Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (37) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (37)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Prorok (saw) wybiera swego następcę

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na podstawie przedstawionych już incydentów odnoszących się do tego, jak Prorok (sa) postrzegał Hadhrat Abu Bakr (ra), staje się jasne, że Prorok (sa) życzył sobie, aby Hadhrat Abu Bakr (ra) został jego następcą. Hadhrat Aisza (ra) opowiada, że ​​w trakcie swojej ostatniej choroby Prorok (sa) wezwał Hadhrata Abu Bakra (ra), aby mógł coś zapisać. Powiedział, że obawia się, że ktoś inny może uważać się za mającego większe prawo do bycia jego następcą, podczas gdy wierzący z pewnością odrzucą każdego innego oprócz Hadhrata Abu Bakra (ra), który jest jego następcą.

Postawa Hadhrata Abu Bakra (ra) podczas Wielkiego Oszczerstwa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że według Hadhrat Abu Hurairah (ra), Prorok (saw) zobaczył we śnie, że siedział przy studni i użył wiadra, by nabrać trochę wody. Potem zobaczył, że Hadhrat Abu Bakr (ra) czerpał trochę wody ze studni, ale miał z tym pewne trudności, ale Bóg zakrył jego słabość. Następnie Prorok (saw) zobaczył, jak wiadro zmieniło się w skórę i zobaczył, jak Hadhrat Umar (ra) czerpie wodę ze studni z wielką siłą. To wskazywało, że ci dwaj niezłomni będą następcami Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasie incydentu Ifk  (Wielkie Oszczerstwo), rodzice Hadhrat Aiszy (ra) (tj. Hadhrat Abu Bakr (ra)) okazali wielką miłość i szacunek dla Świętego Proroka (sa) . W trakcie tego incydentu poszli za przykładem Świętego Proroka (sa) w traktowaniu i zachowaniu wobec Hadhrat Aisza (ra). W tym czasie, kiedy za pozwoleniem Proroka (saw), Hadhrat Aisza (ra) udała się do domu swoich rodziców i wyjaśniła im, że przybyła, aby dowiedzieć się o postawionych jej zarzutach, Hadhrat Abu Bakr ( ra) zaczął płakać i poradził jej, aby wróciła do domu Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Hadhrat Mirzę Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), który powiedział, że podnosząc to oszczerstwo, przeciwnicy chcieli wyrządzić krzywdę jej mężowi, Prorokowi (sa) i jej ojcu, Hadhrat Abu Bakr (ra) w tym samym czasie. W przeciwnym razie nie byłoby dla nich żadnej korzyści w zniesławianiu Hadhrat A’isza (ra). Nie można również powiedzieć, że inne żony Proroka (sa) chciały przyłączyć się do zniesławienia Hadhrat Aisza (ra), tak że wypadła z łask Świętego Proroka (sa). Hadhrat Aisza (ra) sama powiedziała, że ​​Hadhrat Zainab (ra) była najbardziej zaciekła w jej obronie i potępianiu oszczerstw. Podobnie, inne żony Proroka (sa) zapytane o Hadhrat Aiszę (saw) miały do ​​powiedzenia o niej tylko pozytywne rzeczy. Dlatego nie było nikogo, kto by zemścił się na Hadhrat Aisza (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że rozmawiając między sobą, Towarzysze dyskutowali, że jeśli ktoś zajmował jakąkolwiek rangę po Proroku (saw), to z pewnością był to Hadhrat Abu Bakr (ra). Pewnego razu Beduin udał się do Proroka (saw) i poprosił go o zaspokojenie pewnej jego potrzeby. Prorok (saw) powiedział, że powinien wrócić później, aby tego dokonać. Beduin ten nie posiadał doświadczenia w manierach i przyzwoitości, zapytał Proroka (saw), co powinien zrobić, jeśli Prorok (sa) nie będzie już obecny, kiedy wróci. Prorok (saw) powiedział, że jeśli nie będzie go już na tym świecie, powinien udać się do Hadhrat Abu Bakra (ra) w celu zaspokojenia swojej potrzeby.

Daremne próby wzniecania wielkiego oszczerstwa przez hipokrytów

Jego Świątobliwość (aba) rozwinął dalej, że przez złośliwą inicjację Wielkiej Oszczerstwa, wódz hipokrytów, Abdullah bin Ubay bin Sulul, starał się przeszkodzić w rozwoju imperium muzułmańskiego lub stanąć u steru po śmierci Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Wiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był najbardziej cnotliwym wyznawcą Proroka (saw) i był mu bardzo drogi. Wiedział, że jeśli muzułmanie musieli rozwiązać jakąś sprawę lub otrzymać odpowiedź na pytanie, a nie mieli możliwości zadania go Prorokowi (saw), zwracali się do Hadhrat Abu Bakr (ra). Było jasne, że następcą Proroka (saw) będzie Hadhrat Abu Bakr (ra). To jednak osłabiło marzenia Abdullaha bin Ubay bin Sulula o przywództwie. Zatem, próbował obniżyć pozycję Hadhrat Abu Bakra (ra) w oczach Proroka (saw), a następnie muzułmańskiego ludu. Jednak Bóg odniósł się do tego w Koranie, kiedy stwierdza:

„Zaprawdę, ci, którzy wymyślili to wielkie kłamstwo, są grupą spośród was. Nie myślcie, że incydent ten jest dla was złem. Nie, on jest dla was dobrem.’’ ( 24:12 )

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Hadhrat Mirzę Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), który wyjaśnił, że w tym wersecie Bóg zapewnił, że to oszczerstwo nie zaszkodzi muzułmanom, jak niektórzy myśleli, a raczej okaże się korzystne. Po tym wersecie, w tym samym rozdziale, Bóg mówi o ustanowieniu Khilafat (kalifatu). Ludzie starali się przeszkodzić w ustanowieniu kalifatu, wznosząc oszczerstwa przeciwko Hadhrat Aisza (ra). Jednak Bóg oświadcza, że ​​kalifat nie jest jedynie światowym przywództwem, ale raczej stanowiskiem wyznaczonym przez Boga. Tak więc, pomimo wysiłków przeciwników, kalifat został ustanowiony po Proroku (saw), a pierwszym, który otrzymał ten płaszcz, był Hadhrat Abu Bakr (ra).

Doskonałości Hadhrata Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) miał głębokie zrozumienie Boga, był bardzo życzliwy, pokorny, bardzo przebaczający i wyrozumiały oraz miał silny związek ze Świętym Prorokiem (saw). Pozostał w cieniu Świętego Koranu i wyróżniał się w swoim rozumieniu Świętego Koranu. Był ozdobą Świętego Proroka (saw) i wyróżniał się spośród wszystkich innych miłością, jaką od niego otrzymał. Porzucił wszystko, co miał i poświęcił się Bogu do tego stopnia, że ​​światło Boże było widoczne na każdym jego kroku tak bardzo, że ​​nadano mu tytuł Siddiq (Prawdomówny). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg bezpośrednio poinformował go o wszystkich tych cenionych cechach posiadanych przez Hadhrat Abu Bakra (ra).

14 szlachetnych mężczyzn Proroka (sa)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zgodnie z Hadhrat Ali (ra), Prorok (sa) powiedział, że każdy prorok ma siedmiu towarzyszy, jednak on miał 14. Zapytany, kim oni są, Prorok (sa) powiedział: Hadhrat Ali (ra) i jego dwaj synowie, Hadhrat Ja’far (ra), Hadhrat Hamzah (ra), Hadhrat Abu Bakr (ra), Hadhrat Umar (ra), Hadhrat Mus’ab bin Umair (ra), Hadhrat Bilal (ra), Hadhrat Sulaiman (ra), Hadhrat Ammar (ra), Hadhrat Miqdad (ra), Hadhrat Hudhaifah (ra) i Hadhrat Abdullah bin Mas’ud (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) został wyznaczony przez Proroka (sa) na przywódcę karawany udającej się na Hadżdż w 9 roku AH. Hadhrat Abu Bakr (ra) opuścił Medynę z 300 Towarzyszami. Prorok (saw) wysłał z nimi 20 zwierząt ofiarnych, na których szyjach sam założył obroże oznaczające je jako zwierzęta przeznaczone na ofiarę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Modlitwy pogrzebowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe następujących zmarłych członków:

