Wieczna i Doskonała Religia - Religia Islam - Bóg i Koran
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Wieczna i doskonała religia

Wieczna religia

Inną charakterystyczną cechą islamu polega na tym, że ogłasza się ona nie tylko jako uniwersalna, ale i wieczna, a następnie dąży do wypełnienia warunków, jakich takie twierdzenie wymaga. Na przykład posłannictwo może być tylko wtedy wieczne, jeżeli jest kompletne i doskonałe pod każdym względem, zaś jego treść posiada pełną gwarancję prawdy. Innymi słowy, Jego Księgi Objawione winny posiadać Boską gwarancję przeciw ludzkim poprawkom i manipulacjom.

W przypadku islamu Wszechmogący Bóg mówi w Koranie:

,,W dniu dzisiejszym położyłem pieczęć waszej wierze, Łaski moje nad wami już są spełnione. Podobało mi się dać wam islam .. ” (Koran 5:4 ).

Religia doskonała

Co się tyczy znaczącego i jedynego w swoim rodzaju twierdzenia islamu, że nauki Koranu są kompletne, doskonałe i w pełni zdolne do kierowania ludzkością we wszystkich wiekach, to jest w pełni poparte rozumem. Ograniczona ilość czasu nie pozwala objąć tematu szczegółowo, muszę się więc ograniczyć do krótkiego odnośnika w zakresie pewnych przewodnich zasad i obrazowych przykładów. Po pierwsze musimy rozważyć, jak Islam potrafi wychodzić na przeciw żądaniom zmieniających się czasów uprzedzając w ten sposób potrzebę jakiejkolwiek korekty w swoim nauczaniu. Jest rzeczą naprawdę fascynującą badać praktyczne dążenia islamu w tym zakresie, czego dam wam teraz pewien przykład:

  1. Islam podaje tylko podstawowe zasady wstrzymując się od takich szczegółów, które mogłyby podlegać modyfikacjom odpowiednio do zmieniających się czasów i sytuacji.
  2. Mam ma na uwadze intelektualną, społeczną i polityczną ewolucję człowieka, a jego nauki odnoszą się do wszelkich możliwych sytuacji. Nie tylko biorą one pod uwagę stałe zmiany i rozwój narodów, ale także i fakt, że nie wszystkie ludy są sobie równe pod względem stopnia rozwoju w danym czasie. Na przykład: świat może częściowo być zamieszkały przez ludy epoki kamienia; niektóre grupy i plemiona mogą znajdować się o tysiące lat wstecz za nami, choć żyjemy w tym samym czasie. Stopień ich rozwoju intelektualnego, społecznego i politycznego może być charakterystyczny dla wieków odległej przeszłości. Jestem pewnym że byłoby szczytem szaleństwa narzucać nowoczesne polityczne ideologie tubylcom Australii lub Pigmejom z Konga.
  3. Islam jest religią która odpowiada ludzkiej naturze i zaspakaja wszystkie ludzkie potrzeby,. Nie potrzebna więc jest żadna zmiana w jego naukach chyba, że nastąpi jakaś podstawowa ewolucja w ludzkiej naturze-możliwość, której nie możemy całkowicie wykluczyć. Przedstawiając kilka refleksji dotyczących zasad zawartych w naukach islamu; omówię je-obecnie trochę dokładniej, aby mój wywód był bardziej zrozumiały.

Czytaj