Inauguracja Meczetu Fath-e-Azeem - Islam Ahmadiyya USA
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Inauguracja Meczetu Fath-e-Azeem

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie  Fath-e-Azeem w Zion, USA.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział:

Dzisiaj, dzięki łasce Allaha, zebraliśmy się na inaugurację meczetu w Zion. Allah Wszechmogący umożliwił społeczności w USA budowę meczetu w mieście, które ma wielkie znaczenie dla Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya. Jego Świątobliwość (aba) opowiedział dziennikarzowi o znaczeniu tego miasta, stwierdzając, że jest to miasto przeciwnika Wspólnoty. Aby rzucić światło na historyczne znaczenie miasta, Wspólnota zorganizowała również wystawę, z której ludzie mogą skorzystać.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że z powodu fałszywego twierdzenia źle mówiącego o Obiecanym Mesjaszu (as), aby zginął, a potem w jego mieście powstała Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya i aby wzniesiono meczet w Zion, wszyscy powinniśmy być niezwykle wdzięczni Allahowi Wszechmogącemu.

Wielki znak prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (sa) stwierdził, że ci, którzy nie są wdzięczni innym, nie są wdzięczni Bogu. Dlatego ten dzień jest nie tylko dniem ogromnej radości dla Ahmadi, ale także dniem ogromnej wdzięczności, gdyż Allah Wszechmogący zamanifestował w tym miejscu wielki znak prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as). Rzeczywiście, Allah Wszechmogący zapewnił postęp Wspólnoty Obiecanemu Mesjaszowi (as), ale będziemy mogli być tego świadkami tylko wtedy, gdy będziemy wdzięczni i godni. 120 lat temu proroctwo o końcu tego fałszywego pretendenta i wroga islamu zostało ogłoszone, przekazane przez Wszechmogącego Allaha, i jak wspaniałym znakiem jest to, że teraz Wspólnota mogła zbudować meczet w tym samym miejscu, w którym osoba ta twierdziła, że ​​żaden muzułmanin nie będzie mógł wejść bez uprzedniego zaakceptowania chrześcijaństwa.

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że nasze zadanie nie kończy się tutaj, nawet jeśli ta Wspólnota rozprzestrzeniła się na ponad 200 krajów na całym świecie i po wybudowaniu tutaj meczetu. Zadaniem Obiecanego Mesjasza (as) było raczej szerzenie przesłania islamu do każdego zakątka świata. Obiecano też, że tak się stanie, ale nie stanie się to bez modlitwy.

Prawdziwy cel budowy meczetów

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że meczety są budowane tak, aby ludzie mogli oddawać cześć pięć razy dziennie, pamiętać o Bogu i powstrzymywać się od światowości.

Ale jeśli tak nie jest po wybudowaniu tego meczetu, to nie będziemy uczestniczyć w błogosławieństwach tego meczetu. Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że Wspólnota musi nadal wspierać go żarliwymi modlitwami. Dlatego naszym obowiązkiem jest uczynić uwielbienie integralną częścią naszego życia i wpajać go naszym dzieciom. Jakże szczęśliwi są ci, którzy to osiągnęli i są świadkami obsypywania ich błogosławieństwami Bożymi. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy zatem ocenić siebie pod tym względem.

Jego Świątobliwość (aba) stwierdził, że nie powinno być tak, że z powodu naszych uczynków opóźniamy wypełnienie obietnic Allaha lub że pozostajemy ich pozbawieni.

Rzeczywiście, Prorok (saw) był najbardziej ukochanym prorokiem Allaha Wszechmogącego. Jego pokora była tak wielka, że ​​pomimo obiecanego zwycięstwa w bitwie pod Badr, płakał obficie prosząc Allaha o pomoc i wyjaśnił, że jego obowiązkiem jest szukać pomocy Allaha z najwyższą pokorą. Następnie wielkie zwycięstwo, jakie zostało udzielone, było tak wielkie, że nie miało sobie równych w całej historii. Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że to modlitwy tego, który był tak zagubiony w swojej miłości do Allaha Wszechmogącego, zapewniły zwycięstwo.