Muhammada Dawooda Zafara

Muhammad Dawood Zafar, misjonarz z Wielkiej Brytanii, który służył w Raqeem Press, zmarł 16 listopada. Służył jako misjonarz w różnych miejscach, zanim przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie został wyznaczony do służby w Raqeem Press. Pełnił przez pewien czas funkcję przewodniczącego Wspólnoty w Islamabadzie w Wielkiej Brytanii. Pozostawił rodziców, żonę, trzech synów i córkę. Kiedy rozważał zostanie misjonarzem, niektórzy mu odradzali, twierdząc, że mógłby lepiej żyć, zajmując się inną dziedziną pracy. Jednak nigdy się nie zniechęcił i pozostał niewzruszony w swoim oddaniu, a pomimo trudności finansowych pozostał niezłomny. Zawsze radził swoim dzieciom, aby były środkiem dającym ulgę innym i nigdy nie sprawiały innym kłopotów. Zawsze powtarzał swoim dzieciom, że wszystko, co kiedykolwiek osiągnął, było tylko dzięki Kalifatowi i kazał im modlić się, aby zawsze mógł jak najlepiej służyć Wspólnocie. Zawsze radził swoim dzieciom, aby były cnotliwe i pozostawały przywiązane do Kalifatu. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby jego dzieci postępowały zgodnie z jego radą. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie jednogłośnie stwierdzili, że jest radosną osobą i zdobywa serca ludzi. Był bardzo biegły w swojej pracy i miał umiejętności techniczne. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia, obdarzył cierpliwością jego dzieci i pozwolił im kontynuować dziedzictwo jego cnót, a także obdarzył cierpliwością jego rodziców.

Ruqayya Shamim Bushra

Ruqayya Shamim Bushra, żona Karama Ilahi Zafara (nieżyjącego już), który był misjonarzem w Hiszpanii. Pełniła funkcję Krajowej Przewodniczącej Organizacji Muzułmańskich Kobiet Ahmadiyya w Hiszpanii. Ma trzech synów i trzy córki. Jej potomstwo służy Wspólnocie na różnych stanowiskach. Od 12 roku życia miała szczególne upodobanie do modlitwy. Była bardzo uważna i przykładna w przestrzeganiu hidżabu. Wraz z mężem zniosła wiele trudności podczas pierwszych dni w Hiszpanii, będąc oddanymi wysiłkom na rzecz propagowania przesłania islamu. Jednak podobnie jak jej mąż pozostała niezłomna i ufała Bogu. Pomagała również przy budowie meczetu w Hiszpanii, działając jako księgowa. Zawsze stawiała swoją wiarę przed sprawami doczesnymi. Ustanowiła islamski przykład w kraju, w którym kiedyś nawet wymawianie nazwy islamu było przestępstwem. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił jej przebaczenia i miłosierdzia oraz aby jej potomstwo mogło kontynuować dziedzictwo jej cnót.

Tahira Hanif

Tahira Hanif, córka Hadhrata Zainula Abideena Waliullaha Shaha i żona Mirzy Hanifa Ahmada, syna drugiego Kalifa (ra). Była także ciotką (aba) Jego Świątobliwości, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad ( mumani ). Jej ojciec był wielkim uczonym i napisał komentarz do wielu tomów Sahih al-Bukhari. Służyła Organizacji Muzułmańskich Kobiet Ahmadiyya w Rabwah, a następnie spędziła trochę czasu w Sierra Leone ze swoim mężem, który poświęcił życie służbie religii. Regularnie ofiarowywała swoje modlitwy, a także dobrowolne modlitwy. Troszczyła się o wszystkich i kochała Wspólnotę oraz była szczera i lojalna wobec Kalifatu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że regularnie pisała do niego listy, szczególnie po jego piątkowych kazaniach. Opiekowała się biednymi i potrzebującymi. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył ją przebaczeniem i miłosierdziem, przyznał jej stanowisko wśród starszych i umożliwił jej dzieciom kontynuowanie dziedzictwa jej cnót.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij