Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (32) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (32)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Zapytania Hadhrata Abu Bakra (ra) dotyczące Hadhrata Umara (ra) jako następnego kalifa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy zbliżała się śmierć Hadhrata Abu Bakra (ra), zawołał Hadhrat Abdura Rahmana bin Auf (ra) i zapytał go o Hadhrata Umara (ra). Hadhrat Abdur Rahman bin Auf (ra) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) był nawet lepszy niż o nim myślał, z wyjątkiem tego, że ma temperament. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że tak było tylko dlatego, że Hadhrat Umar (ra) widział w nim pobłażliwość, jednak, jeśli miałby otrzymać przywództwo, to zmieniłby pewne swoje cechy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy Hadhrat Abu Bakr (ra) zawołał Hadhrat Uthmana (ra) i zapytał go o Hadhrat Umara (ra), a on odpowiedział, że jego stan wewnętrzny był nawet lepszy niż jego stan zewnętrzny. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział obojgu, aby nie mówili nikomu o tym, o co ich pytał. Hadhrat Abu Bakr (ra) wyraził wtedy swoje pragnienie oderwania się od tego świata i przeniesienia się z niego [do Życia Przyszłego].

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas swojej ostatniej choroby Hadhrat Talha bin Ubaidillah (ra) udał się do Hadhrat Abu Bakra (ra) i zapytał go, czy wyznaczył po nim Hadhrata Umara (ra) i zaczął wyjaśniać, dlaczego było to zła decyzja oraz że będzie za to odpowiedzialny przed Bogiem. Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że kiedy Bóg go o to zapyta, powie, że wyznaczył na kalifa najlepszą możliwą osobę.

Muzułmanie deklarują wierność Hadhrat Umarowi (ra) po śmierci Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego dnia Hadhrat Abu Bakr (ra) , z pomocą swojej żony, mimo że był bardzo chory, udał się do meczetu i zwrócił się do muzułmanów, mówiąc, że dużo zastanawiał się nad tym, kto powinien być następnym kalifem, gdyby miał umrzeć. Powiedział, że doszedł do wniosku, że powinien to być Hadhrat Umar (ra). Wszyscy to zaakceptowali,  a  po śmierci Hadhrat Abu Bakr (ra)złożyli mu przysięgę wierności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) nie podjął tej decyzji arbitralnie, raczej najpierw konsultował się z różnymi Towarzyszami. Nie poprzestał na tym, ale potem, mimo że był bardzo chory, poszedł do meczetu i zapytał ludzi, czy są zadowoleni z tej decyzji i dopiero gdy się zgodzili, skonsolidował swoją decyzję. W ten sposób osiągnięto konsensus w tej sprawie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) najpierws zachorował po wykonaniu ablucji w zimny dzień, co spowodowało, że miał gorączkę przez piętnaście dni. Jego stan ciągle pogarszał się i ludzie przychodzili go odwiedzać. W tych dniach przebywał w domu podarowanym mu przez Proroka (saw). Ludzie sugerowali, żeby poszedł do lekarza, na co Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że tak, i powiedział: „Z pewnością zrobię, jak mi się podoba”. Innymi słowy, przekazał, że Bożym zamiarem było wezwanie go do siebie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) zmarł w środę, 22 Jamadi al-Akhir 13 AH po okresie kalifatu, który trwał 2 lata, 3 miesiące i 10 dni. Jego ostatnimi słowami były werset Koranu:

„(…) Niech śmierć nadejdzie do mnie, kiedy będę w stanie podporządkowania się Tobie i Twojej woli i przyłącz mnie do sprawiedliwych”. (12:102)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział swojej rodzinie, że po jego pogrzebie, powinni sprawdzić, czy coś po nim nie zostało i powinno zostać to przekazane Hadhrat Umarowi (ra). Polecił także swojej rodzinie pochować go w tych samych ubraniach, które nosił, uprzednio upranych. Jego żona powiedziała, że ​​należy go pochować w nowych ubraniach, na co odpowiedział, że żywi mają większe prawo nosić coś nowego.

Pogrzeb Hadhrat Abu Bakra (ra) obok Proroka (sa)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) prowadził modlitwę pogrzebową Hadhrat Abu Bakr (ra) , a następnie został pochowany obok Proroka (sa) w taki sposób, aby głowa Hadhrat Abu Bakra(ra) była zrównana z miejscem ramion Proroka (sa).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że chciał być pochowany tego samego dnia, w którym zmarł, ponieważ nie chciał opóźniać bycia blisko Proroka (sa). Jeśli chodzi o jego dziedzictwo, poprosił o rozdzielenie go zgodnie z instrukcjami Koranu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) miał cztery żony, czterech synów i trzy córki.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ilekroć Hadhrat Abu Bakr (ra) musiał podjąć decyzję lub skonsultować się w jakiejś sprawie, zapraszał towarzyszy zarówno z Muhadżiriinów, jak i Ansar i podejmował decyzję po konsultacji z nimi.

Utworzenie Skarbu Państwa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) założył Skarbiec. Za życia Proroka (saw) wszelkie łupy były rozdawane od razu. Ponieważ jednak muzułmanie odnosili zwycięstwo i otrzymywali łupy wraz z Dżizyah oraz bogactwa z innych źródeł, potrzebny był Skarbiec, na który przeznaczono osobny dom. Jednak często pozostawał pusty, ponieważ Hadhrat Abu Bakr (ra) zawsze starał się rozdzielać wszelkie bogactwa, gdy tylko zostały otrzymane.

Utworzenie instytucji arbitrażu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) również ustanowił instytucję arbitrażową. Chociaż nie była aktywna za jego czasów, ponieważ rzadko dochodziło do jakichkolwiek sporów, została przekazana pod opiekę Hadhrata Umara (ra) . Hadhrat Abu Bakr (ra) ustanowił również instytucję orzecznictwa, aby podejmować decyzje i edykty, ponieważ różne nowe plemiona i różne osoby z różnymi plemionami przystępowały do ​​islamu, a różne przypadki podniosły różne pytania lub wymagały przewodnictwa. Stąd powstała ta instytucja.

Różne wdrożenia strukturalne i organizacyjne autorstwa Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) również ustanowił stanowisko, które można porównać do bycia sekretarzem. Ktoś, kto pisałby różne rozporządzenia, traktaty i różne inne sprawy. Mówi się, że Hadhrat Abdullah bin Arqam (ra) lub Hadhrat Zaid (ra) przejął tę odpowiedzialność w czasach Hadhrata Abu Bakra (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasach Hadhrat Abu Bakr (ra) nie było oddanej armii, a wszyscy muzułmanie byli uważani za żołnierzy w czasie wojny. Armie były podzielone na plemiona, każda z wyznaczonym przywódcą. Hadhrat Abu Bakr (ra) doradzał również armiom i ich przywódcom, dając im różne instrukcje.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że islam został ustanowiony w różnych regionach i Hadhrat Abu Bakr (ra) wyznaczył gubernatorów w tych różnych obszarach oraz komunikował się z nimi bezpośrednio w różnych sprawach. Przypisywał im obowiązki według obszarów, w których znajdowali się, mieli też odpowiedzialność finansową w zakresie windykacji.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie kontynuował opowiadanie o tych wydarzeniach w przyszłych kazaniach.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij