Ramadan i Koran - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ramadan i Koran

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie Piątkowe wygłoszone w meczecie Mubarak, Tilford, Wielka Brytania

Ramadan, Koran i Obiecany Mesjasz(as).

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Sura al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował, co następuje:

„Miesiąc Ramadan to ten, w którym Koran został objawiony jako przewodnictwo dla całej ludzkości z wyraźnymi dowodami prowadzenia i roztropności. Dlatego jeśli ktoś z was będzie w tym miesiącu w domu, tam niechaj pości. Jeśli jednakże ktoś jest czasowo chory lub odbywa podróż, ten powinien pościć tę samą liczbę innych dni. Allah pragnie dla was wygody, On nie pragnie dla was trudności. Allah pragnie, abyście mogli dopełnić liczby i abyście mogli wychwalać Allaha za to, że wami kieruje, i abyście byli Mu wdzięczni.” ( Święty Koran, 2:186 )

Ramadan i znaczenie Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tym wersecie Bóg stwierdził znaczenie miesiąca Ramadan. Odniósł się do faktu, że to właśnie w tym miesiącu został objawiony Święty Koran. Koran obejmuje wszystkie sprawy i wszelkie wskazówki. Pokazuje człowiekowi ścieżki prowadzące do Boga i omijające szatana, ścieżki zachowania bezpieczeństwa przed bezbożnością. Obejmuje wszystkie sprawy odnoszące się do czasów dawnych i obecnych. Służy jako kompletne i trwałe prawo. Szczęśliwi są ci, którzy uważają Święty Koran za swój przewodnik i żyją zgodnie z jego naukami. To ci, którzy są świadkami miłości Boga.

Kalif(aba) powiedział, że Święty Koran naucza nas o obowiązku postu i sposobach oddawania czci. Fakt, że post jest obowiązkowy lub że w tym miesiącu został objawiony Święty Koran, nie wystarczy, aby zrozumieć znaczenie Ramadanu. Zamiast tego musimy zdobyć prawdziwe zrozumienie tej kompletnej Księgi. Uczynić ją przewodnikiem naszego życia.

Jako Ahmadi jesteśmy szczęśliwi, że zaakceptowaliśmy Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił prawdziwe znaczenie i istotę Świętego Koranu. Możemy to zrozumieć, czytając jego książki i literaturę.

Czerpanie korzyści ze skarbców, które pozostawił nam Obiecany Mesjasz (as)

Hudhur (aba) powiedział, że jutro przypada także Dzień Obiecanego Mesjasza (as). W tym dniu organizujemy spotkania, aby upamiętnić wypełnienie się proroctwa Proroka (saw) o przyjściu Mesjasza(sa). Jednakże upamiętnianie tego nie wystarczy. Musimy raczej przestudiować skarbnicę, którą Obiecany Mesjasz (as) pozostawił nam, jeśli chodzi o zrozumienie Świętego Koranu. Bez tego nie możemy osiągnąć etapu całkowitej wiary. Dzięki Swojemu miłosierdziu Bóg objawił swoje Słowo Prorokowi (saw).

Teraz naszym obowiązkiem jest czerpanie z niego korzyści i uczynienie go częścią naszego życia. Musimy na to zwracać szczególną uwagę. Ramadan nie kończy się jedynie poprzez odbycie obowiązkowych modlitw i kilku dobrowolnych modlitw, raczej musimy także recytować i rozumieć Święty Koran oraz szukać zawartych w nim przykazań. Postępując w ten sposób, możemy skorzystać z Bożych atrybutów, takich jak Łaskawość i Miłosierdzie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) pozostawił nam liczne pisma o tym, w jaki sposób możemy skorzystać z błogosławieństw Świętego Koranu. Czytając te pisma, możemy naprawdę skorzystać ze Świętego Koranu.

Hudhur (aba) powiedział, że przedstawi kilka fragmentów tych pism.

Recytacja Świętego Koranu podczas Ramadanu

Kalif (aba) najpierw skomentował znaczenie recytowania Świętego Koranu, zwłaszcza w czasie Ramadanu. Każdy powinien starać się recytować przynajmniej jedną część Świętego Koranu każdego dnia. Wtedy będzie mógł przeczytać cały Święty Koran w czasie Ramadanu. Anioł Gabriel zwykł kończyć cały cykl wszystkiego, co zostało objawione w Świętym Koranie, ze Świętym Prorokiem (sa). Następnie, podczas ostatniego Ramadanu w życiu Proroka (saw), Gabriel dwukrotnie przeczytał z Prorokiem (sa) cały Święty Koran.

