Salat i jego etykieta - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Salat i jego etykieta

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Dzisiejsze piątkowe kazanie wygłoszone było przez Khalifatul Masih V w meczecie Baitul Futuh w Londynie. Po recytacji Taszahhud and Surah Fatihah, Hudhur oświadczył:

W poprzedni piątek mówiłem o wadze modlitwy. Otrzymuję listy od członków Dżama’at oraz urzędników mówiące, że był to doskonałe przypomnienie. Byli leniwi w przestrzeganiu Salat, ale postarają się poprawić w tej kwestii. Niechaj Allah dopomoże im dotrzymać tej obietnicy oraz wypełnić Jego dom.

Na początku ludzie są bardzo chętni do wypełniania instrukcji, ale z czasem ich chęci słabną. System Dżama’at powinien wziąć to pod uwagę i bezustannie przypominać członkom Dżama’at. Kluczem tutaj jest niezłomność.

Kiedy jednostki wykazują lenistwo to nie musi być to koniecznie szkodliwe jednak, gdy organizacja wykazuje lenistwo to prowadzi to do braku reformacji i jest powodem do wielkiego zaniepokojenia. Organizacje pomocnicze oraz społeczność powinni przywiązać uwagę do tego zadania – zadania zadeklarowanego, jako cel naszego stworzenia. Powinno zorganizować się takie programy, które pokażą postęp każdego dnia. Postęp w oddawaniu czci poprowadzi nas do zwycięstwa. Jest to ważna zasada i Dżama’at powinien potraktować to bardzo poważnie.

Lażna Imai’llah powinno odgrywać swoją role i nadzorować dzieci, aby te oferowały swe modlitwy oraz przypominać mężczyznom, aby oferowali swe modlitwy w meczecie. Jeśli kobiety wywiążą się z tego to doświadczymy wielkiej reformacji.

Ci, którzy robią wymówki, twierdząc, że modlitwa jest kwestią pomiędzy nini a Bogiem, powinni pamiętać, że jeśli stajemy się częścią systemu to musimy przestrzegać jego reguł. Tak więc zadaniem Dżama’at jest przypominanie wszystkim o ich obowiązkach. Niektóre kobiety skarżą się, że kiedy przypominają swoim mężom o modlitwie to ci złoszczą się na nie, mówiąc, aby ich nie budzić na Fażr. Obowiązkiem żony jest przypominanie mężowi o modlitwie. Prorok (saw) poinstruował nas abyśmy wzajemnie budzili się na modlitwę.

Czasami zadawane są pytania związane z Salat i fiqah tak więc dzisiaj do tego nawiążę. Ludzie z różnych środowisk dołączają do Ahamdijjat i robią różne rzeczy inaczej. Obiecany Mesjasz (as) nauczył ten Dżama’at najlepszych i cnotliwszych sposobów wykonywania pewnych rzeczy.

Maulłis dzisiejszych czasów robią sobie kpinę z religii. Z powodu małych różnic pomiędzy sobą nazywają się nawzajem kafir ( arab. niewierny). Obiecany Mesjasz (as) przybył, aby pozbyć się tych złych zwyczajów i praktyk. Obiecany Mesjasz (as) powiedział: „Jestem Hakam i Adl, dlatego wierzcie we mnie”[arab. Hakam- sędzia; Adl- sprawiedliwy].

Recytowanie, w czasie modlitwy, Surah Fatihah, za imamem, jest polecaną i cnotliwą praktyką.

Odmawianie Bimillah na głos przed recytowaniem Sury w modlitwie oraz mówienie Amen po Surze Fatihah, nie było przyjęte przez Obiecanego Mesjasza (as). Nie ma nic złego w praktykowaniu tego.

W związku ze składaniem rąk w czasie modlitw, Obiecany Mesjasz (as) poradził, że ludzie powinni składać ręce tuż ponad wysokością pępka. Jeśli chodzi o podnoszenie palce wskazującego Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Arabowie używali tego, kiedy chcieli kogoś obrazić lub przekląć. Jednak islam zmienił ich mentalność instruując swoich wyznawców, aby używali tego samego palca do głoszenia Jedności Boga.

Obiecany Mesjasz (as) zwykł modlić się zgodnie z praktyką Proroka (saw). Nie jest ważne, aby by wdawać się w drobne szczegóły. Największy nacisk należy zwrócić na Wszechmogącego Boga.

W odniesieniu do oferowania modlitwy z Koranu podczas Ruku, Sużud, to nie powinno być to robione. Jest to czas na wielką pokorę, a słowo Boga posiada wywyższony status. Nie było to też praktyką Proroka (saw).

