Modlitwa i jej warunki - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Modlitwa i jej warunki

Przed modlitwą wykonuje się ablucję

Przed modlitwą wykonuje się ablucję

Pewnego razu Utman bin Affan (ra) poprosił o wodę (by móc się obmyć, co jest warunkiem spełnienia sałat). Najpierw trzykrotnie obmył swe dłonie, potem, zaczerpnąwszy wody w prawą dłoń, opłukał usta i wypluł wodę; następnie oczyścił nos i umył swą twarz trzykrotnie, poczem umył swe ręce i przedramiona po łokcie trzy razy, a potem stopy do kostek trzykrotnie. Po zakończeniu tej ablucji rzekł:

„ Święty Prorok (saw) powiedział, że kto w taki oto sposób dokonuje ablucji, a potem oferuje dwa rakat modlitw bez żadnych zmian, temu zostaną wybaczone jego dawne grzechy. „

(Bukhari, hadis nr. 159)

Modlitwa i abulucja, aby wymazać swoje winy

Modlitwa i abulucja, aby wymazać swoje winy

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Czy mam wam opowiedzieć coś, czego praktykowanie pozyska wam przychylność Allaha, dzięki czemu wymaże On wasze winy i wyniesie was do wyższej rangi? „O Proroku Allaha, prosimy powiedz nam. ” Święty Prorok (saw) rzekł: «Wykonywać dokładnie ablucje, nawet jeśli nie macie na to ochoty, iść do meczetu z odległego miejsca; a po odprawieniu modłów czekać gorliwie na następne. To są środki wiodące do stanu gotowości dla ochrony granic. „

(Uwaga: Słowo «ribbat» ma szeroki zakres znaczeniowy: dosłownie oznacza granice geograficzne, a metaforycznie odnosi się do każdej wartości duchowej. W tym przypadku oznacza instytucję czci religijnej w islamie.)

(Muslim, hadis nr. 485)

Modlitwa zgodnie z przykładem Proroka Muhammada saw.

Modlitwa zgodnie z przykładem Proroka Muhammada

Ayesha (ra) opowiada:

„Święty Prorok (saw) wymawiał takbeer (słowa: Allahu Akbar) na początku modlitwy. Potem recytował Fatiha ( pierwszy rozdział Świętego Koranu). Kiedy robił pokłon, nie trzymał głowy wysoko ani też nie pozwalał jej opadać. Trzymał głowę w jednej linii z plecami, które pozostawały w pozycji horyzontalnej. Kiedy powstawał z pozycji pokłonu, wyprostowywał się i następnie przechodził do prostracji. Kiedy podnosił głowę z tej pozycji, siadał i robił krótką przerwę przed przejściem do drugiej prostracji. Co dwie Rakat siadał do recytacji Attahiyat (przepisana recytacja). W tej pozycji jego prawa stopa była prostopadła, a lewa horyzontalna w stosunku do ziemi. Uczył on: «Nie trzymajcie łokci na ziemi podczas prostracji, tak jak pies.» I zakazał wyprostowania nóg w diabelskiej pozycji. Na zakończenie modlitwy mówił: «Pokój i łaska Allaha z wami.»”

(Masnad Ahmad, hadis nr. 25617)

Modlitwę w oznaczonym czasie

Modlitwę w oznaczonym czasie

Abdullah bin Masud (ra) opowiada, że zapytał Świętego Proroka (saw) , jaki czyn jest najmilszy Allahowi na Wysokości. Święty Prorok (saw) odparł:

„«Oferowanie modlitwy w oznaczonym czasie. » Zapytałem: «A potem?» Odpowiedział: «Być dobrym dla rodziców.» Zapytałem: «A potem jaki czyn?» Odpowiedział: «Dokładać wysiłków na drodze Allaha. »”

(Bukhari, hadis nr. 2782)

Wiek dzieci na Salat (Modlitwy)

Modlitwa i abulucja, aby wymazać swoje winy Wiek dzieci na Salat

Amar bin Shuaib (ra) usłyszał od swego ojca, który powoływał się na autorytet swego dziada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Radźcie swym dzieciom, by odprawiały modły, kiedy osiągną wiek siedmiu lat. Kiedy mają lat dziesięć, powinniście to egzekwować, a także nakazać im spać w osobnych łóżkach. „

(Sunan Abu Daud, hadis nr. 495)

Modlitwy Proroka (saw) w meczecie

Modlitwy Proroka (saw) w meczecie

Fatimah az Zahra (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) po wejściu do meczetu recytował następującą modlitwę:

„W imię Allaha; pokój Wysłańcowi Allaha. O mój Panie, wybacz mi moje grzechy i otwórz mi bramy Twego miłosierdzia. ” A kiedy wychodził z meczetu, oferował następującą modlitwę: „W imię Allaha; pokój Wysłańcowi Allaha. Wybacz mi moje grzechy, mój Panie i otwórz mi bramy twej łaski. „

(Masnad Ahmad, hadis nr. 26417)