„Muzułmanie powinni radować się erą odrodzenia islamu”: Hadhrat Khalifatul Masih V wygłasza przemówienie końcowe podczas Dżalsa Salana Qadian 2023 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

„Muzułmanie powinni radować się erą odrodzenia islamu”: Hadhrat Khalifatul Masih V wygłasza przemówienie końcowe podczas Dżalsa Salana Qadian 2023

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

31 grudnia 2023 r

Islamabad, Tilford, Wielka Brytania, 31 grudnia 2023 r.: Około godziny 10:30 czasu lokalnego Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, niech Allah będzie jego Pomocnikiem, przybył do Masroor Hall w Islamabadzie w Wielkiej Brytanii na końcową sesję Dżalsa Salana Qadian 2023.

Po swoim przybyciu Hudhur zaprosił Abdula Momina Tahira Sahiba, aby wyrecytował fragment Świętego Koranu. Wyrecytował wersety od 191 do 196 Sury Aal-e-’Imran, a następnie przedstawił jej tłumaczenie na język urdu. Następnie Murtaza Mannan Sahib został wezwany do zaprezentowania wiersza w języku urdu, skomponowanego przez Obiecanego Mesjasza, wyrażającego błogosławieństwa i łaski Allaha Wszechmogącego.

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V aa wszedł na podium, aby wygłosić końcowe przemówienie Dżalsa Salana Qadian 2023. Po wyrecytowaniu taszahhudta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Hadhrat Amirul Mominiin aa powiedział:

„Dzisiaj doroczna konwencja Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w Qadian w Indiach dobiega końca, a jednocześnie odbywają się lub wkrótce odbędą się doroczne kongresy w różnych innych krajach. W tej chwili odbywają się sesje zamykające doroczne zgromadzenia w różnych krajach, takich jak Senegal, Togo, Gwinea-Konakry i Gwinea Bissau, a ich transmisje na żywo trwają. Istnieje transmisja dwukierunkowa: my ich widzimy, a oni nas. Wszystko to wypełnia obietnicę złożoną przez Allaha Obiecanemu Mesjaszowi, Hadhrat Ghulam Ahmadowi, pokój z nim, że:

„‚Rozsławię cię aż po krańce ziemi i wywyższę twoje imię, i włożę miłość dla ciebie w serca ludzi. Stworzyliśmy cię Masih Ibn-e-Maryam [Mesjasz, syn Marii]. Powiedz im: Przyszedłem śladami Jezusa.’ [Tadhkirah (angielski), s. 242]

„Tak więc organizacja tych konwencji w krajach na całym świecie, wzywanie imienia Obiecanego Mesjasza z szacunkiem i honorem oraz hasło jego imienia, wszystko to jest przejawem tej Bożek obietnicy, potwierdzającej, że jest On Obiecanym Mesjasz i Oczekiwanym Mahdim, zgodnie z obietnicą Allaha i proroctwami Świętego Proroka Muhammada, niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim.

Dziś ta niewielka osada Qadian, która ponad sto lat temu była zwyczajną wioską lub miasteczkiem, przekształciła się w piękne miasto. Rzeczywiście, zyskało ono światową sławę, a sława ta wynika z imienia Obiecanego Mesjasza i obietnicy danej mu przez Allaha.

„Dziś w tym mieście zebrali się mieszkańcy kilkudziesięciu krajów z całego świata, aby wziąć udział w Dżalsa Salana. Obecnie są tam przedstawiciele z około 42 krajów. Są tu ludzie z krajów rosyjskojęzycznych, arabskich, afrykańskich, Indonezji i innych wysp, a także z kontynentów Europy, Ameryki i Australii. Jest to zatem piękne wypełnienie obietnic złożonych przez Allaha Wywyższonego.

„Mężczyzna mieszkający w małej miejscowości, trudno dostępnej i pozbawionej środków do życia, twierdził, że Allah Wszechmogący obiecał mu: «Uczynię cię sławnym i honorowym». I wtedy ta obietnica zostaje wspaniale spełniona, ponieważ Allah Wszechmogący wypełnia proroctwo skierowane do Świętego Proroka Muhammada saw o przybyciu jego najzagorzalszego wyznawcy w XIV wieku, aby zapoczątkować nową erę odrodzenia religii [islamu ]