Kalifatul Masih (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który stwierdza w świetle powyższego wersetu Koranu, że podkreśla on wspaniałość miesiąca Ramadan. To taki błogosławiony miesiąc, w którym została objawiona ta wspaniała księga. Mówi się, że jest to najlepszy miesiąc na oświecenie serca. Salat oczyszcza duszę, post odmładza serce. Dusza oczyszcza się poprzez oddalenie od niskich i cielesnych namiętności. Serce odmładza się, bo staje się bliżej Boga. Zatem samo stwierdzenie, że Koran został objawiony w tym miesiącu, nie pozostawia wątpliwości. Ale oprócz oddawania czci, aby osiągnąć tę rangę, należy również wprowadzić w życie nauki Świętego Koranu.

Znaczenie słowa „Koran”

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że po zastanowieniu znalazł niesamowite proroctwo w samym słowie Koran.

Ta księga jest jedyną książką, którą warto przeczytać. Nadejdzie czas, kiedy stanie się najlepszą książką do czytania jeszcze częściej, ponieważ będzie to czas, gdy inne książki będą z nią porównywane. Będzie to jedyna księga, która uchroni przed złem, podczas gdy wszystkie inne księgi zostaną porzucone.

Żadna inna księga nie osiągnie tego samego poziomu co Święty Koran. Z Koranem w ręku zwycięstwo jest pewne. Żadne zło ani ciemność nie mogą go pokonać. Święty Koran był jedyną bronią, jaką posiadał Święty Prorok (saw) i jego lud. To ona przyniesie nam dzisiaj korzyść.

Kalif (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran prowadzi do najwyższych stopni intelektu i praktyki. To dzięki Świętemu Koranowi ludzie uznali Boga i poświęcili się ścieżce prawdy, nie zważając na świat. Byli gotowi poświęcić swoje życie i wielu to zrobiło. Jednak pomimo tych poważnych trudności byli szczęśliwi.  Z wdzięcznymi sercami parli do przodu. Prawdziwie przestrzegając nauk Świętego Koranu, osiągnęli takie oświecenie, jakiego nie można było znaleźć u innych. Tacy ludzie pojawiali się już wcześniej. Dzięki Koranowi tacy ludzie pojawiają się nadal. Jest to znak Świętego Koranu i odparcie jego przeciwników, który nie tylko prowadzi do intelektualnego oświecenia, ale także do oświeconych działań. Standardy te można osiągnąć poprzez prawdziwe przestrzeganie nauk Świętego Koranu.

Prawdziwy sposób na sukces i lekarstwo na wszystkie choroby

Kalifatul Mesjasza (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który wyraził, że to niefortunne, że ludzie polegają na Zachodzie. Oczekują od niego sukcesu i postępu.  To może zapewnić im jedynie ograniczony stopień sukcesu. Jednak prawdziwy sukces można osiągnąć tylko dzięki Świętemu Koranowi.

Towarzysze przyjęli Proroka (sa) i dali pierwszeństwo swojej wierze nad światem. Wtedy niewierni śmiali się z nich, mówiąc, że ledwo mogą opuścić swoje domy, a mimo to twierdzili, że zostaną władcami świata. Jednakże poprzez całkowite oddanie Koranowi i Prorokowi (saw) osiągnęli to, czego nie udało się osiągnąć nikomu innemu. Kluczem do zwycięstwa islamu była wiara.

Dzisiaj brakuje wiary, zamiast tego wygłaszane są jedynie twierdzenia o wierze. Jeśli jednak pragnie się tego samego sukcesu, wymagana jest prawdziwa wiara. Nożna to osiągnąć jedynie poprzez przestrzeganie Świętego Koranu.

Kalif (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który wyraził wielki ból z powodu lenistwa ludzi w recytowaniu Świętego Koranu i postępowaniu zgodnie z nim. Ci, którzy wierzą, że jest to objawione słowo Boże i klucz do zbawienia, jakże niefortunne jest to, że go nie recytują. To tak, jakby ktoś wiedział, że woda ze źródła gasi pragnienie i leczy różne choroby, ale nie zbliża się do niej, choć powinien był do niej pobiec i napić się jej wody. Tacy ludzie są wyjątkowo nieszczęśliwi i nieświadomi. Są tacy, którzy umrą, nie zbliżywszy się w ten sam sposób do Świętego Koranu. Wiedzą, że Święty Koran jest prawdziwym lekarstwem na wszystkie choroby, a mimo to trzymają się od niego z daleka.

Muzułmanie wiedzą, że kluczem do wszelkiego sukcesu jest Święty Koran, choć nawet się tym nie przejmują. Jednakże Obiecany Mesjasz (as), który odwołuje się do Świętego Koranu, stara się wydobyć na światło dzienne jego prawdziwe nauki i szerzyć je po całym świecie, nazywany jest fałszerzem i kłamcą. Taki jest stan muzułmanów, że woleliby to zrobić, niż zbliżyć się do Świętego Koranu i postępować zgodnie z jego naukami.

Ten, kto naprawdę postępuje zgodnie ze Świętym Koranem, otrzymuje od Boga niezliczone błogosławieństwa, o wiele większe niż wszystko, co można osiągnąć na tym świecie. Prowadzi to również do przebaczenia grzechów danej osoby.

Nauczanie Ahmadiyyat

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Ahmadi są kierowani fałszywym zarzutem, że zmieniamy Święty Koran. Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, mówiąc, że takie postępowanie byłoby ciężkim grzechem. Ale jak moglibyśmy zrobić dokładnie to samo, o czym mówimy, co chrześcijanie czynią w swoim Piśmie Świętym?

Nasze nauczanie jest takie, że ci, którzy zmieniają Słowo Boże, są najniższymi i najbardziej podłymi ludźmi. Czy po powiedzeniu tego zrobilibyśmy dokładnie to samo i zepchnęlibyśmy się do takiego stanu? Święty Koran jest kompletną księgą. Całkowite przestrzeganie jej jest drogą do zbawienia. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że każdy, kto zmienia lub przerabia Święty Koran, jest niewiernym i odstępcą.

Prawdziwa droga do zbawienia

Hudhur (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran jest prawdziwą drogą do zbawienia. Jeśli ktoś naprawdę żałuje i następnie całkowicie stara się postępować zgodnie ze Świętym Koranem, to nawet w ciągu dziesięciu dni jego serca osiągną nowe oświecenie. To nie jest zwykłe twierdzenie, ale raczej wypróbowana i przetestowana przez wielu metoda.

Khalifatul Masih (aba) modlił się, aby Allah pozwolił nam naprawdę zrozumieć nauki Świętego Koranu i postępować zgodnie z nimi. Obyśmy zawsze byli wdzięczni Bogu i korzystali z Jego przewodnictwa. Niech On pozwoli nam wzrastać w wierze, pewności i bojaźni Bożej. Obyśmy zawsze żyli zgodnie z naukami Koranu, a nie tylko podczas Ramadanu. Dopiero po wykonaniu tej czynności będziemy mogli twierdzić, że naprawdę próbowaliśmy wypełnić naszą przysięgę wierności Obiecanemu Mesjaszowi (as), który został wysłany w służbie Prorokowi (saw) w celu odrodzenia islamu. Niech Allah umożliwi nam korzystanie ze Świętego Koranu podczas Ramadanu i przez całe nasze życie.

Apel o modlitwę za naród Palestyny ​​i Sudanu

Jego Świątobliwość (aba) nalegał, aby modlić się za Palestynę. Nie tylko dzieci i niewinni tracą życie z powodu wojny, ale teraz także z powodu głodu i chorób. Teraz nawet organizacje ONZ przyznały, że ten głód jest wynikiem działań człowieka. Wynika z okrucieństwa i uporu izraelskiego rządu. Gdyby otworzyły się ścieżki i szybko można było udzielić pomocy, to już teraz są szanse na poprawę.

Hudhur (aba) również nalegał, aby modlić się za naród sudański. Niech Allah obdarzy zrozumieniem ich przywódcę. Tam też ludzie umierają z głodu. Dokonują okrucieństwa wobec własnego narodu. To wszystko dlatego, że zapomnieli o naukach Koranu i nie chcą przyjąć tego, co Bóg wysłał w tej epoce. Podobnie to samo dzieje się w różnych innych krajach muzułmańskich, gdzie rządy walczą między sobą. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, żebyśmy również się za nich modlili.

Kalif (aba) zaapelował także o modlitwę za osoby więzione z powodu wiary w Pakistanie i Jemenie. Jego Świątobliwość (aba) również nalegał, aby modlić się o ogólny stan Ahmadi w Pakistanie.

Modlitwy pogrzebowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe następujących zmarłych członków:

Doktor Zaheeruddin Mansoor Ahmad

Niedawno zmarł dr Zaheeruddin Masud Ahmad ze Stanów Zjednoczonych. Był synem Amatula Rashida Beguma i Mian Abdul Rahima; potomkiem Obiecanego Mesjasza (as) i Pierwszego Kalifa (ra); wnukiem Drugiego Kalifa (ra).

Pracował jako lekarz w wojsku, a następnie otworzył własną klinikę w Rabwah, gdzie bardzo pomagał biednym. Bardzo przysłużył się Wspólnocie zarówno w Pakistanie, jak i w USA. Miał bardzo silną więź z kalifatem, co Jego Świątobliwość (aba) sam zaświadczył. Uwielbiał Święty Koran i regularnie go recytował, a nawet słuchał podczas jazdy. Uczył Koranu swoje dzieci i wnuki. Zawsze był pierwszym, który prosił o przebaczenie, bez względu na to, jak drobna to była sprawa. Spotykał wszystkich z wielką miłością. Zawsze zachęcał do pisania listów do Kalifa. Był bardzo pracowitym człowiekiem. Czasami pracował nawet całą noc. Wychwalał biednych i często sam płacił za ich leczenie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest jego kuzynem. On sam był świadkiem jego przymiotów opiekowania się biednymi i gościnności. W dniach Dżelsa sam przebywał poza domem, w namiocie i poświęcał swój dom gościom Obiecanego Mesjasza (as).

Hassan Abdin Agha

Hassan Abdin Agha, Syryjczyk przebywający w Kanadzie. Urodził się jako sunnita, a później przeszedł na szyizm. Jego starszy brat zetknął się z MTA i po dyskusji on również zaakceptował Ahmadiyyat.

Służył Wspólnocie jako prezydent w Syrii.

Regularnie odmawiał dobrowolne modlitwy przed świtem i czytał literaturę wspólnotową. Posiadał wzniosłe standardy moralne. Kochał Kalifat i wiódł bardzo proste życie, w którym gościnność była najważniejszą cechą. Jego żona potwierdziła, że ​​był dobrym mężem, który pomaga w domu. Regularnie ofiarowywał także datki finansowe. Był bardzo zadowolony ze swojej sytuacji.  Nawet gdyby miał kłopoty finansowe, nie prosiłby nikogo o pomoc. W rzeczywistości cokolwiek by miał, zostałby ofiarowany jako wkład finansowy. Nie był zależny od nikogo innego. Chodził wszędzie, gdzie potrzebował, mimo że inni oferowali mu podwiezienie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia oraz podniósł jego pozycję.

Usmana Hussaina Muhammada Khaira

Usman Hussain Muhammad Khair z Arabii Saudyjskiej. Przyjął Ahmadiyyat w 2007 roku, po zetknięciu się z MTA. Po powrocie do Sudanu zainstalował tam również antenę MTA, gdzie cała jego rodzina również przyjęła Ahmadiyyat. Jego dom w Sudanie stał się centrum Wspólnoty. Nigdy nie brał żadnych funduszy, nie zajmował żadnego stanowiska we Wspólnocie, ale wszystko robił z własnej kieszeni i mówił, że młodemu pokoleniu należy dać obowiązki, żeby mogło uczyć się. Z powodu wojny domowej w Sudanie Wspólnota uległa rozproszeniu. Jego Świątobliwość (aba) ponownie nawoływał do modlitwy za Sudan, aby Wspólnota mogła ponownie się zgromadzić. Pozostawił żonę, dwóch synów i dwie córki.

Muhammada Zahrabiego

Muhammad Zahrabi z Algierii. Cierpiał na raka. Był bardzo oddany Wspólnocie, gościnny oraz przedmiotem sprawy sądowej. Sędzia zapytał go, jak może zaakceptować Hindusa, będąc Algierczykiem? Odpowiedział, że jak Algieria może bać się Hindusa? Jeśli naprawdę uważali go za nieprawdziwego, to dlaczego tak bardzo bali się jego i jego społeczności? Był bardzo posłuszny kalifatowi i wdrażał każdą decyzję podjętą przez Kalifa.

Saeeda Ahmada Warraicha

Saeed Ahmad Warraich z Rabwah. Postawiono mu także zarzuty na mocy pakistańskiego prawa o bluźnierstwie i również został aresztowany. W więzieniu spędził trzy lata i dwa miesiące. Ostatecznie został uwolniony i zmuszony do przeniesienia się do Rabwah.

Shahbaza Gondala

Shahbaz Gondal z Rabwah, który mieszkał w Holandii. Miał także zaszczyt zostać uwięziony na drodze Allaha na mocy praw o bluźnierstwie. Trafił do więzienia na trzy miesiące, ale sprawa toczyła się przez dziesięć lat. Regularnie odmawiał modlitwy i służył Wspólnocie na różne sposoby.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył wszystkich zmarłych przebaczeniem i miłosierdziem oraz podniósł ich pozycję.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij