Islam i jego podstawy - Pięć Fillary Islamu - Dogmaty wiary - Hadisy prorok
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Islam i jego podstawy

Pięć Fillary Islamu

Pięć Fillary Islamu

Ibn Umar (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Islam opiera się na pięciu filarach:

 1. Dawanie świadectwa, że nikt nie jest godzien uwielbienia z wyjątkiem Allaha i że Muhammad jest Jego Wysłańcem.
 2. Ofiara Salat (formalny sposób czczenia Boga).
 3. Płacenia Zakat (obowiązkowa opłata minimum jako wkład dla sprawy Allaha).
 4. Pielgrzymka do Domu Allaha.
 5. Przestrzeganie postu w miesiąc Ramadan.”

(Bukhari hadis nr. 8)

Dogmaty wiary w islamie

Dogmaty wiary w islamie

Umar bin Khattab (ra) powiada:

„Siedzieliśmy w towarzystwie Świętego Proroka (saw) kiedy nagle pojawił się mężczyzna w czystej, białej szacie, o włosach czarnych jak kruk. Nie wyglądał na podróżnego, ale nikt z nas go nie znał. Usiadł tak blisko Świętego Proroka (saw) , że kola¬ nami dotykał jego kolan i poprosił: «Opowiedz mi coś o wierze.» Święty Prorok (saw) odparł: «Wiara polega na tym, że winieneś wierzyć w:

 1. Allaha
 2. Jego aniołów
 3. Jego Księgi 
 4. Jego Proroków;
 5. Dzień Sądu Ostatecznego
 6. Boskie prawa dotyczące dobrego i złego.»”

(Tirmidhi Hadis nr. 2610)