Przebaczenie i pojednanie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Przebaczenie i pojednanie

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Obiecany Mesjasz (as) w swojej książce Kashti Nuh (Arka Noego) stwierdza:

„Bóg, w waszej istocie, pragnie całkowitej przemiany i żąda od was śmierci, po której to On was ożywi. Śpieszcie się do tworzenia pokoju pomiędzy sobą i odpuście grzechy swoim braciom, ponieważ ci, którzy nie dążą do pokoju ze swoim bratem są nikczemnikami i zostaną odcięci, ponieważ są przyczyną niepokoju.

Potrzeba przebaczania

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje:

„Rozstańcie się ze swoim ego całkowicie i pozbądźcie się wzajemnych żali. Bądźcie pokorni jakbyście byli winni, choćby nawet prawda była po waszej stronie, aby było wam wybaczone. Nie karmcie swej próżności, ponieważ ci, którzy powiększają swoje ego, nie mogą wejść do bramy, do której zostali powołani (…) Ten, który wybacza najbardziej swemu bratu, jest wśród was najbardziej honorowy.”

W poprzednim piątym kazaniu mówiłem także o Qadha i o sporach. Kiedy człowiek czyta część „Our Teaching”, w Kashti Nuh, to jest wstrząśnięty do cna. O tych, którzy są powolni w przebaczaniu, Obiecany Mesjasz (as) mówi, że „zostaną odcięci”.

Ponadto stwierdził: „Niefortunny jest ten, kto jest uparty i nie wybacza”.

Taka postawa nie jest zgodna ze spełnieniem warunków bai’at.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził kiedyś:

„Nasz Dżama’at powinien być taki, aby nie zadowalał się jedynie słowami”.

Oznacza to, że nie powinniśmy udowadniać, że jesteśmy Ahmadi, tylko za pomocą słów.

Stwierdził też: „Ahmadi powinni spełniać prawdziwy zamiar i cel bai’at”.

Zatem Obiecany Mesjasz (as) wyraźnie oznajmił, że Wszechmogący Bóg nie może być z nas zadowolony, jeśli nie spełniamy celów bai’at. Aby zadowolić Wszechmogącego Allaha konieczne jest także wywiązywanie się z naszych obowiązków wobec bliźnich oraz życie z nimi w pokoju. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nie pomyślałby nawet, aby nie wyciągnąć ręki do swojego wroga, który nazwał go, nawet tysiąc razy, antychrystem i kłamcą.

Rady Obiecanego Mesjasza(as) w kwestii wybaczania

Obiecany Mesjasz (as) radzi nam następująco:

„Moja rada jest taka abyście mieli na uwadze dwie rzeczy: po pierwsze- obawiajcie się tylko Jednego Boga, a po drugie- okazujcie swoim braciom taką samą sympatię jakbyście okazywali samemu sobie”.

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Jeśli ktoś popełnia błąd, to powinno mu to zostać wybaczone. Błędy człowieka nie powinny być także nieustannie podkreślane. Nie powinno przyzwyczajać się do piastowanie urazów. W tym świecie chaosu jesteśmy szczęśliwi, że znajdujemy się w twierdzy ochronnej bai’at Obiecanego Mesjasza (as), jednakże nasza ochrona jest uzależniona od tego jak traktujemy innych. Powinniśmy ułożyć fundament pokoju, inaczej będziemy tylko składać puste roszczenia i nie skorzystamy z przystąpienia do Dżama’at Obiecanego Mesjasza (as).

Cechy silnej osoby

Prorok (saw) stwierdził: „Silna osoba to nie ta, która zdolna jest siłować się z innymi i pokonać drugiego człowieka. Silna osoba to taka, która w chwili złości i gniewu jest w stanie kontrolować swój temperament. Stąd znakiem rozpoznawczym wierzącego jest demonstrowanie takiego poziomu jak ten incydent z Hadhrat Ali (ra) gdy wypuścił wroga, którego pokonał i miał go zabić, gdy ten splunął mu w twarz. Hadhrat Ali (ra) wyjaśnił, że walczy z wrogiem, ponieważ ten atakował i walczył z islamem. Jednakże spluwając Hadhrat Ali (ra) w twarz wróg ten sprowokował wewnętrzneego Hadhrat Ali (ra), a ten stwierdził, że nie chce zabijać nikogo ze względu na swoją osobę. Są to wysokie standardy prezentowane przez naszą starszyznę, prawdziwe islamskie nauczanie, które rozpowszechnia wiedzę o przebaczaniu i wyrozumiałości.

Dlatego też podczas jednej ze swoich posiedzeń Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Nasza wspólnota nie potrzebuje siły potężnych ludzi oraz wojowników czy też zapaśników. Zamiast tego potrzebujemy silnych ludzi, którzy będą starali się wzbogacać swoją moralność i podnieść ją na wyższy poziom. Tak więc pamiętajcie, że powinniście podjąć wszelkie wysiłki, aby zmienić swoją moralność, jako że to jest prawdziwa siła i odwaga”.

Tak więc to powinno być naszym celem.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, że ​​porzucenie złych i przyjęcie dobrych nawyków jest dla niego cudem i fenomenem. Po podjęciu bai’at, osiągnięcie moralnej doskonałości jest cudem samym w sobie.

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Jeśli istnieje wieczny, wewnętrzny cud, to jest to ten fenomen i rewolucja, które musicie w sobie zaszczepić (tzn. odstąpić od grzechu, złych obyczajów i przyjąć wysokie standardy moralności). Prawdziwie wierzącemu wypada aby w oczach Swego Stwórcy i Jego stworzenia demonstrować cud duchowej doskonałości. Doskonałość moralna może pomóc najbardziej niemoralnej osobie przekonać się o prawdziwości tego przesłania. Wielu ludzi zaakceptowało prawdziwą wiarę po zaobserwowaniu moralnych cudów”.

Obiecany Mesjasz (as) przedstawił przykład dwóch Sikhów, którzy przybyli na jego spotkanie jednak używali obelżywego języka. Nikt jednak nie zareagował na te werbalne ekscesy i ci odeszli nie będąc w stanie sprowokować żadnej odpowiedzi. Takie przykłady zachowania Obiecany Mesjasz (as) demonstrował przed swoimi wyznawcami.

Wyjaśniając, że ​​jeśli zaraza samolubstwa nie opuści człowieka, to nie wierzy on w jedność Boga, Obiecany Mesjasz (as) oznajmił:

 „ Zaiste, zaraza egoizmu nie może odejść bez pomocy łaski Wszechmogącego Boga. Tak więc musimy dążyć do osiągnięcia Jego łaski. (…) Mówię z najwyższym przekonaniem, że jeśli człowiek rozpozna prawdę dotyczącą Kalima Tajjiba (deklaracja wiary) i wprowadzi ją w życie, to jest w stanie osiągnąć wielki postęp i być świadkiem największych, cudownych mocy Wszechmogącego Boga.”

Obiecany Mesjasz (as) powiedział dalej:

„Nie stoję tutaj, aby tylko napominać czy też opowiadać historie, ale aby dawać świadectwo. Muszę przekazać wiadomość, którą dał mi Wszechmogący Bóg. Muszę wywiązać się ze swojego obowiązku. Rozumiem, że wielu ludzi dołączyło do mojej wspólnoty i wyznało jedność Boga, ale muszę, z żalem przyznać, że nie wierzą w to. Ktokolwiek łamie prawa swojego brata lub nie powstrzymuje się od innego zła, nie mogę ufać, że jest on człowiekiem wierzącym w jedność Boga.’’

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Człowiek jest wolny od bożków w formie nienawiści, goryczy, zazdrości, próżności, itd. i zbliża się do Wszechmogącego Boga. Ta transformacja, a także prawdziwa wiara w jedność Boga mogą nastąpić tylko wtedy, gdy usunięte zostaną wewnętrzne bożki w postaci arogancji, zarozumiałości, próżności, złości, wrogości, zazdrości, nędzy, hipokryzji, nielojalności, itd.” Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, że ​​trzeba zlikwidować wszystkie te złe przyzwyczajenia, a dopiero wtedy można naprawdę wierzyć w jedność Boga Wszechmogącego i rozwinąć w sobie prawdziwe zrozumienie kreda: „Nie ma innego godnego uwielbienia za wyjątkiem Allaha”.

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje:

„Dopóki w człowieku istnieją ci idole to nie może być do końca szczery w swym wyznaniu: „Nie ma innego godnego uwielbienia za wyjątkiem Allaha”, ponieważ obecność takiego zła zaprzecza wierze w Boga. Jest więc niezaprzeczalnym faktem, że proste obwieszczenie wiary w jedność Boga nie przynosi korzyści”.

