Piękna modlitwa z Koranu #7 - O wszystkie dobra - Recytacja Koranu
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Piękna modlitwa z Koranu #7 – O wszystkie dobra

Dua – Suplikacje | Recytacja Koranu z tłumaczeniem

„Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie, jak i dobro w świecie przyszłym, oraz uchroń nas przed mękami Ognia”. (Koran 2:202)

Udostępnij