Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra) (28) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra) (28)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie kontynuował podkreślanie incydentów i wypraw z życia Hadhrata Abu Bakra (ra).

Bitwa pod Heerah

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że była bitwa pod Heerah. Hadhrat Khalid (ra) wyruszył z Amgheshiyah w kierunku Heerah, która znajdowała się nad rzeką Eufrat, której gubernatorem był Pers. Miał pomysł, że Hadhrat Khalid (ra) przybędzie do Heerah jako następny, więc już zaczął przygotowania. Dlatego gubernator polecił swojemu synowi zablokowanie wody w rzece, aby przeszkodzić Hadhratowi Khalidowi (ra), który, jak się spodziewał, przybędzie statkami. Kiedy statki Hadhrata Khalida (ra) nie mogły już płynąć naprzód, wziął batalion jeźdźców i skierował się w stronę syna gubernatora, a następnie reszty armii, potem gubernatora, z których wszyscy zostali pokonani przez Hadhrata Khalida (ra). Następnie dopilnował, aby Eufrat znów płynął.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że widząc to, mieszkańcy Heerah udali się do czterech fortec i przygotowali się do dalszej bitwy. Hadhrat Khalid (ra) wyznaczył ludzi ze swojej armii, aby otoczyli każdą z tych fortec, z instrukcjami, aby najpierw zaprosić ich do islamu, a jeśli się zgodzą, powinni zostać pozostawieni w spokoju. Jeśli jednak odmówią, należy im dać dzień, po którym muzułmanie powinni z nimi walczyć. Mieszkańcy Heerah zasypali muzułmanów deszczem kamieni, a muzułmanie wystrzelili z powrotem strzały. Widząc, że ostatecznie poniosą klęskę, powiedzieli, że zaakceptują jeden z warunków, na którym otworzyli drzwi swoich fortec i spotkali się z Hadhrat Khalidem (ra)który zganił ich za ich sposoby postępowania. Następnie wodzowie zgodzili się zapłacić Dżizjah i zawarto porozumienie między nimi a muzułmanami. Jednak po śmierci Hadhrat Abu Bakra (ra) lud Heerah ponownie odstąpił od wiary. Następnie Hadhrat Musanna (ra) ponownie podbił Heerah podczas ery Hadhrat Umara (ra), a później ponownie przez Hadhrat Sa’d (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Hadhrat Khalid (ra) odniósł zwycięstwo w Heerah, ludzie wysyłali prezenty, aby pogratulować mu zwycięstwa, ale on wysłał wszystkie te prezenty do Hadhrat Abu Bakra (ra) wraz z dobrą nowiną o ich zwycięstwie. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że przyjmie te dary tylko jako Dżizjah, ponieważ tylko tak byłoby to właściwe. Hadhrat Khalid (ra) pozostał tam przez jakiś czas, aby zapewnić ustanowienie pokoju. Na wieść o jego zwycięstwie okoliczni wodzowie z Iraku sami wystąpili, aby zawrzeć traktaty pokojowe z Hadhratem Khalidem (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy nie było już żadnego zagrożenia ze strony Iraku i znaleźli się pod rządami islamu, Hadhrat Khalid (ra) zamierzał bezpośrednio zaatakować Iran. Rząd perski był w konflikcie po śmierci Kisry, ponieważ walczył o wybór następnego cesarza. Hadhrat Khalid (ra) wysłał im list, w którym powiedział im, że są skłóceni, jednak, jeśli przyjmą islam, będą w pokoju. Albo powinni przyjąć islam, albo zaakceptować zapłatę Dżizjah, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo. Gdyby jednak odmówili, przywiedzie ze sobą tak zaciekłą armię, która kochała śmierć tak samo, jak kochała życie.

Bitwa pod Anbaar

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miała miejsce bitwa pod Anbaarem lub Dhat al-Uyun. Armia perska rozbiła obóz w pobliżu Heerah w Anbaar i Ain al-Tamar, który znajdował się w pobliżu Kufy. Było jasne, że jeśli muzułmanie nie podejmą żadnych działań, to z pewnością mogą stracić obszar Heerah, który dopiero co podbili. Dlatego Hadhrat Khalid (ra) polecił swojej armii przygotować się. Po przywróceniu pokoju w Heerah, Hadhrat Khalid (ra) mianował na jego miejsce Hadhrata Ka’kę i wyruszył, aby pomóc Hadhratowi Ayaz bin Ghanam (ra), który został wysłany przez Hadhrata Abu Bakr (ra) z południa, aby podbić Irak z instrukcja spotkania z Hadhratem Khalidem (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że mieszkańcy Anbaar udali się do swojej fortecy i wykopali rów na zewnątrz fortecy. Kiedy przybył Hadhrat Khalid (ra), przeanalizował sytuację, a następnie obmyślił plan. Wyznaczył tysiąc łuczników, którzy bardzo celnie uderzyli przeciwnika, szczególnie uderzając w jego oczy. Stąd jest to również znane jako Bitwa pod Dhat al-Uyun (Bitwa Oczu). Następnie Hadhrat Khalid (ra) utworzył most z wielbłądów, wypełniając rów. Widząc to, przywódca Anbaaru zaoferował traktat pokojowy z Hadhratem Khalidem (ra) i poprosił o bezpieczne przejście do swojego upragnionego celu. Jego Świątobliwość (aba) skomentował, że to wystarczy, aby uciszyć tych krytyków Hadhrat Khalida(ra) którzy twierdzą, że był niesprawiedliwy i nastawiony na walkę, podczas gdy tutaj, mimo że przeciwnicy nie przyjęli ofert pokoju, kiedy zostali ostatecznie pokonani, nadal zdecydował się na zaprowadzenie pokoju.

Bitwa pod Ain al-Tamar

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miała miejsce bitwa pod Ain al-Tamar. Po zajęciu się sprawami związanymi z Anbaarem Hadhrat Khalid (ra) wyruszył w kierunku Ain al-Tamar, gdzie obozowała duża siła armii perskiej pod dowództwem Mehraana bin Bahzaama. Były tam też różne plemiona arabskie, a jednym z przywódców była Akka. Powiedział Mahraanowi, że będąc Arabami, wiedzieli, jak walczyć z Hadhratem Khalidem (ra), więc sprawę należy pozostawić jemu. Mahraan słyszał o wielkich zwycięstwach Hadhrata Khalida (ra) i widział to jako wymówkę, stąd powiedział Akce, że z pewnością powinien objąć prowadzenie w walce z Hadhratem Khalidem (ra). Akka wyruszył, ale Hadhrat Khaid (ra)pokonał go, słysząc o tym, że Mahraan uciekł, podczas gdy inni udali się do fortecy. Wszyscy zostali uwięzieni przez Hadhrata Khalida (ra), który również przejął pozostawioną zbrojownię.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Khalid (ra) poinformował Hadhrata Abu Bakr (ra) o zwycięstwie muzułmanów wraz z wyjaśnieniem, dlaczego opuścił Heerah po roku pobytu tam, by walczyć z wrogiem w Anbaar i Ain al-Tamar.

Bitwa pod Daumatul Jandal

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miała miejsce bitwa pod Daumatul Jandal, która była w pobliżu syryjskiego miasta zwanego Medyną. Hadhrat Abu Bakr (ra) wysłał Hadhrat Ayaz do Daumah, jednak napotkał tam wiele trudności. Kiedy Hadhrat Łalid bin Uqbah udał się do Hadhrat Abu Bakra (ra) z wiadomością o zwycięstwie pod Anbaar i Ain al-Tamar, Hadhrat Abu Bakr (ra) poinstruował go, aby poszedł i asystował Hadhrat Ayaz w Daumatul Jandal. Po przybyciu, Hadhrat Łalid (ra) zobaczył trudną sytuację, w jakiej znajdował się Hadhrat Ayaz i poradził mu, aby zwrócił się o pomoc do Hadhrata Khalida (ra). Stąd, po swoim zwycięstwie pod Ain al-Tamar, Hadhrat Khalid (ra)wziął swoją armię i wyruszył w kierunku Daumatul Jandal. Kiedy ludzie dowiedzieli się o przybyciu Hadhrata Khalida (ra), ich przywódcy byli w sprzeczności. Jeden z nich o imieniu Uqaidar powiedział, że powinni dążyć do ustanowienia pokoju, podczas gdy inni nalegali na walkę. Uqaidar następnie wyjechał, a później został schwytany przez muzułmanów. Kiedy został przywieziony do Hadhrat Khalid (ra), został uwięziony, a następnie zabity.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wyjaśnienie, dlaczego Uqaidar został zabity, miało miejsce podczas bitwy pod Tabuk, Prorok (sa) wysłał Hadhrata Khalida (ra) w kierunku Uqaidar. W tym czasie Uqaidar szukał pokoju i zgodził się na traktat, jednak złamał warunki tego traktatu. Stąd to właśnie z powodu tego wyłomu Hadhrat Khalid (ra) miał później okazję posądzić go o jego zdradzieckie postępowanie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Hadhrat Khalid (ra) przybył do Daumatul Jandal, wywiązała się zacięta bitwa, jednak Hadhrat Khalid (ra) i jego armia ostatecznie zwyciężyli. Wielu ludzi udało się do swojej fortecy, jednak Hadhrat Khalid (ra) ostatecznie przeniknął do niej i wielu zostało wziętych do niewoli. Zwycięstwo to znacznie wzmocniło pozycję taktyczną muzułmanów, ponieważ Daumatul Jandal znajdował się na drodze do trzech ważnych miejsc; Iraku, Iranu i Syrii.

Bitwy Usaida i Chanafisa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy była bitwa Usaid i Chanafis. Hadhrat Khalid (ra) był w Daumatul Jandal, kiedy Arabowie zawarli układy z cudzoziemcami, aby pomścić śmierć Akki. Stąd armie z Bagdadu wyruszyły z zamiarem spotkania się w Usaid i Chanafis. Kiedy Hadhrat Khalid (ra)wrócił do Heerah, dowiedział się o tych działaniach, wysłał Hadhrat Ka’ka i Abu Laylah do walki z dwiema armiami, a później sam wyruszył. Poinstruował Hadhrata Ka’kę, aby udał się do Usaid, a Abu Laylah do Khanafis i poinstruował ich, aby zebrali dwie wrogie armie w jednym miejscu, a jeśli to się nie stanie, powinni je zaatakować. Muzułmanie ostatecznie odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Usaid, a pozostali przy życiu wrogowie uciekli do Chanafis. Jednak w Chanafis ostatecznie zwyciężyli również muzułmanie.

Bitwa pod Musayyakh

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miała miejsce bitwa pod Musayyakh w pobliżu Damaszku. Hadhrat Khalid (ra) i jego generałowie zaatakowali z trzech różnych stron i ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Podczas tej bitwy dwóch muzułmanów zostało nieumyślnie zabitych przez armię muzułmańską, a gdy Hadhrat Abu Bakr (ra) dowiedział się o tym, zaoferował im pieniądze [jako zadośćuczynienie] za przelaną krew. Chociaż Hadhrat Umar (ra) chciał, aby Hadhrat Khalid (ra) został za to ukarany, Hadhrat Abu Bakr (ra) wyjaśnił, że coś takiego mogło wydarzyć się, jeśli muzułmanie żyli pośród wroga. Hadhrat Abu Bakr (ra) przysiągł wtedy również, że zadba o wychowanie ich dzieci.

Bitwy Sanni i Zumail

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy miały miejsce incydenty Sanni i Zumail. Rabia, która chciała pomścić śmierć Akki obozującej w Sanni. Hadhrat Khalid (ra) dowiedział się o tym i postanowił ponownie zaatakować z trzech stron, co ostatecznie zakończyło się zwycięstwem muzułmanów. Następnie muzułmanie udali się do Ruzab, który został zdobyty bez żadnych trudności.

Bitwa pod Firaz

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy miała miejsce bitwa pod Firaz, która rozegrała się miejsce między muzułmanami a Rzymianami. Miało to miejsce podczas Ramadanu, przez co Hadhrat Khalid (ra) nie był w stanie przestrzegać postów. Hadhrat Khalid (ra) wyruszył wzdłuż rzeki Eufrat na południe i przechodząc przez różne obszary mieszkańcy zgadzali się na traktaty pokojowe. Następnie dotarł do Firaz. Chociaż początkowo nie był to plan, to Bóg otworzył dla islamu drogi do tak powszechnych zwycięstw. Stąd też muzułmanie ostatecznie zwyciężyli nad Rzymianami w Firaz.

Jego Świątobliwość (aba) odczytał oświadczenia różnych historyków o wielkich zwycięstwach osiągniętych przez Hadhrata Khalida (ra), z których wszystkie były możliwe dzięki przywództwu i kierownictwu Hadhrata Abu Bakra (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że położyło to kres opisom bitew z czasów Hadhrata Abu Bakra (ra) oraz że będzie kontynuował relacje z życia Hadhrata Abu Bakra (ra) w przyszłych kazaniach.

Rozpoczęcie Dżalsa Salana UK

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w następny piątek rozpoczyna się Dżalsa Salana w Wielkiej Brytanii i poprosił wszystkich o modlitwę, aby ta Dżalsa została pobłogosławiona pod każdym względem. Osoby uczestniczące niech mają bezpieczną podróż, a osoby pełniące obowiązki mogą być w stanie wykonywać swoje obowiązki w najlepszy sposób. W tym roku Dżalsa odbywa się na pełną skalę po trzech latach, przez co mogą pojawić się pewne trudności. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah usunął wszystkie takie trudności.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij