incydenty z życia Hadhrat Ali - Uruchomienie MTA Ghana -
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Hadhrat Ali, doskonałość w ludziach – Uruchomienie MTA Ghana

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii. Incydenty z życia Hadhrat Ali

Po wyrecytowaniu TashahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie kontynuował przedstawianie incydentów z życia Hadhrat Alego ( ra ) .

Hadhrat Ali (Ra) Miłość do Boga. 

Jego Świątobliwość (aba)opowiedział o incydencie, w którym Hadhrat Hussain (ra) zapytał swojego ojca Hadhrat Alego (ra), czy go kocha, na co Hadhrat Ali (ra) odpowiedział, że tak. Następnie Hadhrat Hussain (ra) zapytał, czy Hadhrat Ali (ra) kocha Boga, na co odpowiedział, że tak. Hadhrat Hussain (ra) zastanawiał się, czy nie byłoby to wtedy uważane za szirk [łączenie partnerów z Bogiem]? Hadhrat Ali (ra) odpowiedział, że to nie było szirk, ponieważ między miłością do Boga a miłością do swojego syna, wybrałby miłość do Boga.

Jego Świątobliwość (aba) opowiedział o incydencie, który pewnego razu Hadhrat Ali (ra) wezwał jednego ze swoich pracowników, ale on nie odpowiedział. Zawołał kilka razy, ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Później zobaczył go idącego i zapytał, dlaczego nie odpowiedział. Odpowiedział, mówiąc, że wie, iż Hadhrat Ali (ra) był miły i nie ukarze go, ale wolałby okazać dobroć i współczucie, które chciał wykorzystać. Hadhrat Ali (ra) tak bardzo polubił tę odpowiedź, że go uwolnił.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Hadhrat Ali (ra) przeszedł obok jego synów, podczas gdy ktoś ich uczył Koranu. Kiedy przechodził obok, usłyszał, że uczono ich mówić Khatimun Nabiyyin zamiast Khatamun Nabiyyin [Pieczęć Proroków]. Powiedział, że chociaż mogą istnieć inne dialekty, jednak określenie Khatimun Nabiyyin oznaczałoby tego, który zakończył proroctwo, podczas gdy Khatamun Nabiyyin oznacza Pieczęć Proroków i to jest poprawna wymowa i znaczenie.

Chęć wypełnienia przykazań Koranu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Koranie jest przykazanie, że należy dawać Sadaqa (jałmużnę) przed skonsultowaniem się z Prorokiem (saw) w jakiejś sprawie. Hadhrat Ali (ra) nie konsultował się ze Prorokiem (saw) w sprawie przed objawieniem tego przykazania, jednak po jego ujawnieniu udał się do Proroka (saw), dał jałmużnę i powiedział, że chce się skonsultować z nim w jakiejś sprawie. W ten sposób Prorok (saw) wziął go na bok i rozmawiał z nim. Później ktoś zapytał Hadhrat Ali (ra), w sprawie czego konsultował się ze Prorokiem (saw). Hadhrat Ali (ra), odpowiedział, mówiąc, że w rzeczywistości nie ma konkretnej sprawy, chciał jedynie wypełnić to przykazanie Koranu, które nakazuje dawać jałmużnę przed skonsultowaniem się z Prorokiem (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że był to sposób, w jaki Towarzysze starali się wypełniać przykazania Koranu. Był tam Towarzysz, który chciał wypełnić przykazanie Koranu, które mówi, że jeśli udasz się do czyjegoś domu, a oni nie pozwolą ci wejść, to powinieneś odejść w spokoju. Jednak Hadhrat Ali (ra) powiedział, że nikt nigdy nie odmówił mu wstępu kiedy prosił o zgodę. Jego Świątobliwość (aba) stwierdził, że takie były drogi Towarzyszy. Dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, że jest zajęty i odmówiono mu przyjęcia, miałby coś przeciwko i poczułby się urażony.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś Prorok (saw) poradził Hadhratowi Ali (ra) , że gdyby miał poprowadzić choćby jedną osobę na właściwą ścieżkę, byłoby lepiej, niż gdyby obszar między dwiema górami był wypełniony owcami.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś Prorok (saw) powiedział, że każdy, kto kochał Hadhrat Ali (ra), kochał Proroka (saw), a kto kochał Proroka (saw), kochał Allaha. A każdy, kto był wrogo nastawiony do Hadhrat Ali (ra), miał wrogość do Proroka (saw), a ktokolwiek miał wrogość do Proroka (saw), miał wrogość do Allaha. Prorok (saw) powiedział również, że tylko prawdziwi wierzący będą go kochać, podczas gdy hipokryci będą do niego wrogo nastawieni.

Pragnienie Hadhrata Alego (ra) dotyczące sprawiedliwości i równości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Ali (ra) zawsze wyznaczał godne zaufania osoby na stanowiska władzy. Gdyby jednak dowiedział się o nieuczciwości jakiejś osoby, napisałby do niej list, który zawierał wersety Koranu dotyczące sprawiedliwości i słuszności.

Jego Świątobliwość (aba) opowiedział o incydencie, kiedy Hadhrat Ali (ra) przechadzał się po rynku i radził wszystkim, których spotkał, aby zawsze mówili prawdę, byli prawi i sprawiedliwi oraz prowadzili interesy z pełną przejrzystością i uczciwością.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Hadhrata Mirzę Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), który powiedział, że podczas kalifatów Hadhrat Abu Bakr (ra) i Hadhrat Umar (ra) było mniej zamieszek, które powstały, ponieważ było więcej ludzi, którzy skorzystali z przebywania w towarzystwie Proroka (saw). Ale później w Kalifatach Hadhrata Uthmana (ra) i Hadhrat Alego (ra) liczba takich ludzi była mniejsza, a zatem było więcej zamieszek. Dlatego kiedyś, gdy ktoś zapytał Hadhrat Ali (ra), dlaczego w epokach wcześniejszych kalifów było mniej zaburzeń, Hadhrat Ali (ra)odpowiedzieli, mówiąc, że „podczas swoich kalifatów mieli pod sobą ludzi takich jak ja, a podczas mojego kalifatu mam pod sobą ludzi takich jak ty”.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy cesarz rzymski zobaczył niezgodę między Hadhrat Ali (ra) a Amirem Mu’awiyah (ra), widział w tym okazję do ataku na muzułmanów. Jednak pewien kapłan poradził cesarzowi, aby powstrzymał się od wszelkiego rodzaju ataków, ponieważ nawet jeśli wydawałoby się, że wśród muzułmanów jest podział, zjednoczyliby się, aby się przed nim bronić. Kiedy Hadhrat Mu’awiyah (ra) dowiedział się o zamiarach rzymskiego cesarza, napisał do niego list, w którym napisał, że chociaż może istnieć nieporozumienie między nim a Hadhrat Ali (ra), jeśli jednak cesarz rzymski zdecyduje się zaatakować muzułmanów, wówczas byłby pierwszą osobą, która stanęłaby w obronie wraz z armią Hadhrat Ali (ra).

Szlachetne cechy Hadhrat Ali (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Amir Mu’awiyah (ra) poprosił kogoś, aby opowiedział o cechach Hadhrat Ali (ra). Powiedział, że Hadhrat Ali (ra)był niezłomny i miał wielką siłę. Podejmował stanowcze i słuszne decyzje. Był źródłem wiedzy i mądrości. Nie miał ochoty na rzeczy materialne, raczej uwielbiał samotność nocnej modlitwy. Był bardzo mądry; nosił proste ubrania, jadł proste jedzenie i żył wśród ludzi jak zwykły człowiek. Zawsze był gotów odpowiedzieć na wszelkie zadane mu pytania. Chociaż zawsze okazywał ludziom wiele współczucia, a ludzie darzyli go wielkim uczuciem, ludzie nadal odczuwali podziw dla jego wielkości. Kochał tych, którzy byli duchowi i trzymali się blisko ubogich. Nawet największe mocarstwa nie mogły go przekonać swoimi fałszywymi opowieściami, a nawet najsłabsi nigdy nie byliby zawiedzeni jego wysokim poziomem sprawiedliwości.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział o Hadhrat Ali (ra), że był sprawiedliwy, czysty i spośród tych, którzy są najdrożsi Allahowi. Był lwem Bożym i był bardzo hojny. Był niezwykle odważny w walce, do tego stopnia, że ​​nigdy nie ruszyłby się ze swojego miejsca na polu bitwy. Był również bardzo biegły w mowie, a jego słowa przeszywały serca. Jego wiedza była tak wielka, że ​​nikt nie mógł z nim konkurować. Zawsze doradzał ludziom, aby pomagali mniej szczęśliwym i sam był w tym wzorowy. Był niezwykle blisko Boga Wszechmogącego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zakończył podkreślanie wydarzeń z życia Hadhrat Ali (ra).

Uruchomienie MTA Ghana. 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po Piątkowej Modlitwie uruchomi nowy kanał telewizyjny: MTA Ghana.

Studio Wahab Adam w Ghanie zostało ukończone w 2017 roku i nazwane na cześć zmarłego Amiira i głównego misjonarza. Studio produkuje ponad 60 procent bieżących programów dla kanałów MTA Africa. Studio zatrudnia 17 pełnoetatowych pracowników i ponad 60 wolontariuszy przeszkolonych w różnych działach. Wahab Adam Studio jest jednym z najbardziej zaawansowanych studiów w Ghanie i posiada jedne z najlepszych udogodnień. Różne organizacje medialne i nadawcy wysyłają swoich pracowników do studia w celach szkoleniowych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Studio wyprodukowało wiele programów na żywo, w tym I Afrykański Konkurs Koranu, programy w czasie Ramadanu i wiele innych.

Obecnie uruchamiany jest nowy kanał pod nazwą MTA Ghana. MTA Ghana będzie nowym 24-godzinnym ogólnokrajowym kanałem telewizyjnym nadawanym na platformie cyfrowej w Ghanie. MTA Ghana będzie można oglądać bez użycia anteny satelitarnej i będzie można uzyskać do niego dostęp przez zwykłą antenę. Oznacza to, że Ghańczycy mogą łatwo uzyskać dostęp do kanału. Kanał będzie znajdować się w tej samej lokalizacji, co inne główne kanały w Ghanie i będzie dostępny dla milionów domów w kraju. Głównymi regionami objętymi zasięgiem będą Akra i większa Akra, Region Centralny, Kumasi i okolice, Tamale i Wa.

Programy będą produkowane w studiach Wahab Adam w różnych językach Ghany, w tym angielskim, Twi, Ga, Hausa i innych. Transmisja i programowanie kanału będą prowadzone lokalnie ze studia Wahab Adam przez wolontariuszy Lajna i inne zespoły. Stworzono wiele programów, aby zapewnić szkolenie moralne i edukować Ghańczyków w zakresie prawdziwych i pięknych nauk islamu. Przemówienia Hudhur-e-Anwara [Jego Świątobliwości] są tłumaczone na język Twi, a Piątkowe Kazanie NA ŻYWO jest transmitowane z tłumaczeniami na język Twi w różnych domach misyjnych. MTA Ghana będzie jedynym dedykowanym kanałem islamskim na platformie cyfrowej w Ghanie.

Apel o modlitwy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przeciwnicy Wspólnoty usiłują utrudniać nasz postęp, ale Bóg Wszechmogący nadal otwiera nowe ścieżki.

Jego Świątobliwość (aba) ponownie zaapelował o modlitwę za Ahmadi w Pakistanie i Algierii, którzy zostali fałszywie uwięzieni. Jego Świątobliwość (aba) powiedział również, że modli się o ogólny stan sytuacji w Pakistanie, aby Allah dał Ahmadi ulgę i umożliwił przeciwnikom dostrzeżenie rozsądku, a jeśli nie jest im przeznaczone, aby widzieli powód, niech Ahmadi zostaną ocaleni z ich uścisku. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Ahmadi w Pakistanie powinni położyć szczególny nacisk na ofiarowywanie ponadobowiązkowych modlitw i dawanie jałmużny.

(Po modlitwie piątkowej Jego Świątobliwość (aba) zainaugurował MTA Ghana i modlił się Dua.)

*Streszczenie Kazania zostało przygotowane przez The Review of Religions.


Czytaj

Udostępnij