Majestat Allaha Wszechmogącego - Wielkość Allaha nie zna granic - Hadis
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Majestat Allaha Wszechmogącego

Wielkość Allaha nie zna granic

Wielkość Allaha nie zna granic

Abdullah bin Umar (R ) opowiada, że Święty Prorok (saw) podczas piątkowego kazania z ambony rzekł:

Wielkość Allaha nie zna granic

„Niebo zwinięte jest w Jego prawicy. Święty jest On i wysoko ponad bałwochwalstwem, jakiego się dopuszczają. „

Następnie Święty Prorok (saw) oświadczył, że Wszechmocny Allah rzecze:

„Jam jest Tym, który ma pełną moc przemiany, świadom Mej Wielkości. Władca. Wyniosły.”

Święty Prorok (saw) powtarzał te słowa z taką siłą, że ambona zaczęła pod nim drżeć i obawialiśmy się, że się zawali.”

[Musned Ahmed ibn Hanbel, hadis nr. 5608]

Dwa wyrażenia bardzo drogie Bogu

Dwa wyrażenia bardzo drogie Bogu

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) rzekł:

„Są dwa wyrażenia bardzo drogie Dobroczynnemu Bogu. Lekkie są na języku, lecz ich treść jest bardzo ważka i są to: «Wielki jest Allah w całej Jego Glorii ; wielki jest Allah w Jego Majestacie.»” (Subhan Allah wa bi Hamdihi; Subhan AIlahil-Azim) 

[Sahih al-Buhari, hadis nr. 7563]

Wyjątkowość Allaha nie może być zaprzeczony

Wyjątkowość Allaha nie może być zaprzeczony

Abu Hurairah (ra) podaje, że Święty Prorok (saw) rzekł, iż Allah Wszechmogący powiada:

„Mój sługa grzeszy przeciwko Mnie, choć mu to nie przystoi. Obraża Mnie, choć mu to nie przystoi. Jego przewinieniem wobec Mniejest, że powiada, iż «Allah Wszechmocny stworzy¬ wszy mnie, nie wskrzesi mnie (po mojej śmierci).» A obraża mnie, albowiem twierdzi, że «Allah wziął Sobie syna», podczas gdy Ja jestem Samowystarczalny. Jedyny, od Którego wszystko inne zależy. Nigdy nie począłem inie zostałem poczęty, nigdy nie było nikogo takiego jak Ja. « 

[Musned Ahmed ibn Hanbel, hadis nr. 8220]

Wyjątkowość Allaha poprzez modlitwę do niego

Wyjątkowość Allaha poprzez modlitwę do niego

Jabir powiada, że słyszał, jak Święty Prorok, pokój z nim, rzekł:

„Najlepszy zachowywać Allaha w pamięci głosząc: Nikt nie jest godzien wielbienia oprócz Allaha.
A najlepiej błagać wyznając: Cała chwała należy do Allaha.”

[Jamie -Tirmidhi, hadis nr. 3383]