Doskonałości Koranu – Najwyższa Nauka - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Doskonałości Koranu – Najwyższa Nauka

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), powiedział, że w poprzednim kazaniu piątkowym przedstawił różne cytaty Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące doskonałości i wyższości Świętego Koran. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzisiaj przedstawi dalsze cytaty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w swojej książce Tohfa-e-Qaisariyyah (Dar dla Królowej), którą Obiecany Mesjasz (as) napisał, aby przekazać przesłanie islamu królowej Wiktorii z okazji jej Diamentowego Jubileuszu, powiedział, że Koran jest pełen głębokiej mądrości i przewyższa Ewangelie w ustanawianiu cnót. Prawdziwy Bóg może świadczyć poprzez Koran. Koran przywrócił utraconą w świecie jedność Boga. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kto inny oprócz Obiecanego Mesjasza (as) mógłby przekazać monarchii przesłanie islamu z taką pewnością?

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pomimo tego faktu, muzułmanie nie-Ahmadi nadal ośmielają się mówić, że Ahmadi znieważają Święty Koran. Co więcej, kiedy nie-muzułmanie zdają sobie sprawę, że nie mogą konkurować ze Świętym Koranem ani go obalać, uciekają się do takich rzeczy, jak palenie Świętego Koranu, jak to miało miejsce ostatnio w Szwecji i miało miejsce w przeszłości w innych krajach skandynawskich państwach. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdyby wszyscy muzułmanie zjednoczyli się pod sztandarem Obiecanego Mesjasza (as), nikt nigdy nie odważyłby się popełnić tak haniebnych czynów jak spalenie Świętego Koranu.

Kompletny przewodnik po wydobyciu ludzkości z ciemności

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran przedstawia pełną wiedzę i kompletne wskazówki dotyczące tego, jakie działania należy wykonać. Uczy „Prowadź nas właściwą ścieżką”, abyśmy mogli skorzystać z pełnej wiedzy o Świętym Koranie, a następnie uczy „Drogi tych, których obdarzyłeś Swoimi błogosławieństwami”, abyśmy mogli kroczyć po całej ścieżka przewodnictwa nakreślonej przez Święty Koran. Postępowanie zgodnie z naukami Świętego Koranu przynosi widoczne korzyści, dzięki którym człowiek zbliża się do Boga i wzrasta w cnocie.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran został objawiony w czasie, gdy świat był pogrążony w niemoralności i szerzył się nieład. Sam Święty Koran opisuje to jako:

„Zepsucie rozprzestrzeniło się po ziemi i morzu z powodu tego, co uczyniły ręce ludzi (…)” (Święty Koran 30:42)

To właśnie w tym czasie został objawiony Święty Koran, który obalił wszelkie nadużycia i sprostował fałszywe wierzenia poprzednich religii. Wszystko to zostało dokonane poprzez doskonałą i kompletną księgę, którą jest Święty Koran. Zwłaszcza w pierwszym rozdziale Świętego Koranu Bóg wyczerpująco przedstawił wierzenia islamu i obalił wszystkie fałszerstwa poprzednich religii.

Niezrównany cud

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran jest cudem. Cud odnosi się do czegoś niezwykłego, czego nie może powtórzyć nikt inny. Taki jest Święty Koran, który był obecny w całej Arabii i nikt w Arabii nie był w stanie przedstawić czegoś podobnego. Mogło im się wydawać, że to książka jak każda inna, ale zdali sobie sprawę, że to cud, skoro nikt nie był w stanie przedstawić niczego, co było do niej zbliżone i od tamtej pory nikomu się to nie udało. Dlatego jest to cud. Jest to znak, który wskazuje na istnienie Boga z absolutną pewnością, której nie można obalić ani zaprzeczyć. Inne religie doprowadziły ludzi tylko do tego stopnia, że ​​uświadomili sobie, że Bóg powinien istnieć. Można spojrzeć na stworzenie świata i dojść do wniosku, że Bóg powinien istnieć. Można zrozumieć, że Bóg powinien istnieć poprzez racjonalne argumenty. Jednakże, nie oznacza to rzeczywistego uświadomienia sobie i pewności faktu, że Bóg naprawdę istnieje.

Tylko dzięki zrozumieniu i uświadomieniu sobie przymiotów Boga oraz ujrzeniu Jego znaków można nie tylko osiągnąć pewność istnienia Boga, ale doświadczyć Boga i nawiązać z Nim relację. 

Jego Świątobliwość(aba) powiedział, że jest to poziom, do którego musimy dążyć. Nie polegać jedynie na racjonalnych argumentach, ale osobiście szukać i nawiązywać połączenie z Bogiem poprzez Jego znaki.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje wiele przykładów tego, co ma miejsce w Muzułmańskiej Wspólnocie Ahmadiyya. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że był pewien człowiek z Belgii, który opowiedział mu, że był ateistą, kiedy jednak nie tylko zrozumiał racjonalne argumenty przemawiające za istnieniem Boga, ale także widział Jego znaki i osobiście doświadczył Boga nie pozostało mu nic innego, jak zaakceptować istnienie Boga.

Dopełnienie wiary poprzez doskonałą księgę

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że Święty Koran stwierdza:

,,Oto jest księga doskonała. Nie ma w niej żadnych wątpliwości. Jest ona przewodnikiem dla sprawiedliwych.” (Święty Koran, 2:3)

Innymi słowy, ta Księga została objawiona dzięki wiedzy Boga, a zatem jest wolna od jakichkolwiek wątpliwości i wad. A ponieważ wiedza Boża może doprowadzić człowieka do doskonałości, jest przewodnikiem dla sprawiedliwych. Sprawiedliwi to ci, którzy wierzą w Boga jako Znawcę tego, co skryte, modlą się i składają jałmużnę.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran udoskonalił wiarę, jak stwierdza Bóg:

„(…) Dzisiaj udoskonaliłem tę religię dla was i dopełniłem Mą łaskę dla was, jak i jako religię wybrałem dla was islam(…)” (Święty Koran, 5:4)

Dlatego nie ma księgi, którą można by uznać za lepszą od Świętego Koranu, ponieważ błogosławieństwa osiągnięte dzięki Świętemu Koranowi nie mogą być osiągnięte przez żadną inną. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że szkoda, że ​​takie są nasze poglądy, ale nasi przeciwnicy twierdzą, że znieważyliśmy Święty Koran.

Duchowe uzdrowienie i ustanowienie połączenia z Bogiem

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran jest źródłem duchowego uzdrowienia. Jest pełen mądrości, która nakreśliła doskonałą religię i umieściła uzdrowienie duchowe na równi z uzdrowieniem fizycznym.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że prawdziwym sposobem ustanowienia połączenia z Bogiem jest Święty Koran. Nie można nawiązać z Nim łączności, dopóki nie zapozna się z Jego znakami i dopóki Jego światło nie wejdzie do ich serc. To połączenie można osiągnąć jedynie poprzez przestrzeganie tego, co zostało nakreślone w Świętym Koranie. Dlatego, postępując zgodnie z naukami Świętego Koranu, można zobaczyć prawdziwe oblicze Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Ahmadi powinni również rozważyć i przeanalizować, czy naprawdę przestrzegają nauk Świętego Koranu. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah umożliwił to wszystkim.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że wszystkie istotne znaki, które powinny być obecne w Bożych pismach, nie występują w żadnej innej księdze poza Świętym Koranem. Jedną z wielkich wyróżniających cech, jakie można znaleźć w Świętym Koranie, jest przejście od etapu „Bóg powinien być” do „Bóg z pewnością istnieje”. Co więcej, nikt nie może powtórzyć znaków przedstawionych przez Boga w Świętym Koranie. Nawet gdyby ludzie zebrali się razem, aby spróbować odtworzyć lub wyczarować znak, nie byliby w stanie zdobyć niczego, co znajduje się choćby w pobliżu znaków Świętego Koranu. Tylko Święty Koran objawia potęgę Boga. A dla tych, którzy przestrzegają Świętego Koranu, Bóg obiecuje:

„(…) Dla nich jest dobra nowina. Zatem przekazuj dobrą nowinę sługom Moim.” (Święty Koran 39:18)

Bóg obiecał również w Świętym Koranie:

„(…) i których On wzmocnił inspiracją od samego Siebie.” (Święty Koran, 58:23)

A Bóg obiecuje:

„(…) On da wam zwycięstwo i odsunie od was wasze zło i przebaczy wam (…)” (Święty Koran, 8:30)

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że sam jest świadkiem i składa świadectwo o tych znakach, a Obiecany Mesjasz (as) został posłany, aby pomóc nam je rozpoznać.

Znalezienie Boga w słowach Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że historie i relacje zawarte w Świętym Koranie są w rzeczywistości proroctwami. Święty Koran jest strumieniem prawdy i oceanem proroctw. Niemożliwe jest osiągnięcie pewności co do Boga bez Świętego Koranu. Boga ukrytego przed światem można rozpoznać i znaleźć poprzez Święty Koran.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), że zarówno przykazanie, jak i historie lub relacje znajdują się w Świętym Koranie. Ci, którzy nie są w stanie odróżnić tych dwóch, znajdują się w wielkich trudnościach. Pozostają pozbawieni prawdziwego pożytku ze Świętego Koranu. W Świętym Koranie jest powiedziane:

,,(…) Gdyby pochodził on od kogokolwiek innego poza Allahem, z pewnością znaleźliby w nim wiele sprzeczności.’’ (Koran, 4:83)

Fakt, że w Świętym Koranie nie ma sprzeczności, jest znakiem jego prawdziwości.

Wyższość Koranu nad innymi pismami

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że nauki Świętego Koranu przewyższają wszelkie inne nauki. Tora uczy oko za oko, Ewangelie uczą nadstawiania drugiego policzka, jednak Święty Koran przedstawia całkowicie zrównoważoną i korzystną naukę:

„Pamiętaj, że odpłatą za zranienie jest takie samo zranienie, lecz jeśli kto wybacza i w ten sposób doprowadza do polepszenia, jego nagroda jest u Allaha. Zaiste, on nie miłuje grzeszników. (Święty Koran, 42:41)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że temat ten będzie kontynuowany w świetle cytatów (as) Obiecanego Mesjasza w przyszłości,

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Bóg pozwolił nam naprawdę postępować zgodnie z naukami Świętego Koranu.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij