Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (36) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (36)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że nadal będzie podkreślał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Ekspert w dziedzinie genealogii

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że według przekazów był biegły w znajomości historii rodów arabskich, zwłaszcza Quraisz. Ci, którzy później stali się ekspertami w tej dziedzinie wiedzy, przypisywali swoje wykształcenie w niej Hadhrat Abu Bakrowi (ra), ponieważ posiadał największą wiedzę na ten temat. Znał zarówno pozytywy, jak i negatywne rodowodów, jednak nie wspominał o aspektach negatywnych.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok (saw) poradził Hadhrat Hassanowi bin Thabitowi (ra), aby przed napisaniem poezji dotyczącej Quraisz skonsultował się z Hadhrat Abu Bakrem (ra) w sprawie genealogii Quraisz. Słuchając tej poezji słuchacze rozumieją, że została napisana w porozumieniu z Hadhrat Abu Bakrem (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zapisano, że chociaż Hadhrat Abu Bakr (ra) nie jest typowy dla poety, to z pewnością posiadał zainteresowanie w poezji. Uczeni i historia różnią się co do tego, czy Hadhrat Abu Bakr (ra) kiedykolwiek sam napisał poezję. Niektórzy zapewniają, że istnieje zbiór poezji napisany przez Hadhrata Abu Bakra (ra), który można znaleźć w Turcji.

Głębokie zrozumienie spraw

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był bardzo spostrzegawczy. Przekazano, że pewnego razu Prorok (saw) powiedział, że Bóg dał człowiekowi wybór między tym, co jest na tym świecie, a tym, co jest z Nim, a człowiek wybrał, co było z Bogiem. Na to Hadhrat Abu Bakr (ra) zaczął płakać, co zdezorientowało niektórych ludzi, ponieważ wydawało im się, że Prorok (saw) mówił ogólnie o osobie. Później zdali sobie odpowiedzieć, że Hadhrat Abu Bakr (ra) zrozumiał, że tą osobą był sam Prorok (saw). Prorok (saw) powiedział Hadhrat Abu Bakrowi (ra) żeby nie płakał, bo był w czołówce cnót i poświęcenia bogactwa. Powiedział, że jeśli mógłbym mieć Khalila (bliskiego przyjaciela), byłbym dla Hadhrat Abu Bakr (ra), jednak braterstwo islamu jest większe. Powiedział, że wszystkie okna do meczetu muszą być zamknięte, z wyjątkiem tych Hadhrat Abu Bakra (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) miał również wielką percepcję i zrozumienie Koranu. Na przykład, kiedy werset

„(…) Dzisiaj udoskonaliłem dla ciebie swoją religię i dopełniłem Mą łaskę wobec was (…)”. (5:4)

Hadhrat Abu Bakr (ra) zaczął płakać, ponieważ czuł, że oznacza bliskość śmierci Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) potwierdził, że prorocy są wysyłani na ten świat z misją, a kiedy ta misja jest zakończona, przychodzi czas na ich odejście, co Hadhrat Abu Bakr (ra) zrozumiał i wywnioskował z tego wersetu. Ponadto, Obiecany Mesjasz (as), wyjaśnił w odniesieniu do hadisów, w których Prorok (saw) powiedział, że wszystkie okna z wyjątkiem tych należących do Hadhrat Abu Bakr (ra) muszą być zamknięte, co oznacza, że ​​​​ukryte skarby Boga reprezentowane przez meczet,  będą zawsze wyraźne dla Hadhrat Abu Bakra (ra) . Nie oznaczało to, że te drzwi były zamknięte dla innych, jednak najczęściej otwarte były dla Hadhrata Abu Bakra (ra), ponieważ jego postrzeganie było o wiele lepsze niż kogokolwiek innego.

Autorytet w interpretacji snów

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) miał również wielką biegłość w interpretacji snów i będzie interpretował sny za czasów Proroka (saw). Awicenna stwierdza, że ​​​​po Proroku (saw) największym interpretatorem snów był Hadhrat Abu Bakr (ra). Pewnego razu pewien człowiek przyszedł do Proroka (saw) i powiedział, że widział sen, w którym była chmura, z której czerpał olej i miód, a ludzie czerpali z tego korzyści. Potem zobaczyłem linię zwisającą z nieba, którą Prorok (saw) uchwycił się we śnie i wspiął się na niej do nieba, a potem jeszcze dwie osoby wstąpiły tą samą drogą. Trzecia osoba chwyciła linię, ale ta rozerwała się, po czym została naprawiona, a potem on również wspiął się na tę właściwą linię. Po wysłuchaniu tego snu, Hadhrat Abu Bakr (ra) poprosił Proroka (saw ) o pozwolenie na jego interpretację, na co Prorok (sa) zezwolił. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że chmura to islam, a olej i miód, które z niej spadły, to Koran. Ludzie uzyskujący korzyść z tych rzeczy odnosili się do tych, którzy osiągnęli wiedzę o Koranie. Lina idąca do nieba przedstawia prawdę, na której Prorok (saw) został ustanowiony i uchwyciwszy się jej, wywyższyła Proroka (saw). Potem będą ci, którzy po nim będą utwierdzeni w tej samej prawdzie, a następnie trzeci, dla których zostanie przerwana, a potem naprawiona. Prorok (saw) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) miał rację w niektórych aspektach i mylił się w innych w odniesieniu do swojej interpretacji, jednakże Prorok (sa) nie uważał za konieczne większego tłumaczenia w tym czasie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw) miał sen, w którym był z Hadhrat Abu Bakrem (ra) na wzniesieniu, a Prorok (sa) był dwa i pół kroku przed Hadhrat Abu Bakrem (ra). Hadhrat Abu Bakr (ra) zinterpretował to w ten sposób, że Bóg wezwie Proroka (sa) do Siebie i że Hadhrat Abu Bakr (ra) pozostanie przy życiu przez dwa i pół roku.  Po czym, dokładnie tak się stało.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Hadhrat Aisza (ra) zobaczyła we śnie, jak trzy księżyce wpadły do ​​jej pokoju. Po śmierci Proroka (saw), kiedy został pochowany w domu Hadhrat Aiszy (ra), Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział jej, że był pierwszym z trzech księżyców, które widziała i że ten był najlepszy.

Pierwszy dorosły mężczyzna, który zaakceptował islam

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli chodzi o pierwszego z mężczyzn, który był członkiem islamu, zapisano, że był to Hadhrat Abu Bakr (ra). Ogólnie pierwszą osobą była Hadhrat Khadidżah (ra), po tym, niektórzy uczeni różnią się co do pierwszego przyjęcia przez mężczyznę. Jak zweryfikował Hadhrat Mirza Baszir Ahmad (ra) w The Life and Character of the Seal of Prophets, nie jest właściwe stwierdzenie, że pierwszym z mężczyzn, który zaakceptował był albo Hadhrat Zaid (ra)  lbo Hadhrat Ali (ra) , ponieważ byli młodymi członkami rodziny Proroka (sa), byli jak jego synowie, tak czy inaczej poszliby za nim. To pozostawia Hadhrat Abu Bakra (ra), który bez wątpienia był pierwszym, który przyjął islam. Był szanowany wśród Quraisz, jednak nie wahał się ani chwili, słysząc twierdzenie Proroka (saw) i od razu je zaakceptował. W rzeczywistości poświęcił wszystko, co miał dla Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że było pięciu początkowych ludzi, którzy przyjęli islam w nauczaniu Hadhrat Ab Bakra (ra) i stali się wiernymi Towarzyszami, a następnie Hadhrat Uthman bin Affan (ra), Hadhrat Abdur Rahman bin Auf (ra), Hadhrat Sa’d bin Abi Waqqas (ra), Hadhrat Zubair bin al-Awwam (ra), Hadhrat Talhah bin Ubaidillah (ra). Wszyscy ci Towarzysze byli także wśród Towarzyszy ( Asharah Mubasharah), którym Prorok(saw) przekazał radosną nowinę o Raju .

Człowiek gotowy poświęcić wszystko dla swej Wiary

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw) docenił ogromne poświęcenie złożone przez Hadhrata Abu Bakra (ra) na początku islamu. Ofiary złożone na początku przez Hadhrat Abu Bakra (ra) były niezrównane, mimo że ci, którzy przyszli później, również dokonali wielkich poświęceń, jak Hadhrat Umar (ra). Pewnego razu, kiedy doszło do sporu między Hadhrat Abu Bakr (ra) i Hadhrat Umar (ra), Prorok (saw) powiedział, że kiedy ludzie nie akceptują islamu, robi to Hadhrat Abu Bakr (ra), a kiedy ludzie sprzeciwiają się islamowi, Hadhrat Abu Bakr (ra) pomagał islamowi, a zatem dlaczego zadawano mu ból? Było to dowód jego poświęcenia złożonego przez samego Proroka (saw).

Wyzwoliciel niewolników

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był znany z wyzwalania niewolników. Tak więc na początku islamu było siedmiu niewolników, których Hadhrat Abu Bakr (ra) uwolnił swoim własnym majątkiem dla dobra islamu. Nawet przeciwnicy islamu uznali cnotę Hadhrat Abu Bakra (ra). Pewnego razu, kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) opuszczał Mekkę, przywódca[miasta] zapytał, dokąd się wybiera. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział mu, że nie jest już tu dla niego bezpiecznie. Przywódca odpowiedział, że jeśli taka cnotliwa osoba jak Hadhrat Abu Bakr (ra) odejdzie, miasto Mekka zostanie zrujnowane. Zatem Hadhrat Abu Bakr (ra) pozostał tam pod jego opieką, a kiedy modlił się i recytował Święty Koran, przechodnie zatrzymywali się i słuchali tego wielkiego bólu i udręki, z jakim recytował. Kiedy ludzie narzekali, przywódca poprosił Hadhrata Abu Bakra (ra), aby nie recytował na głos, ponieważ rozgniewało to innych przywódców. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że nie wycofa się, a jeśli przywódca wycofa swoją pomoc, może to zrobić.

Zastępca Proroka (sa) w prowadzeniu Modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był jednym z tych zaszczyconych i fortunnych, którzy zostali wyznaczeni przez Świętego Proroka (sa) do prowadzenia modlitwy w Meczecie Proroka. Prorok (saw) czytał także modlitwę prowadzoną przez Hadhrat Abu Bakra (ra). Jeden z przekazów podaje, że kiedy Prorok (saw) był chory, siedział na prawo od Hadhrat Abu Bakra (ra), który prowadził modlitwę i modlił się za nim.

Miłość i troska o członków swej rodziny

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był bardzo dobry dla swoich dzieci.  Chociaż jego najstarszy syn mieszkał oddzielnie, Hadhrat Abu Bakr (ra) zajmował się jego domowymi wydatkami. Jego córka Hadhrat Asma (ra) żyła w trudnych warunkach i nie miała w domu służącej, więc większość żmudnej pracy musiała wykonywać sama. Dowiedziawszy się o tym, Hadhrat Abu Bakr (ra) wysłał służącą do jej domu, gest, który, jak powiedziała, był dla niej ogromną ulgą.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości będzie nadal omawiał te wydarzenia.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij