Siirat un Nabi - spotkanie poświęcone Prorokowi Muhammadowi(saw) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Siirat un Nabi – spotkanie poświęcone Prorokowi Muhammadowi(saw)

Informacja Prasowa

27 października 2023

W niedzielę, 26 października, o godz. 11:00, odbyło się spotkanie wszystkich członków wspólnoty w Polsce, poświęcone Prorokowi Muhammadowi (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim), Pieczęci Wszystkich Proroków, posłanego przez Boga jako Miłosierdzie dla całej ludzkości.

Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya spotyka się regularnie, aby posłuchać wykładów na temat celu przyjścia Proroka Muhammada(saw), jego czystej natury i wspaniałego charakteru oraz aby przypomnieć sobie jakimi błogosławieństwami obdarzył nas Bóg Wszechmogący zsyłając ludzkości wspaniały wzór do naśladowania w osobie Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim).

Allah zsyła błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za niego. O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwa dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju.

Jako pierwszy z dwóch, został wygłoszony wykład na temat szczególnego znaczenia modlitwy za Proroka Muhammada(saw) – Duruud:

,,Błogosław o Boże, Muhammadowi i jego ludowi jak pobłogosławiłeś Abrahamowi i jego ludowi. Ty jesteś zaprawdę Godny Chwały, Wspaniały.

Wynieś, o Boże, Muhammada i jego lud jak wyniosłeś Abrahama i jego lud. Ty jesteś zaprawdę Godny Chwały, Wspaniały.’’

Jest to bardzo potężna modlitwa, ponieważ nie tylko osoba modli się za Proroka Muhammada (saw), aby otrzymał największe błogosławieństwa i nagrody od Boga, ale także modli się o postęp wyznawców Proroka. Oznacza to, że wszystkie błogosławieństwa, którymi został obdarzony Abraham(as), powinny zostać zesłane na naszego ukochanego Proroka Muhammada (saw), a więc tak jak on otrzymał więcej niż prosił, tak Prorok Muhammad (saw) powinien również otrzymać znacznie więcej niż to, o co prosił.

Poprzez Duruud otrzymuje się zadowolenie Boga i dzięki niej staje się wytrwałym w wierze, a modlitwy zostają wysłuchane.

Druga prezentacja przedstawiła słuchaczom osobę Proroka Muhammada(saw) jako Proroka pokoju.

Wielkim wyróżnieniem Świętego Proroka jest to, że religia, którą założył, nosi nazwę, której dosłownym znaczeniem jest „pokój„. Słowo „islam” wskazuje na samą istotę systemu religijnego znanego pod tą nazwą. Nauki Świętego Proroka gwarantują i ustanawiają pokój na wszystkich poziomach i we wszystkich sferach: indywidualnej, społecznej, gospodarczej, narodowej i międzynarodowej.

Ten, kto staje się muzułmaninem, nie tylko wkracza do bezpiecznej przystani, ale także gwarantuje ją innym. Święty Prorok zdefiniował muzułmanina jako tego, którego słowa i czyny nie wyrządzają krzywdy innym. „Pokój” jest pozdrowieniem muzułmanów i „pokój” będzie również pozdrowieniem mieszkańców Raju.

Spotkanie zakończyło się o godz. 12:30 cichą modlitwą Dua.

Powiązane treści
Udostępnij