Doskonałość postępowania wysłańca Allaha - Hadisy - Prorok Muhammad
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Intencje i czyny

Zachowanie Proroka (saw ) wobec ubogich

Zachowanie Proroka (saw )wobec ubogich

Abdullah bin Abi Aufa (ra) powiedział:

„Święty Prorok (saw) nie gardził i nie unikał towarzystwa wdów i potrzebujących; przeciwnie, zawsze szukał sposobności, by im dopomóc.” 

(Musnad Darmi , hadis nr. 74)

Zachowanie Proroka (saw)wobec swojej rodziny i sąsiadów

Zachowanie Proroka (saw) wobec swojej rodziny i sąsiadów

Ayesha (ra) powiada:

„Święty Prorok (saw) nigdy na nikogo nie podniósł ręki – ani na kobietę, ani na sługę – chociaż bił się za sprawę Allaha. Jeśli kiedykolwiek ktoś go zranił, nie mścił się. Ale kiedy by tylko zbeszczeszczono święte miejsce Allaha, pomściłby to przez wzgląd na Allaha.”

(Sahih Muslim hadis nr. 5756)

Abu Musa Ashari (ra) opowiada, że pewnego razu Ayesha pokazała im płótno i przepaskę na biodra zrobione z grubego, szorstkiego materiału. Powiedziała, że Święty Prorok (saw) miał je na sobie w momencie zgonu.

(Bukhari hadis nr. 5818)

Zachowanie Proroka (saw) z punktu widzenia jego towarzysza

Zachowanie Proroka (saw) z punktu widzenia jego towarzysza

Abu Saeed Khudri (ra) opowiada:

„Święty Prorok (saw) miał zwyczaj samemu karmić wielbłądy. Wykonywał zajęcia gospodarskie: naprawiał buty, cerował ubrania , doił kozy i jadł w towarzystwie sług. Jeśli sługa zmęczył się mieląc mąkę, to mu pomagał. Nie czuł się pomniejszony noszeniem rzeczy z rynku do domu. Podawał rękę tak samo bogatym, jak i biednym. Zawsze pierwszy pozdrawiał ludzi. Nie wzgardzał żadnym zaproszeniem -nawet tak skromnym, jak na wspólne jedzenie daktyli. Pomagał tym, którzy pracowali w mozole. Był łagodny i dobry. Zawsze postępował nienangannie i był pogodny. Uśmiechał się, ale nie śmiał się hałaśliwie; nie marszczył brwi nawet kiedy był wzburzony. Był pokorny, ale nie uniżony; szczodry, ale nie rozrzutny. Był życzliwy i łaskawy dla wszystkich muzułmanów bez wyjątku. Nigdy nie najadał się tak, aby zacząć ziewać. Nigdy nie wyciąg¬ nąłby dłoni powodowany chciwością. ”

(Mishkaat)