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Pomimo tego wszystkiego, kiedy jest się młodym i pełnym energii, w tym czasie człowiek skupia się na zarabianiu pieniędzy i pozostaje nieświadomym tego, co się stanie z nim w przyszłości. W chwili, gdy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że jego życie przeminęło na próżno, to uzmysławia sobie, że ​​byłoby lepiej, gdyby wcześniej przestrzegał przykazań Wszechmogącego Boga i przeżył, swoje życie według nich, zamiast być pochłoniętym światem i zaniedbywać Wszechmogącego Boga.”

W niektórych religiach ludzie tworzą fizyczne bóstwa i idoli, a inni utożsamiają, jako partnerów Boga przedmioty doczesne, takie jak dzieci, władzę czy autorytet. Są też przyjaźnie, lub, tak jak przykład, który podałem, niektóre narody pragną ochrony innych potężnych narodów. Tworzą swoich bożków, ale wszystko to musi się skończyć i tak jak Wszechmogący Bóg stwierdził, ich siedzibą będzie piekło.

Tak więc, zamiast być pochłoniętym troskami świata doczesnego, obowiązkiem wierzącego jest martwienie się o jego stan w życiu przyszłym i o zdobycie miłości Wszechmogącego Boga. Naszym jedynym bóstwem jest Ten, który jest naszym prawdziwym Bogiem. Wierzący powinni najbardziej kochać Wszechmogącego Boga i to Jego miłość jest tym, co daje człowiekowi prawość i zadowolenie. Sam Wszechmogący Allah powiedział nam, że znakiem wierzących jest to, że najważniejsza jest dla nich miłość do Wszechmogącego Boga:

 „Jednak wierzący są silniejsi w swojej miłości do Allaha.” (2:166)

Kto to jest Muttaqi?

Prorok (saw) powiedział, że należy stać się Muttaqi (osobą prawą) i człowiekiem jak najbardziej oddanym w czczeniu Boga. Tylko wówczas rozwiną się w sercu miłość i lęk przed Wszechmogącym Bogiem. Dopiero wtedy człowiek będzie mógł wywiązać się z swego obowiązku czczenia Wszechmogącego Boga. Obowiązkiem prawdziwego sługi jest rozwijanie w sobie zadowolenia. Prorok (saw) powiedział, że jeśli rozwiniemy w sobie zadowolenie to będziemy wdzięczni. Ci, którzy twierdzą, że są wdzięczni Bogu, ale gubią się w pogoni za rzeczami materialnym, są w rzeczywistości uwikłani w miłość do pożądanych przez nich rzeczy. Tacy ludzie nigdy nie mogą być naprawdę wdzięczni.

Opisując takich materialistycznych ludzi, Prorok (saw) powiedział kiedyś: „Jeśli syn Adama miałby dolinę pełną złota, to chciałby mieć drugą taką dolinę i nic nie może zaspokoić jego pragnień, dopóki nie wejdzie do swego grobu”.

Następnie stwierdza: „Bóg Wszechmogący przyjmuje skruchę tego, który się nawraca. Tak więc jeśli ktoś popełnił jakieś błędy to powinien odpokutować za nie w ciągu swego życia.”

Wyjaśniając standard zadowolenia wierzącego, Posłaniec Allaha (saw) mówi: „Ten, kto spędza swój poranek z zadowoleniem i w fizycznym zdrowiu oraz posiada pożywienie na cały dzień, to ten kto zdobył cały świat i wszystkie jego wygody. To jest właśnie poziom zadowolenia wierzącego.

Niechaj Wszechmogący Allah udzieli nam takiego zadowolenia i prawości. Niechaj naszym celem będzie osiągnięcie miłości Wszechmogącego Allaha aniżeli miłości do rzeczy materialnych. Niechaj będziemy  odbiorcami przebaczenia i zadowolenia Allaha.

Prośba Khalifa o dua za świat muzułmański

Następnie chciałbym zwrócić uwagę na modlitwę. Muzułmanie powinni wyciągnąć wnioski, że oświadczenie złożone przez Stany Zjednoczone, aby przenieść ambasadę do Jerozolimy, ma służyć tylko temu, aby umocnić ich stosunki z Izraelem i zapewnić im większą władzę oraz zachować nienaruszoną reputację. Jednakże wysiłki muzułmanów do walki w tych okolicznościach będą jeszcze bardziej wzrastać. Dlatego powinniśmy modlić się za świat muzułmański, aby Allah dał im zrozumienie oraz aby zjednoczyli się oraz żeby powody do wojny między narodami zostały zażegnane.

Co więcej, niechaj Allah da zrozumienie i pomoże żyć jako jeden naród, tym krajom muzułmańskim, w których tysiące, a według niektórych sondaży, setki tysięcy istnień ludzkich straciło swe życie. Niechaj zakończy On te spory, tak, aby wrogowie islamu nie odnieśli żadnej korzyści.

Przede wszystkim jednak musimy modlić się, aby muzułmanie zaakceptowali Obiecanego Mesjasza i Mahdiego (as) posłanego przez Boga, do którego, jeśli się przyłączą, będą mogli ustanowić pokój pomiędzy sobą i w większością świata.

Udostępnij