„Tak więc, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, pokój z nim, jest Obiecanym Mesjaszem i Mahdim, który przybył, aby ożywić wiarę i dokończyć szerzenie islamu, zgodnie z obietnicami Allaha Wszechmogącego. Dlatego muzułmanie powinni cieszyć się, że nadeszła era drugiego nadejścia islamu, czas przezwyciężenia słabości oraz szerzenia i głoszenia islamu. Jednakże samolubne interesy tak zwanych uczonych podburzają ich do sprowadzenia ogółu muzułmańskiej ludności z właściwej ścieżki. Ale nadejdzie czas, kiedy będą musieli przyznać się do prawdy. To także jest obietnica Allaha Wszechmogącego złożona Obiecanemu Mesjaszowi, ponieważ w końcu ci ludzie uwierzą. „W tej chwili będę mówił o misji Obiecanego Mesjasza w odniesieniu do Bożego wsparcia, jakie otrzymał”.

Następnie Hadhrat Amirul Mominiin aa przedstawił różne fragmenty pism Obiecanego Mesjasza w tym zakresie.

Obiecany Mesjaszas powiedział:

„Naturalnie pojawia się pytanie, dlaczego Obiecany Mesjasz miał pochodzić spośród muzułmanów. Odpowiedź jest taka, że ​​Allah Wszechmogący obiecał w Świętym Koranie, że proroctwo Prorokasaw będzie bardzo podobne do epoki Mojżesza, zarówno pod względem jej początku, jak i końca.

Pierwsze z tych podobieństw dotyczyło pierwszej ery – ery samego Prorokasaw.

A drugie podobieństwo miało pojawić się w Dniach Ostatnich. Pierwsze podobieństwo polega na tym, że tak jak Mojżeszowi przyznano ostateczne zwycięstwo nad faraonem i jego hordami, tak też Proroksaw otrzymał zdecydowane zwycięstwo nad Abu Jahlem – faraonem swoich czasów – i jego hordami. Bóg zniszczył ich wszystkich i ustanowił islam na Półwyspie Arabskim, a przy Bożej pomocy spełniło się to proroctwo:

„Zaprawdę, wysłaliśmy do Was Posłańca, który jest nad wami świadkiem, tak jak wysłaliśmy Posłańca do Faraona.” (Sura al-Muzzammil, 73:16)

„Podobieństwo odnoszące się do Dni Ostatnich polega na tym, że Bóg Wszechmogący wysłał w Dniach Ostatnich Prawa Mojżeszowego Proroka, który był przeciwko Dżihadowi, nie miał nic wspólnego z wojnami religijnymi i głosił przebaczenie oraz miłosierdzie. A Jezus ukazał się w czasie, gdy stan moralny Izraelitów bardzo się pogorszył, a ich charakter i postępowanie uległy całkowitemu zepsuciu. Stracili także królestwo i żyli pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Jezus pojawił się na przełomie XIV i XIV wieku po Mojżeszuas, a ponieważ łańcuch izraelskich proroków dobiegł końca wraz z nim, jako taki był ostatnim ogniwem w izraelskim proroctwie. W ten sam sposób Bóg posłał mnie w duchu i charakterze Jezusa, syna Marii, w Dniach Ostatnich Prawa Prorokasaw i wstrzymał praktykowanie Dżihadu, tak jak przepowiedziano, że zostanie zawieszone w czasie Obiecanego Mesjasza”. (Wykład w Sijalkot, s. 15-17)

Hudhur powiedział, że w innym miejscu Obiecany Mesjasz as wspomniał proroctwa Świętego Koranu, że Ziemia rozda swoje skarby i zasoby. W rezultacie proroctwo to spełnia się również na wiele sposobów.

Hudhur aa powiedział także, że Obiecany Mesjasz as jeszcze bardziej podkreślił, że rozpowszechnianie się i publikacja książek będzie wzrastać. Narody spotkają się z innymi narodami i korespondencja będzie się rozwijać. Telewizja i inne osiągnięcia technologiczne są przykładami tego spełnienia.

Obiecany Mesjasz as wspomniał:

„Jeden naród spotka się z drugim i zbuduje dalekosiężne relacje i sojusze handlowe, a przyjazne stosunki między odległymi krajami będą wspierane. A ludzie zjednoczą się. Odnosi się to do stosunków pomiędzy różnymi narodami i krajami. Oznacza to, że dzięki otwarciu nowych szlaków komunikacyjnych, dostępności usług pocztowych i telegrafu, wzrośnie wzajemna komunikacja między ludźmi. Jeden naród spotka się z drugim i zbuduje dalekosiężne relacje i sojusze handlowe, a przyjazne stosunki między odległymi krajami będą wspierane.

„I kiedy dzikusy zostaną połączą się z ludźmi. Oznacza to, że dzikie narody zwrócą się w stronę cywilizowanego świata i rozwiną ludzkie wartości i przyzwoitość. Niskie klasy zostaną zaszczycone światowymi rangami i prestiżem, a wraz z rozprzestrzenianiem się nauk materialnych i sztuk nie pozostanie żadna różnica między szlachtą a zwykłymi ludźmi. Przeciwnie, zwykli ludzie zwyciężą i będą dzierżyć klucze do bogactwa. A kontrola nad rządami będzie w ich rękach. Treść tego wersetu jest również podobna do hadisów.

„I kiedy rzeki się rozdzielą. Oznacza to, że kanały rozciągną się po całym kraju, a rolnictwo rozkwitnie.

„A kiedy góry zostaną zdmuchnięte’’ to znaczy zostaną w nich zbudowane tory dla ludzi podróżujących pieszo lub w charakterze pasażerów, albo dla przejazdu pociągów.

Ponadto opisano oznaki ogólnej ciemności i powiedziano:

„Kiedy słońce zostanie zakryte.” Oznacza to, że świat pogrąży się w skrajnej ciemności, ignorancji i grzeszności.

„A kiedy gwiazdy zostaną zaćmione”, co oznacza, że ​​kiedy uczeni religijni stracą światło szczerości.

„A kiedy spadną gwiazdy”, co oznacza, że ​​kiedy Boży uczeni przeminą. Niemożliwe jest bowiem, aby ludzie nadal zamieszkiwali ziemię, podczas gdy spadają gwiazdy. Pamiętajcie, że Ewangelia również zawiera podobne proroctwo, że Obiecany Mesjasz zstąpi w czasie, gdy gwiazdy spadną, a Słońce i Księżyc stracą swój blask. Traktowanie tych proroctw dosłownie jest sprzeczne z rozsądkiem. Żadna mądra osoba nigdy nie zasugerowałaby, że kiedy słońce dosłownie straci swoje światło, a gwiazdy spadną na ziemię – a mimo to Ziemia będzie nadal jak zwykle zamieszkana przez ludzi – że w takim stanie rzeczy Obiecany Mesjasz powinien przyjść. Potem powiedziano:

„Kiedy niebiosa zostaną rozdarte. Podobnie stwierdza się również:

„Również Ewangelie w ten sam sposób przepowiadały nadejście Obiecanego Mesjaszaas. Ale te wersety nie oznaczają, że niebiosa zostaną dosłownie rozdarte, a jego możliwości osłabną. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, że tak jak coś podartego staje się bezużyteczne, tak niebiosa staną się bezproduktywne. Łaska Boża nie będzie już więcej zstępować z niebios, a świat będzie wypełniony ciemnością i ignorancją. Potem w innym miejscu powiedziano:

„I kiedy w wyznaczonym czasie przyjdą Posłańcy.” W rzeczywistości jest to oznaką przyjścia Obiecanego Mesjasza, a jego celem jest stwierdzenie, że zstąpi on dokładnie w odpowiednim momencie. Należy pamiętać, że w Słowie Bożym termin Rusul [Posłańcy] używany jest także w odniesieniu do pojedynczego [Posłańca], jak również do osób niebędących Posłańcami. Wielokrotnie wyjaśniałem, że wiele wersetów Koranu ma wiele znaczeń. Z ahadisów wynika, że ​​Święty Koran ma zarówno pozorne, jak i ukryte znaczenia. Dlatego też, jeśli Posłańcy mają zgromadzić się w Dniu Sądu jako świadkowie, akceptujemy i świadczymy o tym znaczeniu. Ale w tym miejscu, po opisaniu żałosnych znaków Dni Ostatnich, kiedy na końcu zostanie dodane, że Posłańcy zostaną przyprowadzeni w wyznaczonym czasie, kontekst wskazuje, że gdy ciemność osiągnie swój szczyt, Bóg wyśle Jego Posłańca, aby został wydany sąd nad różnymi narodami”. (Świadectwo Świętego Koranu, s. 32-37)

Hudhur stwierdził, że Obiecany Mesjasz as także wspomniał o hadisach, które podkreślają proroctwa Świętego Koranu. Proroctwo o porzuceniu wielbłądy jest wspomniane w hadisach i Świętym Koranie. Kalif wyjaśnił, że utworzenie linii kolejowej pomiędzy Mekką a Medyną pokazuje wypełnienie się tego proroctwa.

Jego Świątobliwość podkreślił, że wszyscy Ahmadi siedzący razem i słuchający w tym samym czasie na całym świecie pokazują wypełnienie Bożych obietnic. Przeciwnicy Obiecanego Mesjasza powinni rozważyć ten fakt i zrozumieć.

Obiecany Mesjasz, jak powiedział:

„Nie przejmuję się w najmniejszym stopniu różnymi zarzutami, jakie mój lud podnosi przeciwko mnie i byłaby to z mojej strony całkowita niewierność, gdybym ze strachu przed nimi porzucił drogę prawdy. Powinni pomyśleć samodzielnie, że Bóg wyposażył człowieka w intelektualną wnikliwość, wskazał mu drogę, pobłogosławił go swoimi rozmowami i dyskursami oraz zamanifestował tysiące Znaków, aby udowodnić jego prawdomówność. Jakże mógłby odwrócić swą twarz od Słońca Prawdy, uznając odrębną opinię przeciwnika za coś istotnego? Co więcej, nie niepokoi mnie fakt, że moi przeciwnicy, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni, są całkowicie oddani oczernianiu mnie. Bo i to jest cudownym Znakiem na moją korzyść. Powodem jest to, że jeśli mam w sobie wszelki rodzaj zła i jestem, jak twierdzą, nieuczciwym, kłamcą, antychrystem, oszustem, zwodzicielem i skorumpowanym; jeśli spowodowałem rozłam między narodami; jeśli jestem łobuzem, przestępcą i niemoralnym; jeśli przez prawie trzydzieści lat przypisywałem Bogu kłamstwo i używałem obelżywego języka wobec dobrych i sprawiedliwych ludzi; jeśli w mojej duszy nie ma nic innego poza łobuzerstwem, złem, niegodziwością i egoizmem; jeśli założyłem firmę, aby po prostu oszukać świat; jeśli według nich, nie daj Boże, nawet w Boga nie wierzę; jeśli nie ma we mnie zła, którego by się nie znalazło i posiadam wszystkie grzechy świata, a dusza moja pełna jest wszelkiego rodzaju nieprawości; jeśli przywłaszczyłem sobie bogactwo wielu i znieważyłem wielu (którzy byli czyści jak aniołowie). I jeśli przewyższyłem wszystkich we wszelkim złu i oszustwie, w takim razie jaka kryje się za tym tajemnica, że ​​– chociaż to ja byłem zły, niegodziwy, perfidny i kłamliwy – ilekroć tak zwana „święta” osoba pojawiała się, by się ze mną skonfrontować, on sam był niszczony. Ktokolwiek wszczął przeciwko mnie mubahalah [pojedynek modlitewny], sam był zrujnowany; ktokolwiek mnie przeklął, sam padł ofiarą własnego przekleństwa; a ktokolwiek wnosił przeciwko mnie sprawę w sądzie, sam został pokonany? Będziecie świadkami dowodów tych zdarzeń jako ilustracji w tej właśnie książce. Powinno się tak zdarzyć w czasie takich konfrontacji, ja sam zginąłbym lub zostałem uderzony piorunem. Co więcej, nie byłoby potrzeby, aby ktokolwiek występował przeciwko mnie, gdyż sam Bóg jest wrogiem przestępcy. Dlatego – na litość Bożą! – zastanówcie się, dlaczego wydarzyło się coś przeciwnego. Dlaczego „pobożni” ginęli, sprzeciwiając się mi i dlaczego Bóg mnie oszczędził w każdej konfrontacji? Czy to nie jest cud na moją korzyść? Dlatego jestem wdzięczny, że nawet zło, które [fałszywie] mi przypisuje się, stanowi dowód mojego cudownego Znaku”. (Filozofia Bożego Objawienia, s. 2-3)

W innym miejscu Obiecany Mesjasz as wspomniał:

„Liczba członków mojego Dżamaatu wzrosła do ponad 300 000, napłynęły setki tysięcy rupii, a wielu chrześcijan i hindusów zostało muzułmanami dzięki mojemu nauczaniu. Czyż nie jest to zatem Znak? Czy to proroctwo się nie spełniło? Twierdzenie, że syn Sa’dullaha jest obecnie zaręczony z córką Abdur-Rahima, wkrótce się ożeni i że urodzą się dzieci, jest pobożnym życzeniem i czczą gadaniną, z której warto się śmiać. Odpowiedź na to również jest taka, że ​​obietnice Boże nigdy nie mogą pozostać niespełnione. Tę kwestię należy poruszyć po zawarciu małżeństwa i urodzeniu dziecka. Odtąd uczciwość wymaga, aby poważnie zastanowili się, w jaki sposób proroctwo, które Allah Wywyższony objawił przeze mnie, spełniło się w taki sam sposób, jak proroctwo: „To nie ty, lecz twój oszczerca będzie bez potomstwa”, wypowiedziane przez Święty Koran, wypełnił się. Jak już wspomniałem, dwanaście lat temu Bóg objawił mi na jego temat, że:

„‚To nie ty, lecz twój oszczerca pozostanie bez potomstwa.’’

„Po tym objawieniu drzwi do narodzin dzieci Sa’dullaha zostały zamknięte. I Allah Wywyższony, uderzając go w twarz własnymi przekleństwami, po tym objawieniu dał mi trzech synów i sprawił, że dziesiątki milionów ludzi darzyły mnie wielkim szacunkiem. Odniesione przeze mnie zwycięstwa finansowe, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe, oraz różnorodność prezentów, które otrzymałem, były tak liczne, że zebrane razem zapełniłyby wiele pokoi. Sa’dullah pragnął, abym został porzucony i pozostawiony sam na sam, bez nikogo, kto dotrzymywałby mi towarzystwa. Dlatego Najwyższy Allah sfrustrował go w jego zamyśle i spowodował, że wiele setek tysięcy ludzi związało się ze mną. Pragnął, aby ludzie nie pomagali mi, ale Najwyższy Allah dał mu za życia świadka, jak cały świat zwrócił się do mnie, aby mi pomóc. I Allah Wywyższony pomógł mi finansowo w taki sposób, jak nikt inny nie otrzymał pomocy od setek lat. Pragnął, abym pozostał pozbawiony wszelkich zaszczytów, ale Bóg sprawił, że tysiące ludzi z każdego szczebla społeczeństwa poddały się mi z pochylonymi głowami. Pragnął, abym umarł za jego życia i aby umarły także moje dzieci, ale Najwyższy Allah spowodował jego śmierć za mojego życia i w okresie od dnia tego objawienia obdarzył mnie jeszcze trzema synami. W ten sposób umarł śmiercią z frustracji i hańby. Zaprawdę, to było to, co przepowiedziałem i spełniło się dzięki łasce Allaha Wywyższonego”. (Ibid, s. 551-552)

Następnie Hudhur wspomniał, że niezliczone znaki wciąż się wypełniają i że wielu ludzi jest prowadzonych do Ahmadiyyat. Dzięki spełnieniu się tych znaków Ahmadi zostają duchowo wsparci.

Potem Hadhrat Amirul Mominiin aa podał przykłady kilku wydarzeń, które ukazały Boże błogosławieństwa i pomoc dla Ahmadi.

Ahmadi z Gwinei Bissau przeprowadził dyskurs z osobą, w której stwierdził, że Obiecany Mesjasz jest  Mahdim i Mesjaszem. Osoba nie zaakceptowała tego. W końcu Ahmadi powiedział: „Ktokolwiek jest w błędzie, niech spadnie na niego gniew Boży”. W rezultacie tak się złożyło, że wspomnianej osobie przydarzył się wypadek i widząc ten znak, inna osoba, która przysłuchiwała się tej rozmowie, zaakceptowała Ahmadiyyat.

W Tanzanii nowo nawróconego Ahmadi, który był rolnikiem, podczas burzy uderzył piorun. Nie mógł wstać i błagać Boga, aby go ocalił, na znak prawdziwości Ahmadiyyat. W rezultacie znikąd pojawił się człowiek, podniósł go i został ocalony przez Allaha Wszechmogącego.

Hudhur wyraził myśl, że tylko osoby o czystym sercu mogą zrozumieć takie znaki i odnieść z nich korzyść.

Hadhrat Amirul Mominiin aa wspomniał dalej o wielu innych zdarzeniach, które pokazują, że Bóg Wszechmogący w dalszym ciągu wykazuje oznaki prawdziwości Ahmadiyyat i Obiecanego Mesjasza as.

Osoba porzuciła wiarę chrześcijańską i nawróciła się na Ahmadiyyat, kiedy we śnie zobaczyła twarze Obiecanego Mesjaszaas i obecnego Khalifa, Hadhrat Mirza Masroora Ahmada aa.

Kalif wspomniał przypadek innej osoby, która studiowała księgi Obiecanego Mesjasza, a następnie, kiedy zobaczyła Obiecanego Mesjasza we śnie zachęcającego go do złożenia bai’at, nawróciła się na Ahmadiyyat.

Kobieta z Tanzanii widziała Obiecanego Mesjasza we śnie i kiedy misjonarz Ahmadi potwierdził, że jest to Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as, nawróciła się na Ahmadiyyat.

W Kirgistanie muzułmanka zaobserwowała, że ​​jej brat robi postępy w wierze islamskiej i że ma przyjaciela Ahmadi. We śnie zobaczyła tego przyjaciela Ahmadi, który witał ją w Ahmadiyyat. W rezultacie przyjęła Ahmadiyyat.

Następnie Hudhur wspomniał o wielu innych wydarzeniach, które uwydatniły sposób, w jaki Bóg prowadził wielu ludzi do Ahmadiyyat, prawdziwego islamu.

Hadhrat Amirul Mominiin powiedział dalej, że wyżej wymienione zdarzenia związane z pomocą Allaha Wszechmogącego są z pewnością świadectwem faktu, że Obiecany Mesjasz jest tym samym Mesjaszem i Mahdim, którego przepowiedział Prorok saw. Każdy muzułmanin powinien modlić się i błagać Boga, aby poprowadził go właściwą drogą.

Kalif stwierdził, że Obiecany Mesjaszas powiedział, wszystko jest możliwe przed Królem Niebios i Ziemi. Bóg Wszechmogący obiecał, że ludzie przyjdą z odległych krain. Ta radosna wieść została ogłoszona w czasie, gdy nikt nie przychodził. Jeśli szlachetny wierzący zastanowi się nad tym faktem, zrozumie, że tylko Bóg to wypełnia. Obiecany Mesjasz as dalej powiedział, że jest to ogromny znak Boga Wszechmogącego. To jest rzeczywiście błogosławieństwo Boga, bo nikt inny nie może tego wszystkiego dokonać.

Następnie Huzur zwrócił uwagę Ahmadi, aby starali się wypełnić cel przyjścia Obiecanego Mesjasza as i powiedział:

„Dzisiaj wy wszyscy, którzy uczestniczycie w Dżelsa w Qadian i wszyscy, którzy uczęszczają na Dżalsę w swoich krajach, potwierdzacie, że Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, pokój z nim, jest rzeczywiście Obiecanym Mesjaszem i Mahdim, który przyszedł zgodnie z proroctwem Świętego Proroka Muhammada, niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim. Przy nim zawsze było i zawsze będzie wsparcie Allaha Wszechmogącego, insha-Allah. Każdy Ahmadi powinien także zobowiązać się do niestrudzonego dążenia do wypełnienia celu misji Obiecanego Mesjasza, pokój z nim. Stale oceniajcie swój stan zewnętrzny i wewnętrzny oraz dążcie do jego poprawy.”

Hadhrat Amirul Mominiin aa poprosił wszystkich o modlitwę, zwłaszcza za naród Palestyny, za muzułmanów w ogóle, za Ahmadi w Pakistanie, za osoby więzione z powodu wiary i o położenie kresu niesprawiedliwości na świecie.

Co więcej, Jego Świątobliwość aa położył nacisk na modlitwę, aby ludzie na świecie zaakceptowali tego Obiecanego Mesjaszaas i aby zrozumieli cel Jego przyjścia.

Na koniec Hudhur ogłosił, że w Dżalsa w Qadian w Indiach było obecnych około 15 tysięcy uczestników i były reprezentowane 42 kraje.

Kalif modlił się, aby Nowy Rok był rokiem błogosławionym pod każdym względem i powiedział:

„Niech Allah obdarzy swoją łaską muzułmankę Ummę. Niech Allah obdarzy postępem także Dżamaat Ahmadiyya.”

Następnie Hadhrat Amirul Mominiin aa poprowadził wszystkich w cichej modlitwie. W dalszej kolejności Hudhur zezwolił na recytację taranaya (wierszy chóralnych).

Potem Hadhrat Khalifatul Masih Vaa przekazał swoje salaam i wyszedł o 12:13 czasu lokalnego. Dżelsa Salana Qadian 2023 zakończyła się pomyślnie.

Udostępnij