Pojawienie się Boga - Islam Ahmadiyya Polska - Obiecany Mesjasz
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
POJAWIENIE SIĘ BOGA

Pojawienie się Boga – Obiecany Mesjasz as. powiedział:

Kto bowiem jest ślepy na tym świecie, również na tamtym świecie ślepym pozostanie

Kto nie pozbył się zwątpienia, nie jest zabezpieczony przed karą. Kogo w tym życiu ominęło szczęście oglądania Boga, tego przeznaczeniem w życiu przyszłym będzie wypełniona ciemnościami otchłań. Bóg mówi:

مَنۡ کَانَ فِیۡ ھٰذِہٖۤ اَعۡمٰی فَہُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ اَعۡمٰی

„Kto bowiem jest ślepy na tym świecie, również na tamtym świecie ślepym pozostanie.” (17:73)  (Roohani Khazain Vol. 13: Kitab ul–Bariyya, s. 65)

To co mówię jest prawdą i tylko prawdą. Kiedy dusze posiądą szczerą potrzebę szukania, a serca wypełnią się pragnieniem wiedzy, wtedy ludzkość zatęskni za odkryciem właściwej Ścieżki i właściwej Drogi. Lecz jak trafić na tę Ścieżkę, jak zerwać zasłonę? Wszystkich, którzy szukają zapewniam, że radosną nowinę o owej Drodze niesie tylko islam. W innych wyznaniach objawienie Boże zatraciło swoje znaczenie już od dawna. Bądźcie jednak pewni, że to nie Bóg zamknął swe objawienie. Uczynił to człowiek usiłujący marnymi wymówkami usprawiedliwić swoje ubóstwo duchowe. Trzeba sobie jasno uświadomić, że tak jak nie sposób słyszeć bez uszu czy mówić bez języka, tak samo nie jest możliwe zwrócenie się ku Ukochanemu Bogu bez pomocy Świętego Koranu. Kiedyś byłem młody. I choć zdążyłem się już zestarzeć, nie spotkałem nikogo, kto nie czerpiąc z czystego źródła Koranu, napoiłby swą duszę wskazaniem równie jasnym i wyraźnym. (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e-Ahmadiyya, ss. 191-192)

Obowiązkiem człowieka jest tylko uśmiercenie swojego „ego”

Dopiero po odrzuceniu wszystkich bóstw należących do świata wewnętrznego czy zewnętrznego Jedność Boga staje się blaskiem oświecającym serce człowieka. Blask ten przenika wtedy każdą cząstkę ludzkiego bytu. Jakże osiągnąć ten stan bez pomocy Boga i Jego Posłańca? Obowiązkiem człowieka jest tylko uśmiercenie swojego „ego” iodwrócenie się tyłem do szatańskiej pychy. Człowiek nie powinien chełpić się, że wychowano go w kołysce wiedzy -winien uważać siebie za kogoś, kto wie bardzo niewiele i wciąż się modlić. Wtedy światło Jedności spłynie na niego i obdarzy go nowym życiem. (Roohani Khazain Vol. 22: Haqiqatul-Wahi , s. 148).

Pojawienie się Boga

Bóg którego poznajemy dzięki Koranowi to Bóg wierny w najwyższym stopniu, czyniący cuda dla tych, którzy Jemu wierni pozostają. Ludzi takich świat usiłuje zniszczyć, lecz Ten, który jest ich przyjacielem, wyprowadza ich z każdego niebezpieczeństwa i zapewnia na każdym polu zwycięstwo. (Roohani Khazain Vol. 19: Kashti Nuh, s. 20)


Czytaj

Udostępnij