Intencje i czyny - Czyny prawdziwego muzułmanina - Hadis proroka (saw)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Intencje i czyny

Intencje i czyny

Intencje i czyny

Umar (ra) opowiada co się przydarzyło, kiedy wygłaszał kazanie: Usłyszałem, jak Święty Prorok (saw) powiedział:

«Czyny są określone wyłącznie intencjami. Człowiek osiągnie tylko to, co naprawdę zamierza. Droga tego, który prawdziwie naprawdę pragnie zmierzać ku Allahowi i Jego Wysłańcowi zaprowadzi go do Allaha i Jego wysłannika. A ktokolwiek zmierza ku celom z tego świata, dopnie ich tylko. Jeśli człowiek wyrusza w drogę z zamiarem poślubienia kobiety – to będzie jego nagrodą.» (Bukhari, hadis nr. 1)

Czyny prawdziwego muzułmanina

Abdullah bin Umar (ra) powiada, że słyłszał, jak Święty Prorok (saw) rzekł:

Intencje i czyny

„Prąwdziwy muzułmanin to taki, którego dłonie i język nie zagrażają innym muzułmanom. Prawdziwy wychodźca to ten, kto wyrzeka się tego, co jest zakazane przez Boga. „ (Bukhari, hadis nr. 10)