Doskonała modlitwa z Koranu #1 - Modlitwa Chwała Bogu - Al-Fatihah
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Doskonała modlitwa z Koranu #1 – Modlitwa Chwała Bogu

Piękna Modlitwa z Koranu #1 – DUA – Surah Al-Fatiha – Modlitwa Chwała Bogu

Modlitwa z Koranu #1

W Imię Allaha – Miłosiernego i Litościwego. (Koran 1:1)Chwała Allahowi, Panu światów. (Koran 1:2) Miłosiernemu i Litościwemu, (Koran 1:3) Królowi Dnia Sądu. (Koran 1:4) Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. (Koran 1:5) Prowadź nas drogą prostą (Koran 1:6) Drogą tych, których obsypałeś dobrodziejstwami; nie tych, na których jesteś zagniewany,ani tych, którzy błądzą. (Koran 1:7) ———————————————————————————————————————————————————— Sura ta stanowi wstąp do Koranu. Jest ona w rzeczywistości miniaturą Koranu. W ten sposób na samym początku jego studiowania czytelnik zaznajamia się z zarysem tematycznym, jakiego ma oczekiwać od całej Świętej Księgi. Powiada się, że Święty Prorok powiedział, iż sura Al-Fatihah jest najważniejszą surą całego Koranu (Bukhari).

Sura ta zawiera esencję całej nauki Koranu. Mówiąc ogólnie, omawia ona wszystkie tematy, októrych jest szczegółowo mowaw pozostałychczęściach Koranu.

Zaczyna się ona od opisu podstawowych atrybutów Boga stanowiących punkt, wokół którego obracają się wszystkie inne atrybuty Boga oraz podstawę funkcjonowania wszechświata oraz stosunków między Bogiem i człowiekiem.

Te cztery podstawowe atrybuty Boże:

  1. Rabb (Stwórca; Ten, który podtrzymuje irozwija)
  2. Rahman(łaskawy),
  3. Rahim (litościwy)
  4. Moliki Yaum al-Din (Pan Dnia Sądu),

oznaczają, że po stworzeniu człowieka Bóg obdarzył go najlepszymizdolnościami naturalnymi oraz dostarczył środkówi materiałów potrzebnych do jego rozwoju fizycznego, społecznego, moralnego i duchowego. Ponadto, Bóg uczynił tak, żeby pragnienia idokonania człowieka zostały godziwie wynagrodzone.

W Surze tej mówi się dalej, że człowiek stworzony został dla 'Ibadah, to znaczy, aby czcił Boga i osiągnięcie Jego bliskości oraz aby stale potrzebował Jego pomocy w spełnianiu tego najwyższego celu.

Po tych czterech atrybutach Bożych wspomina się o modlitwie, w której pełnego wyrazu nadaje się wszelkim pobudkom duszy ludzkiej. Modlitwa ta naucza, że człowiek powinien zawsze poszukiwać i błagać o pomoc Bożą, aby Bóg mógł dać mu środki potrzebne dla osiągnięcia sukcesu w tym oraz w przyszłym życiu. Ale ponieważ człowiek jest skłonny czerpać silę i inspirację zdobrych przykładów tych szlechetnych i wielkich dusz przeszłości,  które osiągnęły cel swojego życia – naucza się go, aby się modlił, by Bóg – podobnie jak w ich przypadku- także przed nim otworzył drogę nieskończonego postępu moralnego i duchowego. Na koniec modlitwa ta zawiera ostrzeżenie na wypadek, gdyby po doprowadzeniu do tej właściwej drogi człowiek zboczył z niej, utracił z oczu swój cel i zniechęcił do siebie swego Stwórcę.

Człowiek nauczany jest, że powinien zawsze uważać i stale poszukiwać ochrony Bożej przeciwko możliwemu zniechęceniu się Pana. Ototemat tej sury, który w Al-Fatihah zawarty jest w bardzo niewielu słowach. Jest to zarazem temat, którym szczegółowo zajmuje się cały Koran, przedstawiając liczne przykłady, by właściwiekierować czytelnikiem.

Przeczytaj Koran w języku polskim wraz z interpretacją

Udostępnij