Manifestacja wielkiego zwycięstwa nad Aleksandrem Dowiem – meczet „Fath-e-Azeem” 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że meczet ten został nazwany Meczetem „Fath-e-Azeem”, ponieważ jest manifestacją tego wielkiego zwycięstwa, które zostało przyznane Obiecanemu Mesjaszowi (as). Koniec tego wroga został ogłoszony wielkim zwycięstwem, którego spełnienia byliśmy świadkami około 115 lat temu. Jego Świątobliwość (aba) zacytował wówczas gazetę, w której wspomniano, że rzeczywiście wielki jest Obiecany Mesjasz (as), który przepowiedział koniec Aleksandra Dowiego. Ten człowiek z Indii twierdził, że jest Mesjaszem, który obiecał przyjść w tej epoce. Dalej wspomina, że ​​jeśli Dowie ucieknie przed wyzwaniem Obiecanego Mesjasza (as), będzie to dla niego porażka i udowodni, że jego twierdzenia są fałszywe. Obiecany Mesjasz(as) powiedział, że on i Dowie powinni modlić się o śmierć siebie nawzajem, aby zobaczyć, kto jest prawdziwy w ich twierdzeniu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Dowie zginął w bardzo opłakanym stanie. Jego miasto padło ofiarą wewnętrznych waśni, stracił całą swoją fortunę, pogorszył się jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego, a jego wyznawcy zaczęli wychwalać islam. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest to z pewnością dowód prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as), ale na tym nie kończy się nasza radość. Musimy raczej znaleźć nowe drogi do szerzenia orędzia i kontynuować reformowanie się, aby osiągnąć prawdziwą radość. Pierwszym wielkim zwycięstwem było zwycięstwo w bitwie pod Badr, które jednak nie zmniejszyło się w poziomie prawości, wdzięczności i kultu muzułmanów. Dlatego nie możemy myśleć, że odnieśliśmy tutaj wielkie zwycięstwo i stracić koncentrację na prawdziwym celu.

Pomoc Boża i nasza odpowiedzialność

Jego Świątobliwość (aba) stwierdził, że to dzieło Boga umożliwiło tej Wspólnocie rozprzestrzenienie się w ponad 200 krajach, a świat poznał imię Obiecanego Mesjasza (as). Zginęli wszyscy, którzy przeciwstawili się mu.  Boże Wspólnoty spotykają się z prześladowaniami na różne sposoby, jednak pomimo wszelkich wysiłków i mocy wrogowie zawodzą w swojej misji.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy pokazać ten sam przykład, jaki pokazali muzułmanie w czasach Proroka (sa) i wspierać Obiecanego Mesjasza (as), aby dotrzymać naszej obietnicy, którą mu złożyliśmy. Musimy podnieść nasze standardy wielbienia, aby wypełnić cel życia, dla którego zostaliśmy stworzeni. Ludzie zwrócą uwagę na ten meczet tylko wtedy, gdy oddamy sprawiedliwość naszemu wielbieniu Boga i tylko wtedy będziemy mogli wypełnić misję Obiecanego Mesjasza (as). Dlatego każdy Ahmadi musi sam siebie ocenić.

Modlitwa jest naszą jedyną bronią

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na świecie jest wiele pięknych meczetów, ale ci, którzy do nich uczęszczają, nie spełniają swojego celu. Uwielbienie nie oznacza szybkiego ofiarowania modlitw bez celu. W rzeczywistości powinno być uważnie przestrzegane to, aby osiągnąć bliskość Boga. Dlatego musimy wypełniać te meczety, wypełniając przykazania Wszechmogącego Allaha i modlić się, aby osiągnąć Jego zadowolenie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że świat był świadkiem upokorzenia Dowiego, a to zwycięstwo obwieściło prawdziwość Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), gdy to proroctwo wypełniło się. Nie był to znak zniszczenia wroga, ale wielkość islamu i ukazanie, że teraz jest czas aby zwyciężyła wspólnota Obiecanego Mesjasza (as).

Dlatego dzisiaj naszym obowiązkiem jest ustanowienie jedności Boga z ludźmi, zwiększenie naszej sprawiedliwości i rozwijanie naszej relacji z Bogiem. Co więcej, musimy oczyścić nasz stan wewnętrzny, aby otworzyły się dalsze drogi do zwycięstwa. Każdy znak zwycięstwa powinien wywołać w nas rewolucyjną zmianę.

Ten dzień musi wywołać w nas duchową rewolucję, w przeciwnym razie koniec Dowie nie przyniesie nam żadnych korzyści. Wielkim zwycięstwem musi być wielka przemiana, która dokonuje się w nas i kiedy świat przechodzi pod sztandar Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Wszechmogący Allah umożliwił nam i naszemu potomstwu osiągnięcie tego. Jego Świątobliwość (aba) powiedział również, że dalsze szczegóły dotyczące tego meczetu zostaną podane w przyszłości.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij