Miłość do Boga - Hadis proroka Muhammada (saw) - Zbliżcie się do Boga
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Intencje i czyny

Modlitwa Proroka Dawida

Modlitwa Proroka Dawida

Abu Darda (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział, iż prorok Dawid (as) zwykł modlić się w następujących słowach:

„O Panie, daj mi Twą miłość i miłość tych, którzy Ciebie miłują; i miłość uczynków, jakie dopomogą mi w uzyskaniu Twej miłości. O mój Panie, spraw, by Twa miłość była mi droższa niż me własne życie, moi krewni i bliscy, droższa nawet niż zimna woda (dla człowieka umierającego z pragnienia w piekącym skwarze). ” 

[Jamiet Tirmidhi, hadith no 3490] 

Miłość do Allaha jest częścią wiary

Miłość do Allaha jest częścią wiary

Anas (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Są trzy cechy, które pozwolą ich posiadaczowi odkryć prawdziwą słodycz wiary: Że Allah i Jego wysłaniec są mu drożsi nad wszystko; że kocha kogoś wyłącznie ze względu na Allaha; że po tym, jak Allah Wszechmogący uratował go od niewiary, tak samo boisię powrotu do niewiary jak rzucenia w ogień. ” 

[Sahih al-Buhari, hadis nr. 16]

Miłość do Boga – Między strachem a nadzieją

Między strachem a nadzieją

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) rzekł:

„Gdyby wierzący naprawdę zdawał sobie sprawę z rozmiaru i natężenia Boskiej kary, straciłby wszelką nadzieję na zyskanie raju. A gdyby niewierzący wiedział, jak wielka jest łaska Allaha, nigdy by nie zwątpił w raj. ” 

[Sahih al-Muslim, hadis nr. 6636]

Miłość do Allaha według ludzkiej myśli

Miłość do Allaha według ludzkiej myśli

Waathila (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział, iż Allah Wszechmogący mówi:

„Traktuję Mego sługę wedle jego zrozumienia i oczekiwań wobec Mnie. Niech więc wybiera, jak chce o Mnie myśleć.” 

[Musned Darimi, hadis nr. 2615]

Zbliżcie się do Boga

Zbliżcie się do Boga

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok przekazał, iż Allah Wszechmogący mówi:

„«Traktuję Mego sługę wedle jego zrozumienia Mnie. Jestem z nim kiedykolwiek o Mnie pamięta.» Allaha bardziej raduje pokuta sługi Jego niż któregoś z was cieszyłoby niespodziewane odnalezienie wielbłąda, który zagubił się na pustyni. Allah rzecze: «Ktokolwiek pójdzie ku mnie na odległość otwartej dłoni, Ja idę ku niemu o długość połowy ramienia. Ktokolwiek przybliży się ku mnie o połowę ramienia, Ja przybliżę się ku niemu o długość całego ramienia. Kiedy on ku Mnie idzie, Ja biegnę mu na spotkanie. »”

[Sahih al-Muslim, hadis nr. 6610]

Miłość do Allaha i cześć

Miłość do Allaha i cześć

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) rzekł:

„Żył niegdyś pewien człowiek, który winien był ekscesów wobec samego siebie. Kiedy poczuł, że zbliża się śmierć, nakazał swym synom: «Kiedy umrę, spalcie moje ciało na popiół, potem pójdźcie nad ocean irozrzućcie prochy na wiatr. Zaklinam się na Allaha, że boję się, iż gdyby Bóg dostał mnie w swe ręce, pokarał by mnie taką karą, jaka jeszcze nigdy nikogo nie spotkała.» Następnie Święty Prorok (saw) powie¬ dział, że synowie zrobili tak, jak im ojciec przykazał. Ale Bóg nakazał ziemi odzyskać i przywrócić wszystkie cząsteczki, które należały do ciała tego człowieka, gdziekolwiek by nie padły. I tak stanął przed Bogiem. Allah zapytał go: «Dlaczego tak zrobiłeś?» A on odparł: «Ma bojaźń i strach przed Tobą zmusiły mnie do tego.» Więc Bóg mu wybaczył. „

[Sunan Ibn Majah, hadis nr. 4396]