ANIOŁOWIE - Wypowiedzi Obiecanego Mesjasza - Islam - Dogmaty Wiary
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
ANIOŁOWIE

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

ANIOŁOWIE

„Dzięki głębszym studiom nad zawartością Świętego Koranu można się dowiedzieć, że ważną rolę pośredniczącą między Bogiem i Jego stworzeniem grają pewne szczególne istoty, których zadaniem jest nie tylko uczenie i wychowywanie ludzi, ale także ciągły rozwój, ukryty i jawny całego wszechświata. W Świętym Koranie odnajdujemy wyraźne wskazówki prowadzące do przekonania, że owe święte istoty zwane aniołami posiadają określone związki z różnymi ciałami niebieskimi. Niektóre z nich, obdarzone odpowiednimi zdolnościami, rządzą zjawiskami wiatru, inne powodują opady deszczu. Jeszcze inne mają za zadanie sprawiać różne kosmiczne wpływy docierające na ziemię.” (Roohani Khazain Vol. 3: Tauzeeh-e-Maram, s. 70)

„Należy pamiętać, że zgodnie z islamem aniołowie nie posiadają żadnych zdolności, które posiadałyby wyższą rangę niż zdolności posiadane przez ludzi. Sam fakt, że aniołowie pełnią w świecie fizycznym i duchowym rolę pośredników, nie oznacza jeszcze ich wyższości. Zgodnie ze Świętym Koranem, rola ta i związane z nią funkcje mają charakter wyłącznie służebny.” (Roohani Khazin Vol. 3: Tauzeeh-e-Maram, s. 74)

 Co rozumie się przez zstępowanie aniołów na ziemię

„Ktoś mógłby się zastanawiać, co rozumie się przez zstępowanie aniołów na ziemię. Niech więc będzie wiadome, że zgodnie z ustalonym Bożym porządkiem rzeczy, kiedy Posłaniec, Prorok lub Muhaddis zostaje wyznaczony przez niebo dla reformy ludzkości, niezmiennie zstępują wraz z nim aniołowie aby w otwartych sercach zasiać ziarno słusznych wskazań. Zwracają one te serca w kierunku dobra. Aniołowie tak długo zstępują na ziemię, aż mroki niewiedzy i niewiary zostają rozproszone przez jutrzenkę nowego dnia wiary i prawości. Szlachetny Koran mówi o tym w następujących słowach:

I wtedy aniołowie i Duch zstępują za pozwoleniem swojego Pana z rozkazami dotyczącymi wszelkiej rzeczy. Pokój – aż do pojawienia się zorzy porannej. (97: 5-6)

Zstąpienie aniołów i Ducha Świętego następuje wtedy, gdy przychodzi na ziemię człowiek o nadzwyczajnych zaletach, w szacie namiestnika Bożego i mający błogosławieństwo Słowa Bożego. Obdarzony jest on Duchem Świętym.” (Roohani Khazain Vol 3: Fathe-Islam, przyp. s. 12)

Udostępnij