Prawda Obiecanego Mesjasza (as) - Islam Ahmadiyya Polska
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Prawda Obiecanego Mesjasza (as)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że dwa dni temu był 23 marca, który jest znany w Społeczności Ahmadiyya jako Dzień Obiecanego Mesjasza (as).

Był to dzień, w którym z jego ręki został złożony pierwszy Bai’at (przyrzeczenie wierności).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Wspólnota organizuje Dżalsa (zgromadzenia), aby upamiętnić ten dzień, opowiadając o celu (as) przyjścia Obiecanego Mesjasza (as), które zostało przepowiedziane przez Proroka (sa) i któremu towarzyszyły liczne znaki.

Cel nadejścia Obiecanego Mesjasza (as)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli chodzi o cel jego przyjścia, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg zlecił mu obronę islamu w czasie, gdy był atakowany ze wszystkich stron. W rzeczywistości w Indiach było około 60 milionów muzułmanów i 60 milionów książek napisanych przeciwko religii islamu. Gdyby sam Bóg nie zapewnił środków do jego ochrony, islam zostałby wymazany z powierzchni ziemi. Jednak Bóg nie dopuścił do tego i zgodnie ze swoją obietnicą ustanowił środki ochrony islamu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zacytuje różne pisma Drugiego Kalifa, Hadhrata Mirza Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra) dotyczące Obiecanego Mesjasza (as). Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wysłuchanie tych wydarzeń może być korzystne tylko wtedy, gdy zastanowimy się nad nimi i użyjemy ich jako środka do wzmocnienia naszej wiary.

Odpowiadając na zarzut

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jednym z zarzutów, jakie zwykle stawia się prorokom, jest to, że cokolwiek mówią lub nauczają, jest im powiedziane przez kogoś innego. Ten zarzut został podniesiony również przeciwko Prorokowi (saw), podczas gdy tego, czego nauczał Prorok (saw), nie mógł mu powiedzieć żaden inny człowiek. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ten sam zarzut został postawiony przeciwko Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że rzekomo Maulvi Charagh Ali zwykł pisać do Obiecanego Mesjasza (as) na różne tematy, a Obiecany Mesjasz (as) wykorzystał je do napisania swojej książki Barahin-e-Ahmadiyya. Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) mówi, że jest to sprzeczne z rozsądkiem, by sądzić, że Maulvi Charagh Ali wykorzystałby swoje najlepsze punkty i wysłałby je komuś innemu do opublikowania, zamiast publikować je samemu. Co więcej, gdyby porównać pisma Obiecanego Mesjasza (as)dzięki pismom Maulvi Charagh Ali stałoby się jasne, że nie ma między nimi absolutnie żadnego podobieństwa. Maulvi Charagh Ali jedynie zebrał w swoich książkach odniesienia biblijne, podczas gdy Obiecany Mesjasz (as) przedstawił w swoich książkach taką wiedzę na temat islamu, która nigdy nie została ujawniona od 1300 lat.