Zapytano mnie czy rakat liczy się, jeśli osoba dołączyła do modlitwy w czasie ruku. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jego osobistą opinią jest to, że nie ma modlitwy bez Fatihah, ale jeśli ktoś, pomimo usilnych starań, przybywa późno i wtedy dołącza do ruku, to jego rakat będzie się liczył, ponieważ tak jest to stwierdzone w hadisach.

Jeśli imam prowadzi modlitwę Asr to człowiek, który nie wykonał jeszcze Zuhr, powinien najpierw to zrobić – oznacza to, że preferowane jest utrzymanie porządku chronologicznego. Jeżeli wierny nie wie, która modlitwa jest wykonywana to powinien dołączyć do modlitwy imama, a swoją pominiętą modlitwę wykonać później. Czyli, gdyby przypadkowo odmówił najpierw modlitwę Asr z Imamem, przed Zuhr, to po tym powinien odmówić Zuhr.

Ponieważ Obiecany Mesjasz (as) zwykł oferować modlitwy Sunnat w domu, niektórzy ludzie źle to zrozumieli myśląc, że modlitwy te nie są obowiązkowe. Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) wyjaśnił tę kwestię stwierdzając, że Obiecany Mesjasz (as) oferował wszystkie swoje modlitwy Sunnat w domu. Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad (ra) i inni członkowi również to potwierdzili.

Następnie pojawiło się pytanie o ofiarowywaniu Salat za imamem, który obejmuje to stanowisko, jako zawód. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że dla niego ofiarowywanie Salat za każdą osobą, która prowadzi modlitwy, jako zawód, nie jest prawidłowe. Osoby takie prowadzą zgromadzenie mając na myśli pieniądze, jakie z tego uzyskają. Gdyby nie dostawali za to pieniędzy to z pewnością zrezygnowaliby z tego zadania. Jeśli takie zarobkowanie czynione jest z czystym zamiarem uzyskania dochodu, to jest ono samo w sobie kultem.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że oferowanie Salat za jakąkolwiek osobą, która wydała dekrety o braku wiary odnoszące się do Mesjasza danego czasu, jest niedozwolone i jest haram. Ci ludzie, którzy oskarżają innych muzułmanów o apostazję są tymi, którzy powinni zostać zniszczeni. W związku z tym, nie zasługują, aby modliła się za nimi jakakolwiek osoba z Dżama’at Obiecanego Mesjasza (as). Czy żywa osobą może oferować Salat za osobą, która jest martwa? Allah Wszechmogący poinformował Obiecanego Mesjasza (as), że oferowanie modlitwy za taką osobą jest haram i że powinniśmy upewnić się, że Imam jest spośród nas. Hadis Bukhari stwierdza Imamokum minkom [arab. wasz Imam jest jednym z was].

 

Zadano również pytanie o modlenie się za ludźmi, którzy nie są wrodzy wobec Dżama’at, jednak nie zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as). Mówi on, że ludzie ci nie przyjęli wierzeń naszej wspólnoty i nie uznali żadnego ze znaków Allaha oraz nie zastanowiwszy się nad stanem muzułmanów, nie podążyli ścieżką Taqła. W Koranie Allah mówi: Allah przyjmuje jedynie od sprawiedliwych.(5:28) Dlatego też nie oferujcie Salat za osobą, która nie dokonuje Salat  o zaakceptowanym standardzie.

Jest prośba o modlitwę za Ahmadi w Algierii. Jest to nowy Dżama’at i większość członków stanowią nowo nawróceni. Są oni jednak bardzo silni w swojej wierze. Tamtejsza sytuacja jest bardzo trudna. Procesy wytaczane są bez żadnego powodu. Niektórzy są wysyłani do więzienia. Nasi ludzie są uważani za grupę podobną do Daish (Nauzubillah arab. szukamy schronienia u Allaha przed szatanem). Prawda jest taka, że ​​jeśli w dzisiejszych czasach, w jakimkolwiek kraju, istnieje grupa, która jest spokojna i przestrzega praw swojego rządu, to jest to grupa członków Dżama’at Ahmadijja. Jednak, ponieważ ludzi ci muszą przypisać nam jakieś oskarżenia to wymyślają swoje zarzuty. Niechaj Allah złagodzi sytuację tamtejszych Ahmadi, da im cierpliwości oraz zwróci złe poczynania wrogów Ahmadijjat przeciwko nim samym. Niechaj Allah trzyma wszystkich Ahmadi w bezpieczeństwie od tych okrucieństw. Amen.

Udostępnij