Ochrona Świętego Koranu - Nauka kompletna i doskonała
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Ochrona Świętego Koranu

Jak już powiedziałem wyżej, jeżeli nauka ma być wieczna nie wystarczy, aby była tylko kompletna i doskonała. Musi mieć ponadto jakąś gwarancję trwałego zachowania w swojej oryginalnej postaci.

Księgę przestróg

Koran spełnia ten warunek, a Ten, który go zesłał ogłasza to wyraźnie słowami:

,,Zesłaliśmy Księgę przestróg (Koran), tobie polecono jej zachowanie” (Koran 15:10).

Innymi słowy, sam Bóg ją chroni i nigdy nie zezwoli na jej zniekształcenie. Jedną z metod zachowania Koranu było to, że zgodnie z wolą Bożą w każdym stuleciu setki tysięcy ludzi uczyło się tekstu Koranu na pamięć. Jest to praktykowane po dziś dzień. Zasadniczym probierzem ochrony znaczenia treści Słowa było wyznaczenie przez Boga w każdym stuleciu przywódców i reformatorów oraz zapowiedzi przyjścia Wielkiego Reformatora i Odnowiciela na późniejsze czasy.; Miał on mieć pełnomocnictwo duchowego przywódcy od Wszechmogącego i pod Boskim kierownictwem miał uzgodnić różnice i kontrowersje wśród wyznawców islamu, chroniąc w ten sposób prawdziwego ducha Świętego Koranu.

Ochrona Koranu

Powstaje oczywiście pytanie, czy głoszona niezmienność Koranu opiera się na wiarygodnych świadectwach. Główną przesłanką odpowiedzi na to pytanie jest fakt, że wielu jest niemuzułmańskich badaczy, którym nie udało się wykazać, aby tekst Koranu był naruszony w jakikolwiek sposób po śmierci Proroka. Istotnie wielu niemuzułmańskich badaczy po szerokich badaniach w tej dziedzinie zmuszonych było otwarcie przyznać, że Koran rzeczywiście został przechowany i uchroniony w swej oryginalnej postaci.

Na przykład, Sir William Muir w swej pracy pt: ,,Życie Muhammada ” mówi:

,,Możemy z całą pewnością stanowczo stwierdzić, że każdy werset jest niezmienną i oryginalną kompozycją samego Muhammeda … Istnieją poza tym wszelkie sposoby zabezpieczenia zewnętrzne i wewnętrzne, które sprawiają, że mamy w posiadaniu tekst, jaki Muhammad sam podał i stosował”.

Noldeke mówi:

„Mogły się znaleść drobne pisarskie błędy, ale Koran Uthmana zawiera wyłącznie oryginalne elementy, aczkolwiek czasami będące w dziwnym układzie”.

Próby europejskich naukowców aby dowieść, późniejszych wstawek do Koranu nie dały żadnych efektów.


Czytaj