Hadisy o filarach islamu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Islam i jego podstawy

Post (Al-Saum) – Hadisy

Nagroda za post

Nagroda za post

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

Allah Wszechmogący mówi, że człowiek robi wszystko ze względu na siebie z wyjątkiem postu. «Postu przestrzega się tylko dla Mnie i ja jestem zań nagrodą». Post stanowi tarczę ochronną przed złem. Dlatego podczas postu nikt z was nie powinien zabawiać się próżną gadaniną ani podnosić głosu. Jeśli ktoś ubliży wam czy wszczyna kłótnię, macie tylko powiedzieć: «Poszczę.» Niech Allah Władca Muhammada i jego życia to potwierdzi: oddech poszczącego jest w oczach Allaha czystszy niż woń ziela piżmowego. Człowiek, który pości, doznaje dwóch radości: raduje się, kiedy przerywa post, i raduje się, kiedy dzięki postowi spotyka swego Pana.”

(Bukhari, hadis nr. 1904)

Post i abstynencja

Post i abstynencja

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) rzekł:

„Na cóż się zda Allahowi post człowieka, które nie powstrzymuje się od kłamania i oszustwa.”

(Bukhari, hadis nr. 1903)

Itikaf pod koniec Ramadanu

Itikaf pod koniec Ramadanu

Ayesha (ra) opowiada:

„Święty Prorok (saw) miał zwyczaj pozostawać w meczecie (Itikaf ) przez ostatnie dziesięć dni miesiąca Ramadan. Po jego zgonie jego żony przestrzegały tego w taki sam sposób.”

(Bukhari, hadis nr. 2026)

Hadżdż (pielgrzymka) – Hadisy

Hadżdż jest wykonywany raz w życiu

Hadżdż jest wykonywany raz w życiu

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział w jednym ze swych kazań:

„O ludzie! Allah ustanowił dla was obowiązek pielgrzymki. Tak więc powinniście go spełniać. ” Słysząc to jakiś człowiek zapytał: «Czy mamy to robić każdego roku, o Proroku Allaha?» Święty Prorok (saw) milczał. Człowiek ten powtórzył pytanie trzykrotnie. Wówczas Święty Prorok (saw) odparł: „Jeśli powiem «tak» to stanie się to obowiązkowe, a wy nie będziecie mieli na to siły”. I mówił dalej: „Nie zadawajcie pytań, dopóki ja sam wam o tym nie powiem. Ci, co byli przed wami zostali zniszczeni, gdyż zadawali zbyt dużo pytań, lecz nie słuchali proroków. Kiedy ja wam każą coś robić, to winniście to robić jak najlepiej potraficie. A jeśli wam czegoś zakazują, to powinniście się od tego powstrzymać. „

(Muslim hadis nr. 3095)

Hadżdż oczyszcza ze wszystkich grzechów

Hadżdż oczyszcza ze wszystkich grzechów

Abu Hurairah (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Kiedy ktoś odbywa pielgrzymką ze wzglądu na Allaha, a nie zniża sią do plugawej mowy i nie popełnia żadnych wykroczeń, to staje sią tak czysty i nie winny jak w dniu, w którym porodziła go matka.”

(Bukhari, hadis nr. 1521)

Zakat (wydawanie po myśli Allaha) – Hadisy

Wydatki na drodze Boga – integralna część wiary

Wydatki na drodze Boga - integralna część wiary

Muaz (ra) opowiada:

„Mianowawszy mnie rządcą (regionu), Święty Prorok (saw) wezwał mnie i rzekł: «Spotkasz niektórych z Ludu Księgi. Winieneś ich zaprosić do świadczenia, że nikt nie jest godzien uwielbienia poza Allahem i że ja jestem Jego Wysłańcem. Jeżeli to przyjmą, to masz im powiedzieć, że Allah ustanowił obowiązek modlenia sią piąć razy dziennie. Jeżeli to przyjmą, to masz im powiedzieć, że Allah ustanowił obowiązek dawania jałmużny. Te datki zabiera sią bogatym i daje biednym wśród nich. Jeżeli sią zgodzą, to nie żądaj od nich tego, co mają najlepsze. 1pamiątaj o prośbie uciskanych, bo między nią a Allahem nie stoi nic. „

(Bukhari, hadis nr. 1496)

Zakat i Nagroda

Zakat i Nagroda

Khuzaim bin Fatik (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Ktokolwiek da coś w imieniu Allaha, temu zostanie to wynagrodzone po siedemsetkroć. „

(Tirmidhi, hadis nr. 1625)

Daj z tego, co jest ci drogie

Daj z tego, co jest ci drogie

Anas (ra) opowiada:

Abu Talha Ansari był najbogatszym wśród Ansarów (lud Mediny, który przyjął islam zanim jeszcze Święty Prorok (saw) przybył do tego miasta). Źródłem jego dochodu były sady drzew palmowych, a Sad Birha najbliższy był jego sercu. Był on położony tuż naprzeciwko meczetu Proroka (saw).

Święty Prorok (saw) zwykł tam zachodzić i pić czystą i świeżą wodę. Anas (ra) powiada: „Kiedy został objawiony werset «Nie możesz posiąść cnoty zanim nie dasz z tego, co ci drogie», Talha (ra) poszedł do Świętego Proroka (saw) i powiedział:

«0 Wysłańcu Allaha, Allah objawił ci, że «Nie możesz posiąść cnoty, zanim nie dasz z tego, co ci drogie», a z tego, co mam, najdroższy jest mi sad Birha. Daję ci go jako jałmużnę w imię Allaha i mam nadzieję, że Allah przyjmie ten dobry uczynek iroztoczy nad nim swą opiekę na przyszłość. Używaj go, Posłańcu Boży, tak jak cię Allah pokieruje.»

Święty Prorok (saw) rzekł: «Doskonale! Jest to cenny nabytek. Słyszę, co proponujesz, ale wydaje mi się, że winieneś go dać swoim krewnym.» Abu Talha (ra) powiedział: „Zrobię, jak mipowiedziałeś, Posłańcu Allaha». I tak Abu Talha podzielił sad pomiędzy swych bliskich krewnych i dzieci swego stryja.”

(Bukhari , hadis nr. 4554)

Jałmużna ocali cię od ognia

jałmużna ocali cię od ognia

Adiyi bin Hatim (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Dawaj jałmużnę, by ocalić się od ognia, nawet jeśliby to był tylko kawałek daktyla. „

(Bukhari, hadith no 1417)

Przykład szczodrego i skąpego

Przykład szczodrego i skąpego

Ayesha (ra) opowiada, że Święty Prorok (saw) powiedział:

„Człowiek szczodry, jest bliski Allahowi, bliski ludziom i bliski Raju, a daleki od Piekła. I odwrotnie: skąpiec jest daleki od Allaha, od ludzi iod Raju, a bliskijest Piekła. Nieuk, który jest szczodry, droższy jest Allahowi, niźli modlący się skąpiec. „

(Tirmidhi, hadis nr. 1961)

Jaka jałmużna przynosi największą nagrodę?

jaka jałmużna przynosi największą nagrodę

Abu Hurairah (ra) opowiada, że pewien człowiek zapytał Świętego Proroka (saw) :

„O Wysłanniku Ałlaha, jaka jałmużna przynosi największą nagrodę?” Wysłannik Ałlaha odparł: „ Dawajjałmużnę, kiedy jesteś przy dobrym zdrowiu, kiedy jesteś sam w potrzebie, i kiedy boisz się biedy i pragniesz bogactwa -żebyś nawet wtedy nie zaniedbywał tego. Nie ociągaj się do ostatniego tchu, kiedy życie cię opuszcza, nawet wtedy mów: tyle dla tego, a tyle dla tamtego. „

(Bukhar, hadis nr. 1419)