Krótko mówiąc, bez łaski Wszechmogącego Boga, nie można pozbyć się tych wewnętrznych chorób jaźni i własnego ego. Nikt też bez Jego łaski nie może prawdziwie ustanowić w sobie Tauhid (jedność Boga). Zwyczajne wypowiedzenie: „Nie ma innego godnego uwielbienia za wyjątkiem Allaha” nie może sprawić, że człowiek automatycznie stanie się wierzącym w jedność Boga. Trzeba wziąć pod uwagę Wszechmogącego Allaha, jako Najwyższą Istotę i Tego Jedynego, Który jest naprawdę godny uwielbienia. Tylko wtedy można powstrzymać się od używania różnych światowych taktyk i środków do przywłaszczania sobie praw innych. Tak więc, istotą tego wywyodu Obiecanego Mesjasza (as) jest to że ten, kto nie wywiązuje się ze swych obowiązków wobec innych, nie stara się pojednać i zakończyć swojej wrogości wobec innych, nie do końca wierzy w Tauhid czyli Jedność Boga. Jeśli zrozumiemy ten punkt to staniemy się tymi, którzy zawsze będą kłaść fundamenty pojednania i pokoju, a także umożliwi nam to wywiązanie się z naszych obowiązków wobec innych.

Dlatego każdy z nas musi to zrozumieć i ocenić siebie, ponieważ w przeciwnym razie stanie się to dla nas kwestią wielkiej obawy, jeśli będziemy twierdzić, że wyznajemy wiarę w Tauhid (Jedność Boga), jednak nasze praktyki będą całkowicie przeciwne.

Obiecany Mesjasz (as) nakreślił różne sposoby wyzbywania się szirk (przypisywanie Bogu partnerów) w swojej książce pt.: „Filozofia nauk Islamu”. Istnieją różne sposoby, jakie można i powinno się używać, aby powstrzymywać się od szirk. W odniesieniu do jednego z nich, stwierdza on: „Powstrzymanie się od wywierania fizycznego bólu i szkodzenia innym oraz zachowywania się w spokojny sposób”.

Jedną z metod odrzucenia szirk jest prowadzenie takiego stylu życia, w którym nie dokonuje się żadnego rodzaju niesprawiedliwości ani szkody wobec jakiegokolwiek stworzenia. W rzeczywistości, człowiek powinieneś stać się zupełnie nieszkodliwym oraz ustanowić fundamenty dla pokoju i pojednania. Bardzo ważne jest również powiększenie miłości pomiędzy sobą.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza dalej:

„Bez wątpienia bycie człowiekiem nastawionym na pokój jest wielką zaletą i ma zasadnicze znaczenie dla ludzkości. (…) Staje się to cnotą, gdy człowiek celowo czyni siebie nieszkodliwym i odpowiednio wykorzystuje cechę bycia spokojnym. W tym kontekście Boże nauczanie jest następujące:

„A jeśli oni skłaniać się będą ku pokojowi, także i ty skłaniaj się ku niemu.” (8:62),„Pojednanie, bowiem jest najlepsze.” (4:129)

„A prawdziwymi sługami Boga Miłosiernego są ci, którzy chodzą po ziemi pokorni.” (25:64),

„(…) kiedy przechodzi obok czegoś próżnego, przechodzi godnie.”(25:73).

Następnie Obiecany Mesjasz (as) przytoczył następującą część wersetu:

„Odrzucaj zło tym, co najlepsze. I spójrz! Ten, pomiędzy którym oraz tobą była wrogość, stanie się takim, jakby był bliskim przyjacielem.” (41:35).

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Oznacza to, aby promować pomiędzy sobą zgodę. Pokój jest czymś najlepszym. Czy gdy inni skłaniają się ku pokojowi to my też się ku niemu skłaniamy? Prawdziwi słudzy Miłosiernego Boga chodzą po ziemi z pokorą, a gdy natykają się na coś próżnego, co może przerodzić się w walkę, przechodzą koło tego z pokorą”.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza dalej:

„Jeśli ktoś zachowywałby się wobec was źle, to powinniście spróbować odpowiedzieć na to pokojem, a ten, kto jest waszym wrogiem, stanie się waszym drogim przyjacielem”.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„Powodem ustanowienia tej wspólnoty jest to, aby język, oczy, a właściwie każda część ciała człowieka, nasycone zostały Taqła (bogobojność, prawość). Blask tej prawości powinien być widoczny we wnętrzu ludzi, a także powinien promieniować na zewnątrz. Powinni stać się wybitnym wzorem dziewiczej cnoty i moralności.’’