Jak sprzeciw służy celowi 

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Hadhrata Mirza Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), który opowiadał, że Obiecany Mesjasz (as) zwykł mawiać, że niepokoiło go, gdy ludzie go przeklinali, ale niepokoiło go również, jeśli tego nie robili, ponieważ bez sprzeciwu, Wspólnota nie będzie rozwijać się. W czasie Obiecanego Mesjasza (as) pojawiały się różne okazje, które powodowały zamęt i ludzie myśleli, że będzie to koniec Wspólnoty. Jednak za każdym razem, w obliczu takiego sprzeciwu, Wspólnota Ahmadiyya zawsze wychodziła z tych trudności jeszcze silniejsza. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że tak było zawsze i nadal będzie. Nawet dzisiaj przeciwnicy i hipokryci robią wszystko, co w ich mocy, jednak Społeczność Ahmadiyya będzie trwać i tylko stawać się silniejsza.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasach, gdy przeciwnicy wypowiadają się przeciwko Wspólnocie, ludzie chcą zobaczyć na własne oczy rzeczywistość i czy jest jakaś prawda w twierdzeniach. Pewnego razu, do Obiecanego Mesjasza(as) przyszedł człowiek z Rampur, mówiąc, że pragnie złożyć przysięgę wierności. Obiecany Mesjasz (as) był zaskoczony i zapytał, skąd ten człowiek się o nim dowiedział, skoro w Rampur nie ma wielu członków Wspólnoty, ani też Wspólnota nie rozpropagowała tam swojego przesłania. Mężczyzna powiedział, że otrzymał książkę Maulvi Sanaullaha, w której napisał przeciwko Społeczności Ahmadiyya i zebrał różne odniesienia do Obiecanego Mesjasza (as). Mężczyzna chciał sprawdzić odniesienia z oryginalnego źródła i po otwarciu ksiąg Obiecanego Mesjasza (as) był zdumiony sposobem, w jaki chwalił i wyrażał miłość do Proroka (sa) oraz sposobem, w jaki bronił islamu. To zmieniło jego serce i postanowił złożyć przysięgę wierności Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Przykład pokory Obiecanego Mesjasza (as)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że innym zarzutem podniesionym przeciwko prorokom jest to, że czasami mogą być surowi. Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) wyjaśnił, że prorok nigdy nie jest surowy dla siebie, raczej broni i chroni swoją wiarę. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o siebie, prorocy przyjmują najwyższą pokorę. Na przykład pewnego razu, gdy Obiecany Mesjasz (as) spacerował po Lahore, przyszedł człowiek i popchnął go, jednak Obiecany Mesjasz (as) nie pozwolił tym, którzy z nim byli, zemścić się. Zamiast tego Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że musiał to zrobić, myśląc, że broni prawdy, ponieważ duchowni indoktrynowali go myślą, że Obiecany Mesjasz (as) jest fałszywy. Tak więc prorok może tylko bronić wiary i przyjmuje pokorę, jeśli chodzi o siebie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że sam Bóg decyduje, kogo czcić, a w dzisiejszych czasach prawdziwy honor jest związany z Obiecanym Mesjaszem (as).

Powiedział, że duchowni tacy jak Maulvi Sanaullah byli znani tylko z powodu sprzeciwu wobec Obiecanego Mesjasza (as). Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to samo dzieje się dzisiaj, kiedy duchowni osiągają znaczącą pozycję i są znani, gdy podnoszą głos w opozycji do Ahmadiyyat.

Próby zhańbienia Obiecanego Mesjasza (as) i ich odwrotny skutek

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Maulvi Muhammad Husain Batalvi postawił fałszywe zarzuty Obiecanemu Mesjaszowi (as), w związku z czym zaplanowano przesłuchanie. Kiedy przybył Obiecany Mesjasz (as), kapitan Douglas, zastępca komisarza, zaoferował Obiecanemu Mesjaszowi (as) krzesło, na którym mógłby usiąść. Maulvi Muhammad Husain Batalvi uknuł to wszystko, aby spróbować upokorzyć Obiecanego Mesjasza (as), więc złościł go fakt, że Obiecany Mesjasz (as)był szanowany i otrzymał krzesło. Dlatego Batalvi również zażądał krzesła. Po tym kapitan Douglas surowo powiedział mu, że nie dostanie krzesła. Tak więc, chociaż Batalvi chciał upokorzyć Obiecanego Mesjasza (as), w rzeczywistości to on został upokorzony przez Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś Obiecany Mesjasz (as) odbył debatę z pewnymi chrześcijanami. Kiedy chrześcijanie zdali sobie sprawę, że żaden z ich argumentów nie zadziałał, wymyślili spisek, w którym sprowadzili niewidomych, głuchoniemych i kalekich, a kiedy przybył Obiecany Mesjasz (as), zażądali, aby jeśli twierdził, że jest powtórnym przyjściem Jezusa, wtedy powinien uzdrowić ten lud, tak jak miał[ to robić Jezus]. Obecni muzułmanie zaniepokoili się, jednak Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, że zgodnie z islamem Jezus (as) nie uzdrawiał fizycznie takich ludzi. Powiedział, że może pokazać cuda podobne do tych, które pokazał Prorok (saw). Jeśli chrześcijanie wierzą, że Jezus (as) fizycznie uzdrowionych ludzi, to Biblia mówi również, że jeśli ktoś posiada wiarę nawet tak bardzo jak ziarnko gorczycy, to oni również mogą uzdrowić takich ludzi. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że chrześcijanie znacznie ułatwili mu sprawy i powiedział, że zgodnie z ich własną nauką, jeśli mają nawet tyle wiary, co ziarnko gorczycy, powinni to udowodnić, uzdrawiając tych ludzi, których przyprowadzili. Ta odpowiedź Obiecanego Mesjasza (as) sprawiła, że ​​chrześcijanie zaniemówili.

Wsparcie Boga Wszechmogącego dla Obiecanego Mesjasza (as)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś ktoś powiedział Obiecanemu Mesjaszowi (as), że muzułmanie słuchają tylko swoich duchownych, a jeśli chciał propagować jego przesłanie, powinien był zaprosić tych duchownych i wyjaśnić im, że przesłanie Jezusa ( as) przeminęło, a następnie powinien był również podać różne dowody na powtórne przyjście Jezusa (as) i nadejście Obiecanego Mesjasza (as) . Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jego misja nie została stworzona przez człowieka, a sam Bóg zadba o jej rozprzestrzenienie się i powodzenie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje również znak zaćmienia Słońca i Księżyca, które wypełniły się jako znaki (as) prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as). Było wiele znaków, które wypełniły się, jednak muzułmanie powiedzą, że chociaż wszystkie znaki przepowiedziane, które miały towarzyszyć Mesjaszowi w Dniach Ostatnich, wypełniły się, to po prostu było zbiegiem okoliczności, że był jakiś pretendent do bycia Mesjaszem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) zawsze był wspierany przez Bożą pomoc. Były liczne spiski przeciwko Obiecanemu Mesjaszowi (as) oraz różne fałszywe oskarżenia przeciwko niemu. Jednak Bóg ujawniłby fałszywość tych twierdzeń. Kiedyś, podczas gdy ludzie knuli, jak pokonać Obiecanego Mesjasza (as) i wymyślali różne plany, jedna osoba, Maulvi Umaruddin, zasugerował, że nie ma powodu, by wymyślać tak zawiłe spiski, po prostu pójdzie i zabije Obiecanego Mesjasza (as). Powiedziano mu, że takie spiski zostały już podjęte, ale bezskutecznie. Maulvi Umaruddin pomyślał, że skoro podjęto tak wiele prób, a Obiecany Mesjasz (as) był cały czas bezpieczny, więc musi być prawdziwy. W rezultacie udał się do Qadian i przyrzekł wierność Obiecanemu Mesjaszowi (as). Było wielu przeciwników, którzy chcieli wyeliminować Obiecanego Mesjasza (as), ale zgodnie ze Swoją obietnicą Bóg zapewnił, że Obiecany Mesjasz (as) jest zawsze chroniony.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ziarno zasiane przez Boga jest chronione przez jego aniołów. Gdyby ten ruch został zainicjowany przez człowieka, to zostałby wymazany, ale jeśli został ustanowiony przez Boga, to pozostanie silny i będzie działał.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy wypełnili naszą przysięgę wierności i zebrali błogosławieństwa Allaha poprzez szerzenie przesłania Obiecanego Mesjasza (as). Obyśmy nigdy nie znaleźli się wśród nielojalnych.

Uruchomienie kurdyjskiej strony internetowej 

Jego Świątobliwość (aba) ogłosił uruchomienie strony internetowej Wspólnoty Ahmadiyya w języku kurdyjskim, która jest kolejnym sposobem rozpowszechniania przesłania Obiecanego Mesjasza (as). Strona internetowa zawiera różne artykuły, komentarze, filmy itp. Zawiera również literaturę Wspólnoty, w tym pisma Obiecanego Mesjasza (as) i Kalifów. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uruchomi stronę internetową po piątkowych modlitwach. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby ta witryna była źródłem błogosławieństw.

Apel o modlitwy 

Jego Świątobliwość (aba) po raz kolejny zaapelował o modlitwę w świetle aktualnego stanu świata. Niech Allah Wszechmogący ocali świat od zagłady, pozwoli ludziom dostrzec rozsądek i rozpoznać swojego Stwórcę.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij