Proroctwo o Obiecanym Reformatorze - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Proroctwo o Obiecanym Reformatorze

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) powiedział:

Dżelsa Musleh Maud

W dzisiejszych czasach, dzień Dżelsa Musleh Maud obchodzony jest w związku z proroctwem Obiecanego Reformatora. 20 lutego jest dniem, w którym Obiecany Mesjasz (as) – będąc poinformowanym przez Wywyższonego Allaha- przepowiedział  i opublikował ulotkę o narodzinach syna. Obchody Dnia Musleh Maud mają na celu świętowanie spełnienia się wspaniałego proroctwa Obiecanego Mesjasza (as), a nie narodzin Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad,  Khalifatula Masiha II (ra).

Proroctwo

Przede wszystkim, przedstawię też słowa proroctwa, zgodnie ze słowami Obiecanego Mesjasza (as):

Przekazuję ci znak Mojego miłosierdzia zgodnie z tym, o co mnie błagałeś. Wysłuchawszy twojego błagania, uhonorowałem twoje modlitwy i za sprawą Mojego miłosierdzia przyjąłem je i sprawiłem, że twoja podróż [do Hoshiarpur i Ludhiana] stała się dla ciebie źródłem błogosławieństw. Dlatego też otrzymasz znak mocy, miłosierdzia, bliskości, łaski i dobrodziejstw. Otrzymasz również klucz do sukcesu i zwycięstwa. Pokój z tobą, o zwycięski. A zatem Bóg przemówił po to, aby ci, którzy pragną życia, zostali uratowani od uścisku śmierci, a ci, którzy są pochowani w grobach, mogli wyjść z nich i aby wyższość islamu i godność Słowa Bożego mogły zostać objawione ludziom i aby zwyciężyła prawda wraz ze wszystkimi jej błogosławieństwami i aby kłamstwo, wraz ze wszystkimi jego chorobami odeszło, aby ludzie zrozumieli, że Ja jestem Władcą Mocy, czynię to, czego pragnę, i aby uwierzyli, że jestem z wami, i aby ci, którzy nie wierzą w Boga i zaprzeczają Jego religii i odrzucają Jego Księgę oraz Jego Świętego Posłańca, Muhammada, Wybrańca (saw) mogli stanąć przed jasnym Znakiem oraz aby droga winnych stała się oczywista. Raduj się więc ponieważ zostanie ci dany przystojny i czysty chłopiec; otrzymasz nieskalanego młodzieńca, który zrodzi się z twojego nasienia i będzie twoim potomkiem.” [To oznacza to, że będzie on fizycznym potomkiem (dzieckiem) Obiecanego Mesjasza (as). Nie tylko będzie pochodził z jego fizycznego potomstwa, ale będzie pochodził z pośród dzieci Obiecanego Mesjasza (as).]  Przystojny i czysty chłopiec przybędzie, jako twój gość. Jego imię to Emmanuel, a także Bashir. Nadany został mu duch świętości i jest On jest wolny od wszelkich nieprawości i nieczystości. Jest On światłem Boga. Błogosławionym, który pochodzi z niebios.

Towarzyszyć mu będzie łaska, która przyjdzie wraz z nim. Będzie się charakteryzował wielkością i bogactwem. Przyjdzie na świat i poprzez swoje mesjańskie cechy i błogosławieństwa ducha świętości uleczy wiele z jego zaburzeń. On jest Słowem Boga, ponieważ miłosierdzie Allaha oraz Jego cześć wyposażyły go Słowem Majestatu. Będzie on człowiekiem niezwykle inteligentnym i spostrzegawczym, o potulnym sercu oraz będzie przepełniony świecką i duchową wiedzą. On przemieni trzy w cztery. Jest poniedziałek, błogosławiony w poniedziałek.

[farsi]Syn, rozkosz serca, wysoki rangą, szlachetny.

[arabski] Manifestacja Pierwszego i Ostatniego, manifestacja Prawdy i Wysokości, tak jak gdyby Bóg zstąpił z nieba.

[urdu] Jego przyjście będzie wielce błogosławione i stanie się źródłem objawienia Boskiego Majestatu. Oto nadchodzi światło namaszczone przez Boga wonią Jego przyjemności. Wlejemy w niego Naszego Ducha, a będzie chroniony w cieniu Boga. Będzie rozwijał się szybko i będzie doprowadzał do uwalniania tych, którzy są w niewoli. Jego sława rozprzestrzeni się na krańce ziemi, a ludzie będą błogosławieni poprzez niego. Wtedy zostanie wywyższony do swojej pozycji duchowej w niebie.

[arabski]Jest to kwestia, w której sprawie wydano już dekret.”

Następnie, w odniesieniu do Hadhrat Bashiruddin Mahmood Ahmad, Khalifat-ul-Masih II i tego proroctwa Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Podobnie, kiedy zmarł mój pierwszy syn, ignoranccy Maulvi (religijni duchowni), ich towarzysze, chrześcijanie oraz hindusi wyrazili swoją ogromną radość z powodu jego śmierci. W związku z tym, byli wielokrotnie poinformowani, że 20-stego lutego 1886 roku było również przepowiedziane, że pewni moje synowie umrą. Tak więc było to nieuniknione, aby syn zmarł w dzieciństwie.

Jednakże, ci ludzie nie powstrzymali się od wnoszenia zarzutów. Po tym, Wywyższony Bóg dał mi radosną nowinę o drugim synu. W związku z tym radosna nowina narodzin tego drugiego syna znajduje się na siódmej stronie mojego zielonego ogłoszenia. Przyznany Zostanie kolejny Bashir, a jego drugie imię będzie Mahmood”.

W 1888 roku Obiecany Mesjasz (as) ogłosił:

„Chociaż jest 1 września i on jeszcze się nie narodził, z pewnością narodzi się w wyznaczonym czasie, zgodnie z obietnicą Wywyższonego Boga. Niebo i ziemia mogą się zmienić. Jednak Jego obietnic nie można zmienić.”

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„To jest streszczenie z siódmej strony zielonego obwieszczenia, zgodnie, z którym w styczniu 1889 roku narodził się syn, który otrzymał imię Mahmood i dzięki łasce Allaha Wywyższonego, wciąż żyje i ma siedemnaście lat”.

W dniu 11.9.1913 Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) podpisał oświadczenie potwierdzające, iż wierzy, że Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad był Obiecanym Synem. Jeden ze starszyzny, Ghulam Hussain sahib, również potwierdził, że widział we śnie, który zrelacjonował Hadhrat Khalifat-ul-Masih I (ra), że Hadhrat Bashirud Din Mahmood Ahmad był Obiecanym Synem.

Podobnie, istniej inny szanowany członek starszyzny Sufi Muti’-ur-Rahman sahib Bengali, który miał podobny sen. Hadhrat Sheikh Muhammad Isma’il sahib z Sarsawi mówi: „ Słyszeliśmy wielokrotnie Obiecanego Mesjasza (as) jak stwierdzał, że chłopiec, o którym wspomniano w proroctwie, jest w rzeczywistości Mian Mahmood”.

Co więcej, słyszeliśmy również Obiecanego Mesjasza (as) kiedy oznajmił, że Mian Mahmood jest przepełniony tak wielką pasją do religii, że Obiecany Mesjasz (as) modli się czasami za niego.

Dopóki Wywyższony Allah nie poinformował Hadhrat Musleh Maud (ra) o byciu Obiecanym Reformatorem, ten nie twierdził, że jest Musleh Maud (ra). Co więcej, dopiero, kiedy otrzymał wyraźne pozwolenie na wydanie tego oświadczenia, dopiero wtedy tego dokonał.

W chwili tego ogłoszenia, w czasie obchodów Dżelsa w Hoshiarpur, powiedział : „Zgodnie z przykazaniem Boga, przysięgam na Jego imię i ogłaszam otwarcie, że zgodnie z proroctwem Obiecanego Mesjasza (as), Bóg oświadczył, że jestem Obiecanym Synem, który rozpowszechni imię Obiecanego Mesjasza (as) po krańce ziemi.”

Następnie, podczas Dżelsa w Lahore, powiedział:

„Przysięgam na Jednego i Najwyższego Boga, na Którego składnie fałszywej przysięgi jest działaniem przeklętych, że ktokolwiek uczyni fałszywe twierdzenie w Jego imieniu, nie ucieknie przed Jego karą. Bóg poinformował mnie w Lahore, w domu adwokata, Sheikh Basheer Ahmad sahib, który znajduje się przy 13 Temple Road, że zaiste to ja jestem spełnieniem proroctwa Musleh Maud (ra) (Obiecanego Reformatora) i że to ja jestem tym właśnie Musleh Maud (ra) (Obiecany Reformator), przez którego islam dotrze do zakątków świata i przez którego na świecie ustanowiona zostanie Jedność Boga”.

W proroctwie Musleha Mauda (ra) znaleźć można kilka znaków, o których wspomniał Obiecany Mesjasz (as) odnośnie Obiecanego Syna. Jest ich pięćdziesiąt dwa lub pięćdziesiąt osiem. Niemniej jednak, istnieje ponad pięćdziesiąt znaków.

Hadhrat Khalifatul Masih V (aba), oddając im hołd,  zrelacjonował kilka z nich,  odzwierciedlających zdolność, wiedzę, orientację polityczną, a przede wszystkim zrozumienie przedmiotu Świętego Koranu, które zostały udzielone temu Obiecanemu Synowi oraz powszechnie uznane przez Ahmadi i nie Ahmadi.

Podczas Dżelsa, które obecnie mają miejsce, mając możliwość wysłuchania tego proroctwa, jak również niesamowitych osiągnięć Hadhrat Musleh Maud (ra), powinniśmy modlić się o nieustanne podnoszenie rangi Hadhrat Musleh. Jednocześnie, powinniśmy przeanalizować swój własny stan i zrozumieć, że postęp Ahmadijjat wymaga, aby każdy Ahmadi posiadał mocne postanowienie i wykorzystywał swoje zdolności w miarę swoich możliwości, aby to osiągnąć. Jeśli to zrobimy, to za swego życia zobaczymy postęp i rozwój Ahmadijjat. Niechaj Allah Wszechmogący dopomoże nam to osiągnąć.

Udostępnij