Pięć podstawowych wierzeń Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ahmadiyyat 101 Odcinek 2 – Pięć podstawowych wierzeń Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya

W całym świecie muzułmańskim Wspólnota Ahmadiyya jest określana jako NIEMUZUŁMAŃSKA. Ale czy kiedykolwiek spytałeś, w co NAPRAWDĘ wierzą Ahmadi?

Pięć podstawowych wierzeń Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya.

Podstawa wiary muzułmanów Ahmadi jest taka sama jak każdego innego muzułmanina na całym świecie. Jest to pięć filarów islamu czyli głoszenie Jedności Boga, ofiarowywanie pięć codziennych modlitw, składanie ofiary finansowej w postaci Zakat, poszczenie w miesiącu Ramadan, oraz odbycie pielgrzymki do Mekki, która jest nazywana Hadżdż. Jest to absolutna podstawa i fundament dla każdego muzułmanina na całym świecie.

Drugim podstawowym wierzeniem muzułmanów Ahmadiyya jest nasza wiara w Proroka Muhammada (saw) jako Khatamun Nabiyyiin. Wierzymy, że jest Pieczęcią Proroków i ostatnim Prorokiem przynoszącym Prawo, którego Bóg Wszechmogący posłał do całej ludzkości. Wierzymy, że jest doskonałym człowiekiem.

Trzecim podstawowym wierzeniem muzułmanów Ahmadi jest nasza wiara w Koran jako doskonały przewodnik dla ludzkości. Wierzymy, że Koran zawiera dokładnie te samy litery oraz słowa,które zostało objawione prorokowi Muhammadowi (saw) 1400 lat temu.

Czwartym podstawowym wierzeniem muzułmanów Ahmadi jest nasza wiara w Mesjasza i Mahdiego. Większość muzułmanów na całym świecie również wierzy w koncepcję Mesjasza i Mahdiego. Ale to właśnie tu my Ahmadi mamy przewagę. Wierzymy, że Mesjasz i Mahdi, który został przepowiedziany przez proroka Muhammada (saw), właśnie ten Mesjasz i Mahdi przyszedł. Wierzymy, że jest nim Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as). W Hadith Prorok Muhammad (saw) dał Mesjaszowi i Mahadiemu status proroka. Wierzymy, że Obiecany Mesjasz (as), Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad przyszedł w celu odrodzenie islamu oraz aby przywrócić silny związek między człowiekiem a Jego Stwórcą.

Piątym podstawowym wierzeniem muzułmanów Ahmadi jest nasza wiara w Kalifat, Następcę. Tak jak po śmierci Proroka Muhammada (saw) nastąpił system Kalifatu, wybierano następcę, w dokładnie taki sam sposób po śmierci Obiecanego Mesjasza (as). Bóg Wszechmogący po raz kolejny obdarował islam Kalifatem, systemem Następców. Kalifat Ahmadiyya został założony po śmierci Obiecanego Mesjasza (as) i istnieje od ponad stu lat. Obecnie znajdujemy się w czasie Piątego Kalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmada. Misją Kalifatu Ahmadiyya jest dalsze głoszenie i rozpowszechnianie prawdziwych i pokojowych nauk islamu na całym świecie. To jest pięć podstawowych wierzeń Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya.

Udostępnij