Obiecany Mesjasz (as) dokładniej omawia, jak powinniśmy reagować na kogoś, kto używa względem nas raniącego nas języka oraz taktyk:

„Najlepszą metodą reformacji, ​​jeśli ktoś używa wobec nas obraźliwego języka, jest modlenie się ze szczerym sercem, do Wszechmogącego Boga, aby Ten zreformował tę osobę. Jednocześnie nie powinniśmy pałać do tej osoby złością.”

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej: „Wszechmogący Bóg nigdy nie pragnie, aby człowiek porzucił swe wspaniałe cechy moralne, takie jak łagodność, cierpliwość i wyrozumiałość i zastąpił je gruboskórnością. Jeśli będziecie czynić postęp w kwestii waszych moralnych cnót, to szybko odnajdziecie ścieżkę, która prowadzi do Wszechmogącego Boga.”

Przy pewnej okazji, doradzając nam, Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Jeśli człowiek utworzył ze mną związek i twierdzi, że stał się częścią mojej armii, to musi przyjąć najwyższą moralność i porzucić nawyk buntu i agitacji (…) Powinniście oczyścić swoje serca, zwiększyć uczucie swego miłosierdzia i sympatii z tymi, którzy są w potrzebie. Powinniście zapewniać pokój i harmonię w świecie, co z kolei umożliwi rozkwit wiary innych, a islam rozprzestrzeni się, ponieważ pojawią się nowe możliwości rozpowszechniania naszego orędzia.”

Obiecany Mesjasz (as) następnie stwierdza:

„Dlatego powstańcie, szukajcie zadośćuczynienia i swoimi cnotliwymi czynami zadawalajcie swego Prawdziwego Stworzyciela”.

Przy innej okazji, doradzając nam, abyśmy usunęli z naszych serc wszelkie złośliwości i urazy, sympatyzując z bliźnim i ustanawiając podstawy pokoju, Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„W tym momencie pragnąłbym doradzić mojej społeczności – która zaakceptowała mnie jako Obiecanego Mesjasza (as)- aby zawsze trzymali się z daleka od tych niemoralnych obyczajów. Bóg posłał mnie, jako Obiecanego Mesjasza (as) i przyozdobił mnie płaszczem Mesjasza, syna Marii.

Dlatego też napominam was: Powstrzymajcie się od zła i bądźcie prawdziwie miłosierni wobec ludzkości. Oczyśćcie wasze serca ze złośliwości, a poprzez ten nawyk staniecie się jak aniołowie (…)

Ze względu na Boga bądźcie litościwi wobec wszystkich, aby w niebiosach przyznane było wam miłosierdzie. Przyjdźcie, a nauczę was sposobu, w jaki wasze światło zdominuje wszystkie inne światła. Porzućcie wszelkie złośliwości i zazdrość, bądźcie współczujący dla ludzkości i zatraćcie się w Bogu.

Będąc z Bogiem, osiągnijcie najwyższy poziom oczyszczenia. To jest droga, na której znajdują się cuda, modlitwy są akceptowane, a anioły przychodzą na pomoc. Ale nie jest to dzieło jednego dnia. Dokonujcie postępu i kontynuujcie go. Uczcie się z przykładu osoby, która pierze ubrania. Następnie osoba ta uderza w ubrania na kamiennych parapetach. Brud, który osiadł się w ubraniu, powoli ustępuje. Ten proces podgrzewania ubrań i ich uderzania trwa dopóki nie są one tak czyste, jak były nowe. Jest to jedyna strategia oczyszczania ludzkiej duszy. Wasze całe zbawienie zależy wyłącznie od tej czystości. Jest to dokładnie to, co Najwyższy Allah powiedział w Koranie, a mianowicie, że tylko ta dusza osiągnie zbawienie, które oczyszczona jest ze wszelkiego rodzaju brudu i nieczystości!

Niechaj Allah Wszechmogący da nam możliwość postępowania według nauk Obiecanego Mesjasza (as) i niechaj poprzez to zawsze okazujemy miłosierdzie innym. Niechaj będziemy w stanie ustanowić pokój, a jednocześnie zrozumiemy prawdziwe znaczenie jedności Boga. Niechaj będziemy w stanie szerzyć miłość i współczucie w społeczeństwie, w którym żyjemy. Obyśmy byli w stanie powstrzymać się od ulegania naszym światowym pragnieniom i zawsze szukali drogi, która prowadzi do osiągnięcia przyjemności Boga i niechaj to będzie naszym głównym celem.

Udostępnij