Wspaniały Koran - Hadisy - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wspaniały Koran i jego nauki

Wspaniały Koran i jego nauki

Uthman bin Affan (ra) podaje, że Święty Prorok (saw) rzekł:

„Najlepszym wśród was jest ten, kto nauczy się Koranu i uczy go innych. „

[Sahih al-Buhari, hadis nr. 5027]

Wspaniały Koran i jego nauki

Ibn Abbas (ra) podaje, że Święty Prorok (saw) rzekł:

„Człowiek, który nie nauczy się ani części Koranu jest jak opuszczony dom. „

[Jamie Tirmidhi, hadis nr. 3161]

Wspaniały Koran i jego nauki

Zaid bin Arqam (ra) opowiada:

„Pewnego dnia Święty Prorok (saw) powstał by do nas przemówić: wychwalał Allaha, oddał mu cześć, a potem tak nas nawoływał iupominał: „O ludzie! Jestem człowiekiem. Zapewnego pewnego dnia posłaniec mego Pana przyjdzie po mnie i wówczas odejdę z tego świata. Zostawiam między wami dwie ważne rzeczy: Księgę Allaha, zawierającą porady i światło. Trzymajcie się mocno Księgi Allaha i postępujcie zgodnie z nią. ” W ten sposób zwrócił naszą uwagę i zachęcił nas do Księgi Allaha. «Zostawiam za sobą moich domowników.» I powtórzył trzykrotnie: «Ostrzegam was, byście pamiętali o Allahu w stosunkach z członkami mojej rodziny. »”

[Sahih al-Muslim, hadis nr. 5920]