Piękna modlitwa z Koranu #5 - Wybaczenia - Recytacja z tłumaczeniem
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Piękna modlitwa z Koranu #5 – Wybaczenia

Dua – Suplikacje | Recytacja z tłumaczeniem

„Panie nasz, odpuść nam nasze grzechy i nasze występki w postępowaniu oraz uczyń nasze kroki pewnymi i pomóż nam przeciwko niewiernym”. (Koran 3:148)

Udostępnij