Odpowiedzialności wolontariuszy i uczestników na Dżelsa Salana. - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Odpowiedzialności wolontariuszy i uczestników na Dżelsa Salana.

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha Wszechmogącego Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii odbywa się na pełną skalę po raz pierwszy od 2019 roku. Choć Dżelsa Salana odbyła się w zeszłym roku, miała ograniczoną skalę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że chociaż tegoroczna Dżelsa jest przeznaczona głównie dla członków brytyjskiego Dżamaՙat, a goście zagraniczni są ograniczeni, wszyscy członkowie brytyjskiego Dżamaՙat mogą dołączyć w pełnej frekwencji przez trzy dni.

Znaczenie następujących protokołów podczas Dżelsa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pandemia Covid spowodowała przerwę w odbywaniu się Dżalsy. Nawet teraz, chociaż do pewnego stopnia pandemia zmniejszyła się, trwa i narasta falami. Mimo to rząd zezwolił na organizację imprez z pełną mocą, ale nie oznacza to, że wszelki środki bezpieczeństwa powinne zostać porzucone. Dlatego wszyscy uczestnicy Dżelsa muszą pamiętać o tych środkach ostrożności, łącznie z noszeniem maski. Podczas słuchania obrad, wykonywania obowiązków czy wychodzenia na zewnątrz każdy powinien mieć założoną maskę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niektóre leki homeopatyczne są również oferowane uczestnikom Dżelsa. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah zesłał Jego uzdrowienie w tym lekarstwie, ponieważ to On naprawdę uzdrawia i obdarza uleczeniem.

Pamiętanie o celu przeprowadzania Dżelsy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie mówił o obowiązkach, jakie należy wypełnić służąc gościom Obiecanego Mesjasza (as), szczególnie dla dobra nowych wolontariuszy i tych, którzy przybyli z Pakistanu w ciągu ostatnich trzech lat. Podobnie będzie to służyć jako przypomnienie również dla doświadczonych wolontariuszy. Jeśli pamięta się o tych rzeczach, można czerpać prawdziwe korzyści z Dżelsy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że nie jest to zwyczajna, światowa konwencja, ale jest okazją do przypomnienia nauk Bożych i przykładu Proroka (sa), abyśmy mogli kształtować odpowiednio nasze życie.

Gotowość Ahmadi do poświęcenia swojego czasu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ochotnicy oferują się do służby na Dżelsa, bez względu na zawód czy status. Przygotowania do Dżelsa zaczynają się znacznie wcześniej niż trzy dni Dżelsy i wymagają dużo czasu, który wolontariusze poświęcają. W rzeczywistości historia niesie ze sobą świadectwo, że tak wiele osób zgłasza się, by oferować obowiązki, że organizatorom pozostaje ustalenie, gdzie można wykorzystać te wszystkie osoby. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że w zeszłym tygodniu pojawiło się znacznie więcej wolontariuszy, niż oczekiwano, aby pomóc w przygotowaniu miejsca na Dżelsa. W rzeczywistości, ponieważ nie spodziewano się tak dużej liczby, nie zaplanowano również odpowiednich posiłków. Organizatorzy powinni pamiętać, że szczególnie w weekendy powinni być lepiej przygotowani i generalnie przygotowywać dużą ilość jedzenia.

Upomnienia dla Działu ds. Gości podczas Dżelsy

Jego Świątobliwość (aba) poradził działowi ds. gości mówiąc, że jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków dla gości, nie powinni być ostrożni w ilości przygotowywanych posiłków. Podobnie Jego Świątobliwość (aba) poradził, że ponieważ jest dość ciepło, za każdym razem, gdy przygotowywane jest jedzenie i krojone mięso, należy je od razu umieścić w chłodniach, zamiast pozostawiać je na cały dzień.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wolontariusze powinni służyć w duchu, że mogą nie otrzymać uznania od innych, ale podejmują tę służbę ze względu na Boga. Wolontariusze powinni służyć w tym samym duchu, co Towarzysz Proroka (saw) i jego żona, którzy sami pozostawali głodni, aby nakarmić swojego gościa. W rzeczywistości zrobili to w sposób, który nie dawał do zrozumienia ich gościowi, że sami nie jedzą. To bardzo ucieszyło Proroka (saw), który powiedział, że Bóg również był zadowolony z tego, co zrobili.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wolontariusze napotkają wiele różnych typów ludzi, w tym niektórych, którzy mogą być nawet porywczy. W każdym razie wolontariusze muszą zadbać o to, by wszystkich traktować z szacunkiem i życzliwością. Nigdy nie powinni być szorstcy w rozmowach z gośćmi, a nawet innymi wolontariuszami, ale powinni zachować najwyższy stopień godności. Powinni o tym pamiętać również kierujący nimi funkcjonariusze w odniesieniu do traktowania wolontariuszy pracujących pod ich kierownictwem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu do Proroka (saw) przyszedł gość. Zaproponowano mu jedzenie i dano łóżko do spania. Wczesnym rankiem zanieczyścił łóżko i wyszedł. Prorok (saw)zamiast powiedzieć cokolwiek w celu upomnienia gościa, poprosił o trochę wody i zaczął sprzątać łóżko. Obecni przy tym Towarzysze poprosili Proroka (saw), aby pozwolił im posprzątać łóżko, jednak odmówił, twierdząc, że to jego gość. Powiedział, że każdy, kto wierzy w Allaha i Dzień Ostatni, szanuje swojego gościa. Dlatego ochotnicy na Dżelsa powinni starać się służyć z duchem poświęcenia i służyć w najwyższym stopniu, nawet w obliczu trudności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że urzędnicy powinni pamiętać, że dzięki błogosławieństwu Allaha Wszechmogącego otrzymali możliwość służby. Jako tacy muszą wykazywać najwyższe standardy moralne. Jeśli to zrobią, to ci, którzy pod nimi pracują, również będą wykazywać ten sam wysoki poziom moralności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ze względu na środki ostrożności ze względu na Covid, organizatorzy starali się poczynić kroki, aby ludzie nie pozostawali w namiocie jadalnym przez dłuższy czas. Ponieważ maski muszą być oczywiście zdejmowane podczas jedzenia, każdy powinien współpracować z organizatorami i ograniczyć rozmowy oraz czas spędzany w tym namiocie.

Wskazówki dla gości uczestniczących w Dżelsa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że goście również mają pewne obowiązki. Nie powinni mieć nierealistycznych oczekiwań co do gospodarzy, aby zarówno goście, jak i gospodarze byli spokojni i nie byli pod nadmierną presją. Może się zdarzyć, że jedzenie może nie odpowiadać gustowi gościa, jednak powinni oni z radością zjeść to, co im podaruje. Kucharze powinni również stale dążyć do gotowania potraw na najwyższym poziomie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dobre obyczaje nie są wymagane tylko przez ochotników, ale muszą być okazywane przez wszystkich uczestników Dżelsa. Dlatego wszyscy uczestnicy powinni pamiętać, że uczestniczą w Dżelsa, aby wzmocnić swoją więź z Bogiem i swoją duchowość. Uczestniczą w Dżelsa, która jest wyłącznie ze względu na Boga, stąd małe sprawy lub żale nie muszą być wyrażane. Zamiast tego powinni zdać sobie sprawę, że wolontariusze są również ludźmi, a jeśli zdarzy im się popełnić jakiś błąd, należy go pominąć. Musimy zawsze pamiętać, że celem zgromadzenia się na Dżelsa jest bardzo wzniosły cel, dla którego przynajmniej możemy poświęcić swoje uczucia i zamiast tego skupić się na wspominaniu Boga i szukaniu przebaczenia.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że należy stale pamiętać, że opuściliśmy nasze domy i udaliśmy się na Dżelsa ze względu na Boga. Takie postępowanie spowoduje spłyniecie błogosławieństw na naszą podróż oraz pobycie na Dżelsa. Prorok (saw) nauczał modlić się o sprawiedliwość i zadowolenie Boga podczas podróży. Uczył także modlitwy o bezpieczeństwo własnej podróży i bezpieczeństwo tych, których pozostawiają w domu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w dzisiejszych czasach istnieje zmartwienie z powodu pandemii Covid i dlatego każdy powinien skupić się na modlitwach o bezpieczeństwo wszystkich. Każdy powinien skoncentrować się na oferowaniu Duruud Sharif (modlitwa o błaganie Proroka (saw)) i ofiarowaniu modlitw w zgromadzeniu. Uczestnicy powinni również uważnie wysłuchać różnych przemówień na Dżelsie, które zostały przygotowane z wielkim trudem i mogą być źródłem odpowiedzi na wiele pytań, jakie ludzie mogą mieć.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tym roku nie ma bazaru, więc pomiędzy sesjami ludzie powinni odwiedzać różne wystawy, które zorganizowano. Ponadto, ze względu na dużą liczbę samochodów na parkingu, każdy powinien zachować cierpliwość i współpracować z wolontariuszami. Ludzie powinni utrzymywać wysoki poziom czystości w toaletach, a także oszczędzać wodę, zwłaszcza ze względu na brak deszczu. Bezpieczeństwo powinno być również zapewnione dla wszystkich.

Jego Świątobliwość (aba) ponownie podkreślił wagę wspominania Allaha i uwielbienia, szczególnie w tych dniach. Jego Świątobliwość (aba) wezwał wszystkich do modlitwy o sukces Wspólnoty, ochronę przed jej wrogami i wyzwolenie tych, którzy zostali fałszywie uwięzieni ze względu na ich wiarę.

Jego Świątobliwość (aba) zakończył wypowiadając modlitwę słowami Obiecanego Mesjasza (as) za wszystkich uczestników Dżelsa.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij