Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (33) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (33)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

 Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Prawa osób innych wyznań pod panowaniem muzułmańskim

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) również dbał o prawa osób znanych jako Zimmi – tych, którzy zaakceptowali rządy muzułmańskie i płacili Dżizyah, ale zachowali własną wiarę. Ci ludzie nie mieli wstępować do armii muzułmańskiej, ani nie oczekiwano od nich, że będą płacić Zakat, jednak ze względu na ich opłacenie Dżizjah, oni i ich miejsca kultu pozostały bezpieczne i chronione. Było wielu ludzi, którzy akceptowali islamskie rządy w ten sposób podczas różnych podbojów, które miały miejsce w czasach Hadhrat Abu Bakra (ra).

Kompilacja Koranu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niezwykłym osiągnięciem w epoce Hadhrat Abu Bakr (ra) było skompilowanie Koranu. Tło tego wydarzenia jest związane z bitwą pod Jamama, w której zginęło 1200 muzułmanów, z których wielu było starszymi Towarzyszami i tymi, którzy znali Koran na pamięć. W świetle tego Hadhrat Umar (ra) został zainspirowany przez Boga ideą skompilowania Koranu w jednym miejscu. Stąd Hadhrat Umar (ra) zasugerował ten pomysł Hadhrat Abu Bakrowi (ra). W rzeczywistości, Hadhrat Umar (ra) sugerował to Hadhrat Abu Bakrowi (ra) tak wiele razy, że on również był ostatecznie przekonany, że jest to najlepszy sposób działania. Stąd Hadhrat Abu Bakr (ra) poinstruował Hadhrat Zaid (ra), aby zebrał różne części Koranu, które zostały zapisane na gałęziach i kamieniach oraz które ludzie zapamiętali.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Imama Baghawiego i Hadhrata Mirza Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), którzy napisali, że Koran został zebrany w całości, dokładnie tak, jak został objawiony Prorokowi (sa). Początkowo Koran nie był gromadzony w jednym miejscu, raczej różne części były pisane w różnych miejscach. Z powodu męczeństwa wielu starszych Towarzyszy i tych, którzy utrwalili Koran na pamięć, Hadhrat Umar (ra) uznał zebranie go za istotne dla zachowania Koranu, stąd też zasugerował to Hadhrat Abu Bakrowi (ra). Dlatego Koran został zebrany w epoce Hadhrat Abu Bakra (ra) i to on po raz pierwszy sprowadził go do postaci pojedynczej księgi. Hadhrat Abu Bakr (ra) wyznaczył do tego zadania Hadhrat Zaida (ra), widząc, że był godny zaufania i zwykł pisać objawienia otrzymane przez Proroka (saw). Zgromadzono różne części Koranu, które miały być poświadczone przez tych, którzy nauczyli się Koranu od Proroka (saw), byli skrybami objawień Koranu i zapisali je na pamięć. W ten sposób zapewniono, że Koran pozostanie w swojej pierwotnej formie, objawionej Prorokowi (saw).

Czas inskrypcji Koranu i postępowanie z różnymi dialektami

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) odpowiedział na zarzut, że cały Koran nie został napisany za życia Proroka (sa). Stwierdził, że z pewnością zostało napisane i jest to znane, ponieważ w tradycjach można znaleźć, że ilekroć Prorok (saw) otrzymał objawienie Koranu, wzywał skrybów i kazał im je spisać. Nie została ono jednak skompilowana w jedną księgę, jak mamy dzisiaj. Tak więc zostało napisane w całości za życia Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Koran został skompilowany za życia Hadhrat Abu Bakra (ra) i jeden dialekt recytacji Koranu został uchwalony za życia Hadhrata Uthmana (ra). Dialekty odnoszą się do faktu, że Arabowie z różnych miejscowości mieli różne sposoby wymawiania pewnych słów. W związku z tym, chociaż słowa były takie same, inna wymowa stwarzała potencjalne zamieszanie dla osób o mniejszej wiedzy. Stąd Hadhrat Uthman (ra) poinstruował, że należy wykonać kopie z kopii Koranu skompilowanej w czasach Hadhrat Abu Bakra (ra) i należy ją rozprowadzać, aby pozostała jedna wymowa Koranu, zgodnie z dialektem Mekki. Niektórzy podnoszą zarzuty, że Hadhrat Uthman (ra) stworzył nowy Koran, jednak jest to całkowicie sprzeczne z prawdą,

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Koran, aż do każdej linijki i kropki, jest dokładnie taki, jak został sprowadzony przez aniołów i nie uległ zmianie. Prorok (saw) uczynił swoją praktyką, aby upewnić się, że każde objawienie Koranu zostało spisane. Upewniał się również, że każdy werset został umieszczony we właściwej kolejności. To właśnie według tego samego porządku ustanowionego przez Proroka (sa) Hadhrat Abu Bakr (ra) skompilował Koran.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pierwsza skompilowana kopia Koranu pozostała u Hadhrata Abu Bakra (ra) aż do jego śmierci. Była wtedy w posiadaniu Hadhrat Umara (ra), który powierzył ją Hadhrat Hafsah (ra) z poleceniem, aby nie dawać jej nikomu innemu, z wyjątkiem kopiowania. W związku z tym pozostał z nią, a Hadhrat Uthman (ra) pożyczył go, aby wykonać kopie, po czym zwrócono go Hadhrat Hafsah (ra). Po śmierci Hadhrat Hafsah (ra), Marwan, ówczesny władca Medyny, zabrał kopię i została zniszczona. Jednak do tego czasu wykonano wiele kopii pod nadzorem Hadhrat Uthmana (ra).

Hadhrat Abu Bakr (ra) – pionier muzułmanin

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był pierwszym, który zrobił wiele rzeczy: jako pierwszy zaakceptował islam, jako pierwszy zbudował meczet przed swoim domem w Mekce, jako pierwszy walczył u boku Proroka (saw) przeciwko Quraisz z Mekki, jako pierwszy kupił i uwolnił tych niewolników, którzy znosili tortury po przyjęciu islamu, jako pierwszy skompilował Koran w jedną księgę, jako pierwszy nazwał Koran Mushaf, był pierwszym Właściwie prowadzonym Kalifem, był pierwszym Amirem Hadżdż mianowanym za życia Proroka (sa), był pierwszym prowadzącym muzułmanów w modlitwie za życia Proroka (sa), był pierwszy, który założył Skarbiec w islamie, był pierwszym kalifem w islamie, dla którego muzułmanie ustanowili stypendium[ pensję Kalifa], był pierwszym Kalifem, który mianował swojego następcę, był pierwszym Kalifem, którego ojciec żył w momencie przyjęcia przysięgi wierności od innych, jako pierwszy otrzymał tytuł od Proroka (saw), jako pierwszy posiadał cztery pokolenia z jego rodziny, którzy byli Towarzyszami: jego ojciec, on sam, jego syn i wnuk.

Wygląd Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział w odniesieniu do wyglądu Hadhrat Abu Bakra (ra), że według Hadhrat Aiszah (ra) był on jasnoskóry, chudy, miał zapadnięte policzki, lekko zgięte plecy i wysokie czoło . Awicenna odnotowuje, że według Hadhrat Anas (ra), Hadhrat Abu Bakr (ra) farbował swoje włosy henną i Katam (czarną henną).

Pobożność i pokora Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział w odniesieniu do sprawiedliwości Hadhrat Abu Bakra (ra), że był kiedyś spór między Hadhrat Rabi’ah (ra) i Hadhrat Abu Bakr (ra) o jakąś ziemię. Podczas sporu Hadhrat Abu Bakr (ra) mówił ostrym tonem, czego natychmiast pożałował. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że Hadhrat Rabi’ah (ra) powinien również przemawiać do niego w surowy sposób jako forma sprawiedliwości, jednak odmówił tego. Kiedy sprawa została przekazana do Proroka (sa), poinstruował Hadhrat Rabi’ah (ra), aby zamiast surowo odpowiadać, powinien po prostu modlić się do Boga o przebaczenie dla Hadhrat Abu Bakra (ra). To bardzo poruszyło Hadhrata Abu Bakra (ra) i bardzo płakał.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy zbliżała się śmierć Hadhrata Abu Bakra (ra), powiedział Hadhrat Aisza (ra), że jest dla niego najdroższą osobą. Powiedział, że podarował jej kawałek ziemi, którego nigdy nie używała ani nie zajmowała się nim. W związku z tym poprosił, aby skoro nigdy go nie używała, to powinno być rozdzielone równo między jego spadkobierców, zgodnie z zaleceniami Koranu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) prowadził kiedyś działalność polegającą na sprzedaży ubrań, w ten sposób utrzymywał swoją rodzinę. Nawet po tym, jak otrzymał płaszcz Kalifatu, pewnego dnia widziano go z ubraniami narzuconymi na ramię, kierując się w stronę rynku. Hadhrat Umar (ra) zapytał, co robi, na co Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że musi jeść. Hadhrat Umar (ra) powiedział, że to nie mogło być tak, że kalif działał jako taki i zasugerował, aby Hadhrat Abu Bakr (ra) wziął stypendium ze skarbca. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że nie może tego zrobić, jednak Hadhrat Umar (ra) przypomniał mu, że Koran uznał, że dozwolone jest wydawanie ze skarbca na tych, którzy służą wierze. Stąd przewidziano stypendium dla Hadhrat Abu Bakr (ra), jednak wystarczyło ono na pokrycie podstawowych potrzeb.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok (sa) usłyszał ludzi pytających, dlaczego Hadhrat Abu Bakr (ra) miał nad nimi przewagę, podczas gdy oni robili to samo, co on. Prorok (saw) podszedł do nich i powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był lepszy nie tylko z powodu swoich modlitw lub postu, ale z powodu cnoty w jego sercu, jego miłości do Proroka (saw) oraz bojaźń w sercu przed Allahem Wszechmogącym.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw) powiedział, że w Dniu Zmartwychwstania Allah Wszechmogący nie będzie patrzył na tych ludzi, którzy z arogancji ciągną swoje ubrania po ziemi. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że czasami jego ubrania opadają z jednej strony. Prorok (saw) zapewnił go, że nie robi tego z arogancji i że czyjeś intencje odgrywają kluczową rolę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie kontynuował opowiadanie o tych wydarzeniach w przyszłych kazaniach.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij