Wykład z nauk Koranu | Modlitwa (Salat) - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Modlitwa (Salat)

Ramadan 2022 Dzień 8 | 10.04.2022 | Modlitwa | Salat | Salah | Dars-ul-Quran Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya prezentuje ekskluzywny program Ramadanu. W tym programie codziennie o godzinie 4:00 przedstawiamy Państwu egzegezę z Koranu. Tym razem Imam Muneeb Ahmed zajmuje się Surą Al-Baqarah wersety 1-4.

,,Alif Lām Mīm.

Oto jest Księga doskonała. Nie ma w niej żadnej wątpliwości. Jest ona przewodnikiem dla sprawiedliwych.

którzy wierzą w to, co niewidzialne, przestrzegają Modlitwy oraz wydają z tego, czym My ich obdarzyliśmy.’’

Dzisiaj, w tym błogosławionym miesiącu Ramadanu, chciałbym poruszyć aspekt modlitwy, czyli Salat.

Czym właściwie jest Salah? Salah jest doskonałą formą połączenia ze Stwórcą. Jest wyrazem miłości do Stwórcy,  spotykania się ze swoim Stwórcą, rozmawiania z Nim, wymieniania z Nim pomysłów.

Duża część sensu życia jest opisana tymi słowami w Koranie: „ła ma khalaqtul jinna łal insa illa liyabudun”, więc stworzyłem człowieka i dżiny tylko po to, by mnie czczili.

Prorok Muhammad powiedział kiedyś. Pierwszą rzeczą, o którą zapyta nas Allah po śmierci, jest modlitwa. Jeśli modlitwy są uporządkowane, człowiek odniesie sukces, jeśli nie są uporządkowane, człowiek nie odniesie sukcesu.

Kiedyś Prorok(saw) przyrównał pięć codziennych modlitw do rzeki płynącej przed drzwiami domu, w której człowiek obmywa się pięć razy dziennie. I tak jak po umyciu ciała nie pozostaje na nim żaden brud, tak modlitwa usuwa wszelkie ślady brudu.

Udostępnij