Objawienie Boga - Wypowiedzi Obiecanego Mesjasza - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Objawienie Boga

OBJAWIENIE BOGAObiencay Mesjasz (as) powiedział:

„Kiedy Bóg Wszechmogący zamierza powiadomić swego sługę o rzeczach wchodzących w zakres tego co Ukryte, czy to w odpowiedzi na modlitwę swego sługi, czy z własnej inicjatywy, zsyła na niego coś w rodzaju nieświadomości i wtedy ów sługa traci kontakt z otoczeniem. W stanie tym traci nawet świadomość własnego istnienia. Zatapiając się w tę nieświadomość siebie i świata, podobny jest do nurka, który chcąc osiągnąć dno, pogrąża się w głębinę. Kiedy w końcu, jak nurek, powraca na powierzchnię, uświadamia sobie istnienie wewnętrz siebie głębokiego oddźwięku. Kiedy następnie oddźwięk ten zaciera się, człowiek taki staje się świadomy obecności w sobie niezwykle przyjemnej, spokojnej i cudownej łączności. Przeżycie to jest tak dziwne i wzniosłe, że opisanie go nie leży w ludzkich możliwościach. Jest to przeżycie objawiające istnienie płynącego strumienia wewnętrznej mądrości. Poprzez to doświadczenie sługa Boży otrzymuje odpowiedzi na wszelkie pytania, odpowiedzi brzmiące najcudowniejszym i najwspanialszym tonem. Także w odpowiedzi na każde pytanie powstałe w tym stanie półświadomości, Bóg objawia głęboką wiedzę, niedostępną dla człowieka w inny sposób. Już to samo powoduje większą wiarę w Boga i lepsze rozumienie Jego niezbadanych ścieżek. Prośba człowieka i odpowiedź Boga na drodze objawienia Swojego Bytu jako prawdziwego przedmiotu czci jest doświadczeniem, które umożliwia człowiekowi widzenie Boga tak jakby oglądał Go w tym świecie – i oto zaczyna człowiek taki należeć do obu światów jednocześnie.” (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e–Ahmadiyya, przyp. ss. 260-262)

„W innym rodzaju objawienia, nie mającym nic wspólnego z subiektywnym przeżyciem wewnętrznym, słyszy się głos z zewnątrz, tak jakby ktoś mówił spoza zasłony. Głos ten jest bardzo przyjemny i radosny, i płynie orzeźwiającym strumieniem wypełniając serca ekstazą. Umysł może być skupiony na jakiejś głębokiej myśli, gdy zupełnie nagle słyszy się głos. Usłyszawszy go, człowiek dziwi się skąd on pochodzi i kto do niego się zwraca. Rozgląda się więc w zdziwieniu wokoło i nagle zdaje sobie sprawę, że głos ten pochodzi od anioła. Taki głos z zewnątrz, niosący radosną nowinę słyszy się często kiedy ktoś jest szczególnie zmartwiony i obciążony troską dotyczącą jakiegoś problemu.” (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e-Ahmadiyya, przyp. s. 287)

„Tak już zostało ustanowione, że ten kto ma trochę światła, zostanie dalej oświecony. Ten zaś kto nie ma nic, nic nie otrzyma. Kto został obdarzony wzrokiem, ten może się cieszyć światłem słonecznym, a kto tego daru nie ma, nie może widzieć światła. Kto jest mniej oświecony wewnątrz, mniej też jest oświecony z zewnątrz. Kto zaś ma wiele światła wewnętrznego, otrzyma też wiele zewnętrznego światła.” (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e-Ahmadiyya, przyp. ss. 195-196)

Wszechświat w trzech kategoriach

„Wszechmocny Bóg podzielił Swój wspaniały wszechświat na trzy kategorie.

Po pierwsze mamy świat widzialny, odbierany dzięki oczom, uszom i innym narządom zmysłu, świat odbierany bezpośrednio lub za pomocą przyrządów.

Po drugie, istnieje też świat ukryty, który może być zrozumiany dzięki rozumowaniu dedukcyjnemu i stawianiu hipotez.

Po trzecie wreszcie, jeszcze dalej niż ten ukryty świat, leży świat niezwykle trudny do uchwycenia i prawie poza zasięgiem wyobraźni człowieka. Tylko nieliczni świadomi są jego istnienia. Jest to świat ukryty całkowicie, niedostępny na drodze dedukcyjnej. Dostęp do niego można mieć tylko na drodze wizji duchowej, objawienia czy słowa Bożego, nigdy zaś w inny sposób. Biorąc pod uwagę ujawnioną w naturze niezmienną Wolę Bożą, można słusznie mniemać, że skoro Bóg dał człowiekowi możliwość rozumienia dwu pierwszych kategorii Swojego stworzenia, to widocznie wyposażył człowieka również w narządy umożliwiające pojmowanie tego świata, który został tu wymieniony jako trzecia kategoria. Funkcję tę spełniają – jak już mówiliśmy – duchowa wizja, objawienie isłowo Boże. Tego sposobu kontaktu nie można sobie wyobrazić jako nie działającego, nie można sobie wyobrazić, żeby kontakt ten kiedykolwiek miał się urwać. Mało tego, ludzie spełniający pewne warunki byli tym obdarzeni cały czas i nadal będą obdarzani w ten sposób.” (Roohani Khazain Vol. 2: Surma Chashma-e-Arya, s. 128).


Czytaj

Udostępnij