Czas Światła i Religia Świata - Obiecany Mesjasz - Mirza Ghulam Ahmad
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Czas Światła i Religia Świata

Czas Światła i Religia Świata – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

CZAS ŚWIATŁA

„Podobnie jak widzimy owoce pojawiające się zawsze o określonej porze, tak też w oznaczonym czasie przychodzi Światło i nikt nie jest zdolny sprawić, aby przyszło wcześniej – ono bowiem przychodzi zgodnie z samym sobą, nikt też nie może przeszkodzić, kiedy zaczyna spływać. Nastąpią dyskusje i kontrowersje, lecz prawda musi w końcu zwyciężyć. A dzieje się dlatego, że wszystko nie jest dziełem człowieka i nie jest w mocy dzieci Adama. Jest to dzieło Boga Wszechmocnego, który zmienia pory roku, wyprowadza dzień z nocy, a noc z dnia. Chociaż stworzył On także i ciemności, to właśnie światło jest tym, czego naprawdę pragnie. Dopuścił On także do rozpowszechnienia się bałwochwalstwa, a jednak to Jedność jest tym, co chciałby On widzieć w rozkwicie. On nie chce dzielić swojego majestatu z innymi. Od czasu kiedy człowiek pojawił się na ziemi aż do czasu kiedy z ziemi zniknie, wciąż niezmiennie działa to samo prawo, mówiące że Bóg pozostaje po stronie Jedności, po stronie wiary, że Bóg jest Jeden.” (Roohani Khazain Vol 15: Masih Hindustan Mein, s. 65)

RELIGIE ŚWIATA

„Wśród wszystkich zasad, z którymi silnie się związałem, jedna szczególnie została mi objawiona przez samego Boga. Zasada ta polega na tym, że nie wolno uważać za fałszywą w swej istocie żadnej religii, która została objawiona przez Boga poprzez proroków i posiada następujące właściwości: spotkała się z szerokim przyjęciem w pewnych obszarach świata, przetrwała wszelkie wyzwania, utrwaliła się i głęboko zakorzeniła a przeszedłszy długą próbę czasu uzyskała wymiar wiekowy i atmosferę spełnienia. Zgodnie z powyższą zasadą religie spełniające wymienione warunki są w swojej istocie prawdziwe, a ich założyciele byli z całą pewnością Bożymi prorokami.” (Roohani Khazain Vol. 12: Tohfa Qaisariya, s. 256)

„Wspomniana wcześniej zasada jest najbardziej pociągająca i pokojowa, daje bowiem podstawę do pojednania między narodami oraz sprawia, iż ludzie zachowują się w sposób bardziej moralny. Zasada ta uczy nas wierzyć w prawdę wszystkich proroków kiedykolwiek się pojawili, w Indii, Persji, Chinach czy innym kraju, i dla których Bóg wypełnił serca milionów łudzi lękiem i głębokim szacunkiem oraz sprawił, że religie tych proroków silnie się umocniły.” (Roohani Khazain Vol. 12: Tohfa Qaiusariya, s. 259)

ŻYCZLIWOŚĆ DLA LUDZKOŚCI – Czas Światła i Religia Świata

„Zasada której się trzymamy to wykazywanie życzliwości dla całej ludzkości. Jeżeli ktoś, widząc w płomieniach dom swego sąsiada Hindusa, nie biegnie pomóc przy gaszeniu, to twierdzę stanowczo, że do mnie człowiek ten nie należy. Jeżeli ktoś z moich wyznawców widząc jak ktoś zamierza zabić chrześcijanina, nie stara się temu chrześcijaninowi pomóc, to oświadczam uroczyście, że nie jest on jednym z nas.” (Roohani Khazain Vol. 12: Sirajum Muneer, s. 28)

„Ogłaszam wszystkim muzułmanom, chrześcijanom, hindusom i arianom, że nikt nie jest mi wrogiem na tym świecie. Kocham ludzkość taką miłością, jaką uczuciowa matka ma dla swego dziecka, a nawet większą. Jestem nieprzyjacielem tylko fałszywych doktryn zabijających prawdę. Zrozumienie człowieka to mój obowiązek. Zasadą moją jest odrzucanie fałszu. Odrzucam pogaństwo, złe czyny, niewłaściwe zachowanie, niesprawiedliwość i niemoralność.” (Roohani Khazain Vol. 17: Arbaeen, Pt. 1, s. 344)

Udostępnij