Błogosławieństwa poświęcenia finansowego: Tehrik Dżadid Nowy Rok 2022 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Błogosławieństwa poświęcenia finansowego: Tehrik Dżadid Nowy Rok 2022

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

 Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że dzisiaj jest pierwszy piątek listopada, jak to jest w zwyczaju, ogłoszenie nowego roku Tahrik-e-Dżadid . Allah Wszechmogący obsypał Swoimi błogosławieństwami w poprzednich latach. Aby wszystkie prace mogły być kontynuowane, potrzebne są finanse.

Propagowanie wiary wymaga poświęcenia finansowego

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że aby osiągnąć swoje cele, wierzący potrzebowali poświęceń finansowych. Allah Wszechmogący wyjaśnił, że bogactwo, które wydaje się na drodze Allaha, staje się źródłem błogosławieństw w tym życiu i następnym.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w jednym przypadku Allah Wszechmogący stwierdza:

,,Tych, którzy wydają swoje bogactwo dla sprawy Allaha, porównać można do ziarna zboża, które wydaje siedem kłosów, a w każdym z nich jest sto nasion. A Allach pomnaża je dalej temu, komu zechce, a jest On Hojny, Wszechwiedzący.’’ (Koran, 2:262)

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że Allah Wszechmogący wysłał Gorliwego Wyznawcę Proroka (saw) na ten świat, aby wypełnił jego misję, a aby to osiągnąć, wierzący muszą składać ofiary, a czyniąc to zdobędą wielorakie nagrody Boga Wszechmogącego.

Sama ofiara bogactwa nie wystarczy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział również, że oprócz poświęceń finansowych należy również starać się o reformę, powstrzymywać się od próżnych rzeczy i oddawać sprawiedliwość swemu czczeniu, w przeciwnym razie Wszechmogący Allah nie pobłogosławi nikogo w jego bogactwie poprzez zwykłą ofiarę pieniężną.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dlatego nie należy zadowalać się jedynie poświęceniem finansowym, ale należy analizować samych siebie. To jest znak prawdziwego wierzącego. Istnieje wiele przykładów tych, którzy to zrobili, w obrębie Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, a także tych, którzy przybyli wcześniej. Jest przykład Hadhrat Rabia Basri, kiedy kiedyś siedziała w domu i przyszło 20 gości, kiedy w domu były tylko dwa kawałki chleba. Hadhrat Rabia, z ufności w Allaha, powiedziała swojemu słudze, aby rozdzielił te kawałki chleba wśród biednych. Służący był tym zdezorientowany, ale chwilę później dał się słyszeć kobiecy głos. Powiedziała, że ​​przyniosła 20 kawałków chleba. Hadhrat Rabia powiedziała, że ​​wysłała te kawałki chleba[dla biednych], ufając Allahowi, że odda dziesięciokrotność.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas gdy Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) wyjaśnił, że czasami Allah Wszechmogący oddaje dziesięciokrotnie, a innym razem może oddać nawet 700-krotnie, w zależności od sytuacji i charakteru cnoty. Hadhrat Rabia powiedział, że w ten sposób Wszechmogący Allah udziela Swoich błogosławieństw, ale nie należy testować Allaha w ten sposób, bowiem powinno to być wyłącznie [dokonane] dla zadowolenia Allaha.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przez Obiecanego Mesjasza (as), który został wysłany w tej epoce, służba wierze odbywa się na całym świecie. Dzięki łasce Allaha otrzymuje się i wydaje miliony funtów dla potrzebujących i biedniejszych krajów. Allah Wszechmogący następnie pokazuje, jak błogosławi tych, którzy składają ofiary, czy są bogaci, czy biedni.

Nadzwyczajne przykłady poświęcenia finansowego

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi kilka przykładów takich osób, nawet tych, którzy niedawno wstąpili do Wspólnoty i zrozumieli wagę wyrzeczeń finansowych.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że były chrześcijanin, Momin Johnson z Liberii, mówi, że kilka miesięcy temu, po powziętych wysiłkach pomocowych w trudno dostępnej wiosce, w której byli biedni ludzie, postanowiliśmy nie naciskać na zbyt duże finansowe poświęcenie dla Tahrik-e-Dżadid w tym roku. Pewnego dnia do domu misyjnego przybył imam wioski i wręczył mu pieniądze, mówiąc, że pochodzi od 21 członków wioski. Zapytany, skąd o tym wiedział, skoro nie przybyli[do wioski] o nic prosić, odpowiedział, że słucha audycji radiowej Wspólnoty, a sami mieszkańcy[wioski] postanowili podjąć ten wysiłek, aby złożyć ofiary finansowe.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Amiir [naczelny przewodniczący ] Wspólnoty w Gambii powiedział, że kiedy podjęto wysiłki w celu zebrania jałmużny dla Tahrik-e-Dżadid, 57-letnia kobieta wyjęła 200 dalasis, twierdząc, że jest to jedyny sposób na rozpowszechnianie prawdziwych nauk islamu Ahmadiyyat, tak jak miało to miejsce w czasach Proroka (saw). Powiedziała, że ​​to wszystkie pieniądze, które jej zostały, które odkładała na zakup żywności dla rodziny, ale chciała je przeznaczyć na propagowanie islamu. W tym samym momencie odebrała telefon od syna ze Szwajcarii i powiedział, że wysłał do niej 12.200 dalasis. Płacząc przed tamtejszymi ludźmi, ogłosiła, jak Wszechmogący Allah obdarzył ich Swoimi błogosławieństwami, a następnie powiedziała, że ​​poświęci jeszcze więcej pieniędzy. Widząc to, ludzie przekonali się, że Ahmadiyyat jest prawdziwym islamem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że doszło do incydentu w północno-zachodniej Tanzanii. Miejscowy mu’allim pisze, że jest tam młody człowiek imieniem Abdullah, który złożył przysięgę wierności i dowiedział się, że to ostatni miesiąc, aby przekazać darowiznę na rzecz Tahrik-e-Dżadid. Abdullah nie miał wtedy pieniędzy, ale obiecał, że da je następnego dnia. Wyszedł więc na poszukiwanie pracy i zaczął pracować w polu. Pracował cały dzień z wielkim wysiłkiem i jakąkolwiek kwotę otrzymał, przekazywał na Tahrik-e-Dżadid. Powiedział, że Allah Wszechmogący umożliwił mu posiadanie czystych intencji i dokonywanie finansowych poświęceń.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że misjonarz w Gwinei-Konakry pisze, że w swoim kazaniu zwrócił uwagę ludzi na płacenie na rzecz Tahrik-e-Dżadid , a także chodząc od domu do domu. Młody człowiek o imieniu Muhammad powiedział, że ma 10 000 franków gwinejskich, które odkłada na następny posiłek, ale chce je przekazać i pozostać głodnym, jeśli zajdzie taka potrzeba. Cztery dni później ten młody człowiek zadzwonił, mówiąc, że Allah Wszechmogący przyjął jego ofiarę, gdy ubiegał się o pracę kierowcy w firmie wydobywczej i otrzymał pięcioletni kontrakt na 5,5 miliona franków gwinejskich miesięcznie. W ten sposób Allah Wszechmogący zwrócił mu tysiące razy więcej niż to, co ofiarował. Oto właśnie jak Wszechmogący Allah zwraca w różnorodny sposób, jeśli On zechce.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Sadr Ladżna w Nigrze pisze, że wiele kobiet uczestniczyło w pierwszej Narodowej Klasie Tarbiyyati, gdzie były również zachęcane do przekazywania darowizn na rzecz Tahrik-e-Dżadid . Pomimo tego, że powiedziano im, że zostało jeszcze trochę czasu do końca roku finansowego, kobiety zaczęły składać kwoty pieniędzy. W konsekwencji coraz więcej kobiet zgłaszało się, by składać ofiary.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że generalnie, jeśli chodzi o kwotę, kobiety wnoszą większy wkład niż mężczyźni. W rzeczywistości w niektórych krajach istnieje potrzeba przypomnienia Khuddam i Ansar o wpłacaniu datków, ponieważ kobiety znacznie ich przewyższyły.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział wtedy, że miejscowy mu’allim w północnym mieście Kamerunu pisze, że był bardzo biedny człowiek imieniem Abdullah i ofiarował Tahrik-e-Dżadid pół wiadra, czyli 5 kg kukurydzy. Powiedział, że w zamian Allah Wszechmogący dał mu 5 worków kukurydzy o wartości 350 kg. Mówi, że w tym roku był bardzo zaniepokojony, ponieważ ceny wszystkiego bardzo wzrosły i obawiał się, że zbiory nie wyjdą dobrze. W każdym razie dołożył wszelkich starań, a Allah Wszechmogący obdarzył Swoimi błogosławieństwami, dzięki czemu zebrano dwa razy więcej plonów, co dało 70 kg kukurydzy. Teraz przypomina swojej rodzinie, jak Allah Wszechmogący błogosławi jego rolnictwo poprzez Tahrik-e-Dżadid.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Amiir z Gambii pisze, że mężczyzna z pewnej wioski zobowiązał się do wierności w 2014 roku. Powiedział, że przed wstąpieniem do Wspólnoty nie udawało mu się znaleźć regularnej pracy, ale odkąd dołączył stał się regularnym dawaniem chanda [jałmużny] i pomaganiem w propagowaniu przesłania. Ma teraz stabilną pracę, dom i pieniądze. Ludzie mówili, że Wspólnota pomagała mu finansowo, a on odpowiadał, że to Allah Wszechmogący pomagał mu poprzez finansowe poświęcenia, których dokonywał.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Amiir z Indonezji pisze, że jest Ahmadi, który jest właścicielem fabryki, ale okoliczności stały się tragiczne. Mówi, że słuchanie kazania z poprzedniego roku o  Tahrik-e-Dżadid  wywarło na nim głębokie wrażenie. Dlatego podwoił swoją obietnicę i natychmiast wniósł ten wkład. Tydzień później Allah Wszechmogący pobłogosławił go niezmiernie, a jego sprzedaż zaczęła znacznie wzrastać i w ten sposób jego fabryka, która była prawie zamknięta, odniosła wielki sukces.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że misjonarz w Niemczech pisze, że kobieta z Wiesbaden została zwolniona z pracy i nie miała środków do życia. Jej brat powiedział jej, żeby pomodliła się i złożyła pewną ofiarę finansową. Sprzedała swoją biżuterię i przekazała Tahrik-e-Dżadid . Cztery dni później znalazła dobrą pracę, w której otrzymywałaby 2000 euro miesięcznie i dzięki temu mogła sponsorować swojego męża.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Wakil-ul-Maal w Indiach pisze, że jest Ahmadi, który zawsze stoi na czele ofiar finansowych. Kiedy poproszono go, aby spróbował zwiększyć swój wkład, zapytał, o ile powinien go zwiększyć. Kazano mu to zrobić w miarę swoich możliwości. Przekazał już 5000 rupii i zobowiązał się do przekazania 10 000 rupii. Powiedział, że ma sklep, który w ogóle nie radzi sobie dobrze i obawiał się, że przyniesie duże straty, ale po zwiększeniu jego składek zaczął przynosić dużo większe dochody i dlatego nie ponosił strat. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jasne jest zatem, że Allah Wszechmogący nie zwraca uwagi na to, kto jest bogaty, a kto jest biedny, lecz daje każdemu według ich stanu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Tatarstanie w Rosji jest osoba, która stwierdziła, że ​​w zeszłym roku z jego telefonem stało się coś dziwnego. Po sprawdzeniu jego internetowego konta bankowego, po uzyskaniu pewnych dochodów, nagle na jego ekranie pojawiło się kazanie Kalifa o finansowych ofiarach. Zdarzyło się to wiele razy i zrozumiał, że Allah Wszechmogący chciał dać mu dowód Swojego istnienia i przypomnieć mu. Powiedział, że to wielki zaszczyt zaakceptować Obiecanego Mesjasza (as) i dokonać finansowych wyrzeczeń po dołączeniu do jego społeczności.

Raport z 88 roku finansowego Tahrik-e-Dżadid

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to tylko kilka przykładów tego, jak Wszechmogący Allah błogosławi tych, którzy podejmują finansowe ofiary. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że teraz ogłosi nowy rok Tahrik-e-Dżadid. 88. rok  Tahrik-e-Dżadid  dobiegł końca 31 października i rozpoczął się 89 rok.

W poprzednim roku całkowita kwota przekazana przez Wspólnotę na rzecz  Tahrik-e-Dżadid  wyniosła 16,4 mln funtów. Pomimo pogarszającej się sytuacji na świecie kwota ta jest o 1,1 mln funtów większa niż rok wcześniej.

Niemcy zajmują pierwsze miejsce pod względem wniesionej kwoty. Wspólnota w Pakistanie również dokonała wielkich poświęceń, ale ze względu na gorszą sytuację gospodarczą i niższą wartość waluty spadła jeszcze bardziej. Pomimo tego, że zajmują pierwsze miejsce, według ich lokalnej waluty ich wkład jest niższy niż wcześniej, a jeśli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nadal będą rozwijać się tak, jak teraz, mogą go przewyższyć. Duży wzrost odnotowano również w Kanadzie, Australii, Indiach i Ghanie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wśród narodów afrykańskich, pod względem zebranej sumy, wyróżniają się Ghana, następnie Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Liberia, Uganda, Sierra Leone i Benin.

Pod względem udziału na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone, za nimi Wielka Brytania, a następnie Australia.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha wzięło w nim udział 1 596 000 osób. Największy wzrost liczby uczestników w Afryce miał miejsce w Nigerii, następnie Gwinei Bissau, Kongo Brazzaville, Gwinei Konakry, Tanzanii, Kongo-Kinszasie, Gambii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Nigrze, Senegalu, a następnie Burkina Faso.

Jego Świątobliwość (aba) wymienił następnie dziesięć największych wspólnot w Niemczech, a także społeczności lokalne pod względem ich uczestnictwa.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pod względem całkowitej sumy wniesionej, najważniejszą społecznością w Pakistanie jest Lahore, następnie Rabwah, a następnie Karaczi. Na poziomie dystryktu Sialkot zajmuje pierwsze miejsce, a następnie Islamabad, Gujranwala, Gujrat, Umarkot, Hyderabad, Mirpurkhas, Sargodha, Quetta i Lodhran. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pomimo powodzi na niektórych z tych obszarów, Wspólnota nadal dokonuje wielkich poświęceń.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił również najlepsze miasta w Pakistanie pod względem otrzymanej kwoty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że 5 najlepszych regionów w Wielkiej Brytanii to Baitul Futuh, następnie Islamabad, Masjid Fazl, Midlands i Baitul Ehsan.

Jeśli chodzi o wkład, 10 największych społeczności to Farnham, South Cheam, Islamabad, Worcester Park, Walsall, Gillingham, Masjid Fazl, Ewell, Aldershot South i Putney.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił również 10 najlepszych mniejszych wspólnot z Wielkiej Brytanii pod względem składek.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pod względem wkładu w USA najważniejszą społecznością była Maryland, a następnie Los Angeles, Północna Wirginia, Detroit, Dolina Krzemowa, Chicago, Seattle, Oshkosh, Południowa Wirginia, Atlanta, Georgia, North Jersey i Yorku.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pod względem wkładu w Kanadzie Vaughan zajął pierwsze miejsce, a za nim Peace Village, Calgary, Vancouver i Toronto.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił również 10 największych wspólnot pod względem wkładu w Indiach, a następnie w najlepszych prowincjach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pod względem wkładu w Australii najważniejszą społecznością była Castle Hill, a następnie Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Pemworth, Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT Canberra i Brisbane.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah Wszechmogący ogromnie pobłogosławił bogactwo wszystkich tych, którzy dokonali finansowych poświęceń.

Uruchomienie nowej strony internetowej – Historia Ahmadiyyat w Wielkiej Brytanii

Jego Świątobliwość (aba) ogłosił, że Wspólnota Wielkiej Brytanii uruchomiła nową stronę internetową dotyczącą historii Wspólnoty Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat trwały prace nad historią i artykułami na temat instrukcji Obiecanego Mesjasza (as) dotyczących szerzenia przesłania na Zachód. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uważa się, że historia Wspólnoty w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się w 1913 roku, kiedy przybył tam Hadhrat Chaudhary Fateh Muhammad Sial Sahib (ra) i przybyła przesłanie o nadejściu i mesjanizmie Obiecanego Mesjasza (as). Jego Świątobliwość (aba)podał przykłady sławnych postaci w Wielkiej Brytanii, które otrzymały przesłanie i co było opisywane w gazetach jeszcze przed 1913 rokiem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na tej stronie internetowej również przygotowano kalendarium w tym zakresie. Dostępna jest też inna oś czasu dotycząca pionierskich misjonarzy. Oprócz tego i innych artykułów istnieje również bardzo dogłębne badanie dotyczące proroctwa Piggotta.

Strona internetowa to  www.history.ahmadiyya.uk , która zostanie oficjalnie uruchomiona dzisiaj. Jego Świątobliwość modlił się, aby ta strona przyniosła wszystkim pożytek.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij