Piękna modlitwa z Koranu #3 - Wytrwałość - Suplikacja do Boga
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Piękna modlitwa z Koranu #3 – Wytrwałość

Piękna modlitwa z Koranu #3 – Wytrwałość

„Panie nasz. nie pozwól, aby serca nasze poddały się zepsuciu po tym, jak wskazałeś nam drogę i obdarz nas swą litością. Zaiste, Tyś jest Wielkim Dawcą” (Koran 3:9)

Udostępnij