DUSZA ŻYCIE i PO ŚMIERCI - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
DUSZA i ŻYCIE PO ŚMIERCI

DUSZA ŻYCIE i PO ŚMIERCI – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

DUSZA

„Dokładne rozważenie ujawnia, że matką duszy jest ciało. Dusza nie spada z góry w łono kobiety oczekującej dziecka. Zamiast tego, istnieje pewne światło leżące wewnątrz nasienia, które zaczyna świecić wraz z rozwojem fizycznym płodu. Święte objawienie Boga pomaga nam zrozumieć, że dusza tworzy się w substancji embrionalnej zaczynającej się kształtować z nasienia macicy. Bóg powiedział w Świętym Koranie:

ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰہُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَکَ اللّٰہُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِیۡنَ

Znaczy to: Przekształcamy ciało przygotowane w macicy w nowe stworzenie i wyprowadzamy z niego nową formę istnienia, znaną jako dusza. Zaprawdę Bóg jest źródłem wielu darów i jest Stwórcą nie mającym sobie podobnych.” (Roohani Khazain Vol. 10: Islami Usui ki Filasfi, s. 321)

Na podobieństwo ogrodu, który nie może kwitnąć bez wody, żadna wiara pozbawiona dobrych czynów nie może być uznana za żywą. Bez prawego postępowania, posiadanie wiary jest bez znaczenia; podobnie też daremnym pokazem są dobre czyny bez wiary. Niebo to zgodnie z islamem – odbity obraz naszej wiary i naszych dobrych uczynków. Niebo nie jest czymś, co przyjdzie do człowieka z zewnątrz. Ono pochodzi z wnętrza człowieka. Niebo każdego z nas rodzi się z naszej własnej wiary i naszych dobrych czynów. Niebo to zaczynamy doświadczać i zaczynamy radować się nim już w tym życiu. (Roohani Khazain Vol. 10: Islami Usui ki Filasfi , s. 390)

ŻYCIE PO ŚMIERCI

„Islam jest przedstawicielem wspaniałej doktryny, że w okresie przejściowym po śmierci każda dusza otrzymuje pewnego rodzaju ciało, niezbędne dla odczuwania przyjemności i cierpienia. Nie możemy dokładnie opisać, z czego zrobione jest to ciało. Jeżeli chodzi o ciało fizyczne, to przestaje ono istnieć i nikt nigdy nie widział, aby jakieś ciało złożone w grobie powróciło do życia. Ciało zmarłego bywa często poddawane kremacji, bywa przechowywane w muzeum lub w inny sposób jest przez długi okres czasu przetrzymywane poza grobem.

Gdyby więc możliwe było powrócenie ciała do życia, ludzie już dawno zaobserwowaliby to. A jednak studia nad Świętym Koranem wskazują jasno na fakt przywracania zmarłych do życia. Trzeba zatem wierzyć, że zmarli ożywają w jakiejś niewidzialnej postaci. Najprawdopodobniej takie duchowe ciało jest z bardzo subtelnych składników ciała materialnego. Kiedy dusza otrzyma takie ciało, przywrócona zostaje ludzka percepcja. Zważywszy zaś, że to nowe ciało ma naturę o wiele bardziej subtelną i eteryczną niż stare, leży dla niego otworem o wiele większe pole widzenia i objawienia.” (Roohani Khazain Vol. 13: Kitab ul Barriyya, ss. 70-71)

Udostępnij