Istota błogosławionego miesiąca Ramadhan - Sprawiedliwość i Post - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Istota błogosławionego miesiąca Ramadhan

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Istota błogosławionego miesiąca Ramadan

O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam post, tak jak nakazywany on był tym, co byli przed wami, abyście mogli chronić się przed złem.(2:184)

Jedynie z łaski Bożej doświadczamy kolejnego Ramadanu, miesiąca nieograniczonych błogosławieństw. Bóg stwierdza, że w tym miesiącu post jest obowiązkowy nie po to, aby po prostu pozostać głodnym od rana do wieczora, ale po to, aby zaadoptować prawość.

Post i Wspominanie Boga

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

 „Osoba, która pości powinna zawsze pamiętać, że poszczenie nie oznacza po prostu bycia głodnym. Taka osoba powinna angażować się w pamiętanie o Bogu, aby mogła osiągnąć poddanie się Bogu i była w stanie porzucić pragnienia tego świata.”

Powiedział on:

 „Pościć oznacza tylko to, że człowiek rezygnuje z jednego rodzaju chleba, tego, który jest źródłem zadowolenia fizycznego i pobiera inny rodzaj chleba, który jest źródłem zadowolenia dla duszy. Ludzie, którzy poszczą tylko ze względu na Boga, a nie jedynie, jako rytuał, powinni pozostawać zaangażowani w hamd (uwielbienie Boga) tasbih (wypowiadanie SubhanAllah) i tahlil (wypowiadanie la ilaha illa Allah / Nie ma innego boga oprócz Allaha), aby otrzymać innego rodzaju pożywienie.”

Doprawdy, prawdziwi wierzący powinni angażować się w czasie Ramadanu w hamd i tasbih więcej niż zwykle i powinni też podnieść swój standard czci w celu osiągnięcia dobrodziejstwa tego świętego miesiąca. Prorok (saw) powiedział, że poszczenie jest tarczą i jest silną fortecą przed ogniem. Jednak jest tak wtedy, gdy wszystko, co człowiek robi, robi w imię Boga, a dzień i noc takiego człowieka spędzone są na pamiętaniu o Bogu oraz gdy kroczy on ścieżką prawości.

Bóg mówi, że gdy człowiek pości z tym nastawieniem, a także wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec ludzkości, to jego post staje się dla Boga i Bóg jest nagrodą za post. Cnoty takich ludzi nie są tymczasowe; nie stosują się do nich tylko w czasie Ramadanu. Posiadają prawdziwą wiedzę o prawości i łączą  jeden Ramadan z następnym Ramadanem. To jest to, do czego powinniśmy dążyć; nie do chwilowego przyjęcia prawości i powierzchownego poszczenia tylko po to by pozostać głodnymi i spragnionymi. Powinniśmy zrozumieć istotę ducha Ramadanu, a nie tylko życzyć sobie ,,Ramadan Mubarak” i zlekceważyć resztę. Osiągnięcie prawości powinno być zawsze obecne w naszym umyśle. Każdego dnia, kiedy zaczynamy nasz post rano i wieczorem, kiedy go kończymy. Nie powinniśmy reagować na kogoś, kto jest wobec nas agresywny, w podobny sposób. Powinniśmy raczej milczeć i powiedzieć mu po prostu, że pościmy. Należy mieć na uwadze, że okazywaniem szacunku nie jest umniejszanie komuś i odpłacanie się w ten sam, niegrzeczny sposób. Szacunek leży w pozyskiwaniu zadowolenia Boga. Powinniśmy pamiętać o tym, kto jest uprzywilejowany przez Boga. Tak jak jest powiedziane: (…) Zaprawdę, najbardziej czcigodnym z pośród was w oczach Allaha jest ten, kto wśród was jest najbardziej sprawiedliwy (…) (49:14)

Sprawiedliwość i Post

Wyciąg z pism Obiecanego Mesjasza (as), który wstrząsnąłby każdym z obawy przed Bogiem brzmi:

„Tylko ta osoba jest uprzywilejowana w oczach Allaha, która jest sprawiedliwa/prawa. Bóg zachowa tylko wspólnotę pobożnych, a innych zniszczy. Jest to wrażliwy aspekt i te dwie grupy nie mogą istnieć tutaj razem, to znaczy sprawiedliwi oraz złośliwi i fałszywi nie mogą współistnieć w tym samym miejscu. Istotne jest, że sprawiedliwi są zachowani, a źli są zniszczeni. Skoro Bóg wie, kto jest w Jego oczach sprawiedliwy, to jest to poważny powód do obaw! Fortunny jest sprawiedliwy/prawy, a nieszczęśliwy jest ten, kto podlega klątwie [Boga]”.

Poszczenie promuje prawość i dlatego jest to przysługą i łaską Boga dla człowieka, że Bóg zakuwa szatana w kajdany podczas Ramadanu, dlatego prawość może być osiągnięta z łatwością. Jednakże, jeśli podczas postu uwaga przyciągnięta jest do innych kwestii i człowiek jest uwikłany w fałszywą sieć egotyzmu, to wtedy poszczenie nie przyniesie korzyści. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jest to dwulicowe, aby po złożeniu mu bai`at, nie oderwać się od takich fałszywych sieci. Na zewnątrz ogłosić, że przyjęło się prawość, ale mieć obrzydliwości w sercu! On, doprawdy, nazywa to poważnym powodem do obaw. Tylko Bóg decyduje, kto posiada prawość. Dlatego jedynym wyjściem jest pokuta, istighfar (szukanie przebaczenia od Boga), tasbih i hamd.

Jednakże, nasz Bóg jest Kochający, miejmy możliwość poświęcenia Jemu naszego życia. Stwierdza On, że w czasie Ramadanu przychodzi On do człowieka bardzo blisko, tak, że człowiek może starać się o tyle dobrodziejstw o ile tylko jest w stanie. Ten duchowy obóz trwa jeden miesiąc i powinien być w pełni wykorzystany. Podczas tego miesiąca cnotliwe akty czynione ze względu na Boga zbierają większą nagrodę w porównaniu do tych czynionych w zwykłe dni. Dlatego wznieś się i ozdabiaj swój kult zgodnie z przykazaniem Boga z obietnicą, że ta ozdoba będzie trwała. Wznieś się i upiększaj swoje praktyki zgodnie z zadowoleniem Boga, z intencją, aby spróbować i uczynić je częścią twojego życia. Wznieś się i osiągnij, w tym miesiącu, prawdziwe zrozumienie i postrzeganie dawania pierwszeństwa wierze nad sprawami doczesnymi z myślą, że teraz to będzie celem twojego życia i zachowaj na uwadze, co następuje: (…)Nie odstępujcie Moich Znaków za marną cenę (…) (2:42). To są procesy myślowe, które przyniosą prawdziwą korzyść z Ramadanu.

Bóg nie tak po prostu nakazuje nam prawość. On informuje nas, że prawość jest dla naszego dobra i jeśli będziemy przestrzegać szariatu to Bóg stanie się naszym Przyjacielem, podczas gdy materialistyczni ludzie nie mogą przynieść nam korzyści w jakikolwiek sposób! Powiedziane jest: Zaprawdę, oni nie przydadzą ci się ani trochę przeciwko Allahowi (…) (45:20) W związku z tym, zamiast szukać powierzchownych ostoi u ludzi, szukajcie doskonałego schronienia u Boga, który jest (…) Przyjacielem sprawiedliwych.(45:20) Bóg mówi, że On kocha tych, którzy robią rzeczy dla Niego i są sprawiedliwi: (…) zaprawdę, Allah miłuje tych, którzy okazują przed Nim bojaźń (3:77)Czego więcej może chcieć człowiek po otrzymaniu miłości Boga? Po znalezieniu błogosławieństw w tym świecie i w życiu ostatecznym! Bóg stwierdza, że ​​materialiści nie mogą osiągnąć końca sprawiedliwych, tych, którzy znoszą prześladowania materialistów, szukają pomocy tylko u Boga i nie biorą pod rozwagę pozornej mocy ludzi kochających świat doczesny. Sprawiedliwym będzie dana moc na tym świecie i ostatecznie to oni zwyciężą, InszaAllah.

Apel do  muzułmańskiej ummah

W dzisiejszych czasach Ahmadis w Pakistanie oraz w innych krajach są prześladowani i jest im powiedziane, że jeśli zaczną słuchać swoich prześladowców to wszystkie ich problemy zostaną usunięte i zostaną oni otoczeni opieką. Jednak musimy pamiętać, że to wszystko jest oszustwem. To, co dziś uznają oni za swój sukces, stanie się ich klęską. Właśnie te ziemskie środki, na których polegają, aby dopuszczać się skrajnych prześladowań, rozlecą się w pył jak zbutwiałe drewno. Bóg nakazuje bycie cierpliwym, poszukiwanie pomocy tylko u Niego i obiecuje On, że ci, którzy zastosują się do tego będą dziedzicami ziemi. To była obietnica złożona Prorokowi (saw) i ze względu na jego wspaniałość, została również dana Obiecanemu Mesjaszowi (as). Zaiste, ofiary będą musiały być poniesione, ale to właśnie te ofiary doprowadzą do sukcesu, zwiększą poziom sprawiedliwości/prawości i dadzą dobre nowiny: (…) a dobry koniec oczekuje Bogobojnych (7: 129).

Jeśli muzułmańska ummah rozumiałaby rzeczywistość i stałaby się pomocnikiem Obiecanego Mesjasza (as), to cały niepokój w krajach muzułmańskich i w ludziach zostałby usunięty. Wzburzenie i chaos w imię dżihadu zmieniłby się w miłość i pokój! Ani przywódcy ani duchowieństwo nie posiadają żadnej prawości, w wyniku, czego społeczeństwo, które jest pod ich wpływem, jest również pozbawione prawości. Zostaje usidlone przez ekstremistów i dopuszcza się czynów, które są dalekie od prawości. Duchowieństwo kusi ludzi bliskością do Boga, aby popełniali niegodziwe czyny. Nie ma nikogo, kto doradziłby tym młodym ludziom i innym muzułmanom, że to, co robią nie jest pietyzmem, nie jest dżihadem i doprawdy odsunięte jest daleko od prawości. Bóg określił wierzących jako tych, którzy są: (…) czuli pomiędzy samymi sobą(…) (48:30)! Bóg nigdy nie sprawi, że koniec takich ludzi będzie dobry i że tacy okrutni ludzie staną się dziedzicami na ziemi!

Czy Bóg mógłby sprawić, aby ci, którzy wznoszą slogany „Kalifatu”, zostali dziedzicami na ziemi? Czy Miłosierny Bóg mógłby pomóc prześladowcom? Bóg, który posłał Proroka (saw) jako „miłosierdzie dla wszystkich światów”! Czy Bóg pozwoliłby prześladowcom rozwijać się w świecie, w imię Jego umiłowanego Proroka (saw)? Na pewno nie zrobi On tego. Kalifat miał być założony, z Bożą pomocą i ratunkiem, zgodnie z proroctwem Proroka (saw), poprzez Obiecanego Mesjasza (as) i tak też się stało. Każde inne hasło podniesione w imię Kalifatu jest sposobem zdobywania światowych zysków w imię wiary i sposobem na przejęcie rządów.

Prawowity Kalifat

Hudhur powiedział, że w zeszły piątek kanał telewizyjny przeprowadzał z nim wywiad. W czasie tego wywiadu Hudhur pozwiedzał, że prawowity Kalifat jest już ustanowiony. Kalifat nie może być ustanowiony poprzez ucisk; jest on ustanowiony poprzez Boską pomoc i ratunek. Jeśli tylko muzułmańska ummah zrozumiałaby to, to ich wzajemne walki i zmagania sił, skończyłby się. Podczas Ramadanu musimy również modlić się za muzułmańską ummah gdyż ich anty-islamskie odłamy otrzymują możliwości niesienia niełaski islamowi i Prorokowi (saw). Ostatnio, w związku z tą furorą na temat Kalifatu, pewien profesor studiów religijnych dopuścił się obraźliwych uwag o Khulfa e Rashidiin i o Proroku (saw). Muzułmańscy duchowni i przywódcy są zbyt zajęci przechwytywaniem rządów i zabezpieczaniem ich. Jeśli ktokolwiek odpowiada na takie obraźliwe zarzuty, to jest to Dżama’at Ahmadiyya i tak też stało się tym razem.

Ci ludzie, którzy są przeciwni islamowi i żywią urazę do Proroka (saw) wyprodukowali nowy film o Proroku (saw) i Hazrat 'Aishah (ra), który zostanie wyemitowany dzisiaj jednocześnie w Waszyngtonie i w Berlinie. Ci ludzie zakładają, że mogą oni, nie daj Boże, czynić drwiny z Proroka (saw). Ich życie na tym świecie i w świecie przyszłym będzie zniszczone, ale oni nie widzą swojego końca. Bóg mówi, że tacy ludzie kończą źle. Pozostając w ramach prawa, zostanie wniesiony protest przeciwko temu filmowi. Hudhur dowiedział się o tym dopiero wczoraj i poinstruował o tym wydarzeniu niemiecki Dżama’at, a także stwierdził, że amerykański Dżama’at powinien również podjąć pełne wysiłki w tym zakresie. Jednakże, Hudhur oświadczył, że prawdziwym wyrazem miłości Ahmadi do Proroka (saw) i podtrzymywaniem Jego chwały i wielkość jest obfita recytacja Duruud: „Wielki jest Bóg Chwalebny, Święty jest Bóg, Wielki. Pobłogosław O Allahu Muhammadowi i jego ludowi.” Każdy Ahmadi na świecie powinien dzisiaj oraz podczas Ramadanu wypełnić powietrze Duruud. Podczas gdy jest to nasza odpowiedź na ataki wroga, to także kształtuje to w nas prawość i jest to prawość, która daje nam dobre nowiny dobrego końca. Wrogowie islamu zostaną zmniejszeni do drobnych kawałków i zdmuchnięci, podczas gdy sukces i dobry koniec będzie należeć do prawdziwie sprawiedliwych. InszaAllah!

Muzułmańska ummah musi zrozumieć, że to szatańskie siły zwiodły ich do walki ze sobą. Skąd nagle pojawiła się taka religijna przemoc? Jest ona wywołana przez pewne zewnętrzne siły po to, aby przynieść niełaskę islamowi. Siły te atakują wewnętrznie poprzez podburzanie do walk religijnych, podczas gdy ich zewnętrzne ataki składają się z produkowania obraźliwych filmów o Proroku (saw). Są świadomi, że w reakcji na takie filmy, świat muzułmański wejdzie w falę oburzenia, rozpoczną się zamieszki i zaburzenia, które będą dostarczać dalszej pożywki tym mocom, aby przynieść islamowi niełaskę. Te siły szatańskie stworzyły szatańską burzę i nie ma nikogo, kto by wyciągnął z niej muzułmanów. I odrzucają oni jedyny sposób, w jaki mogą się z tego wydostać! Należy modlić się, aby zrozumieli, zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as) i doświadczyli triumfu islamu.

Prawość jest kluczem do tego, aby stać się prawdziwymi sługami Boga,

Tymczasem Ahmadi nie powinni być po prostu zadowoleni z przyjęcia Obiecanego Mesjasza (as) oraz z połączenia z Kalifatem. Podczas postu musimy poprawić nasz poziom prawości. Prawość jest kluczem do tego, aby stać się prawdziwymi sługami Boga, a Ramadan jest doskonałym źródłem postępowania w prawości i trzeba z niego w pełni korzystać. Bóg kieruje nas w tym: A jest to Księga, którą zesłaliśmy, pełna błogosławieństw. Zatem idźcie za nią i chrońcie się przed złem, aby wam okazano łaskę (6:156)

Jeśli mamy skorzystać z dobroczynności Ramadanu, jeśli mamy mieć dobry koniec, jeśli drzwi do pomyślności mają zostać otwarte i jeśli mamy osiągnąć łaskę Bożą i nie mamy stać się jak ci, którzy są bez przywódcy i którzy są oszukiwani przez ludzi, którzy podburzają swoje emocje w imię islamu, to Bóg stwierdza, aby spojrzeć na przykazania Koranu i zdobyć o nich prawdziwą wiedzę oraz zastanowić się nad przykazaniami Koranu oczami Obiecanego Mesjasza (as), który został posłany przez Boga w tym wieku w prawdziwym oddaniu Prorokowi (saw). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nie uważa, aby człowiek, który świadomie ominął jakieś z siedmiuset przykazań Koranu, był z jego wspólnoty. Jak wspomniano wcześniej w kazaniu, to jest poważny powód do obaw. Bóg jest Miłosierny i mówi, że drzwi do Jego miłosierdzia pozostają zawsze otwarte dla tych, którzy przyjmą prawość.

Czasami ludzie nie przywiązują znaczenia do niektórych przykazań z powodu zysków doczesnych. Bogactwo, dzieci, biznes i inne pogonie za dobrami tego świata wydają się im atrakcyjne i w końcu robią coś, co nie mówiąc już o prawości, jest nawet poza obrębem moralności. Wszystkie dobra/zyski pochodzą od Boga; On jest źródłem wszelkiego bogactwa. Jeśli człowiek gromadzi bogactwa mówiąc kłamstwa, przywłaszczając własność innych lub oszukując, to takie bogactwo nie jest źródłem dobra, a w końcu staje się źródłem zła. Bóg mówi, że aby uniknąć Jego kary, zyski powinny być nabywane poprzez uczciwe środki. Prawy jest człowiek, który otrzymuje prowizje poprzez uczciwe środki. To bogactwo pochodzi od Boga, za pomocą sposobów i środków leżących poza wyobraźnią. Powiedziane jest: (…) A jeśli kto boi się Allaha, wówczas On odnajdzie dla niego drogę wyjścia I zaopatrzy go stąd, skąd ten się nie spodziewa. A jeśli kto pokłada zaufanie w Allahu, wówczas On jemu wystarczy. Zaprawdę, Allah osiągnie swój cel. Wszystkiemu Allah wyznaczył swoją miarę.(65:3-4)

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jest to łaska Boga, że uwalnia On sprawiedliwego człowieka od tego, co jest w świecie odrażające i Sam zapewnia byt takiej osobie. Bóg stwarza rozwiązanie dla bogobojnej osoby w czasie każdego jej problemu i zapewnia dla niej byt ze źródeł, z których człowiek nie może sobie nawet wyobrazić. Powiedział, że ci, którzy twierdzą, że są prawi, ale mówią również, że doświadczają przeciwności, mają zbyt wiele materialistycznych pragnień lub ich roszczenia o byciu prawymi jest błędne. W każdym razie to, co Bóg stwierdza nie może być błędem! Niektórzy mogą powiedzieć, że niewierzący mają wielkie bogactwa i żyją w luksusie. Jednak Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że mogą wydawać się szczęśliwymi na zewnątrz, ale w rzeczywistości są uwikłani w stan utrapienia. Tacy ludzie szukają sposobów, aby osiągnąć wewnętrzną harmonię i spokój tak jak robią to ludzie uzależnieni od narkotyków. Jeśli osoba jest prawdziwie prawa to będzie posiadała wewnętrzny spokój nawet w niedostatku. Doprawdy, jest to błogosławieństwem Bożym, gdy człowiek nie posiada zbyt wielu niepotrzebnych życzeń! Ahmadi powinni spróbować wpoić sobie te wartości w czasie Ramadanu gdzie ziemskie przyjemności są ograniczone tylko do tego, co jest dozwolone. Doprawdy, prawi ludzi, którzy są bogaci, wydają swoje bogactwo dla osiągnięcia przyjemności Boga. Hudhur powiedział, że kilka dni temu przeglądał książkę o Chaudhry Zafrulla Sahib napisaną przez Bashir Rafika Sahiba. Była tam wzmianka o bogatym liderze politycznym, który podczas wizyty z rodziną w Londynie, zwykł rezerwować całe skrzydło hotelu. Raz przybył sam, ale także zarezerwował całe skrzydło i powiedział, że ma pieniądze, aby zapłacić za to, ponieważ nie może żyć w klaustrofobicznych warunkach. Przywódca ten zapytał Chaudhry Sahib gdzie mieszkał. Chaudhry Sahib odpowiedział mu, że przebywał w domu misyjnym z Bashir Rafik Sahibem, gdzie również jadał swoje posiłki. Zamożny polityk zapytał, dlaczego Chaudhry Sahib nie skorzysta ze swojego bogactwa i zatrzymał się w takich ograniczonych warunkach! Chaudhry Sahib powiedział politykowi, że podczas gdy on wydawał pieniądze rozrzutnie, Chaudhry Sahib oszczędzał je i wykorzystywał na kształcenie studentów oraz zaspokajanie potrzeb ubogich i pomaganie biednym. Dodał, że dawało mu to taki wewnętrzny spokój, jakiego żaden materialistyczny człowiek nie mógłby osiągnąć i powiedział, że modlił się, aby zamożny polityk był w stanie również doświadczyć tego spokoju.

To byli ludzie, którzy odnosili sukcesy w kategoriach ziemskich, a jednak nie byli skłonni do materializmu. To tacy prawi ludzi otrzymują dobre nowiny o Raju zarówno na tym świecie jak i życiu przyszłym. Niech Bóg umożliwi nam czerpać dobrodziejstwa z tego Ramadanu w taki sposób, aby wysokie standardy w zakresie prawości stały się częścią naszego życia i abyśmy mogli uczestniczyć w Raju w obu światach, a nasz koniec był końcem dobrym i abyśmy stali się prawdziwymi modelami islamu. Niechaj będziemy w stanie odrzucić i odbić każdy atak wrogów islamu naszymi słowami, pobożnymi praktykami i naszymi modlitwami. Dziś tylko Dżama’at Obiecanego Mesjasza (as) zmaga się z anty islamskimi, szatańskimi siłami. Muzułmańskie masy nie rozumieją ich intryg. Być może istnieje wśród muzułmanów jakiś przypadkowy lider o dobrych intencjach, ale nawet oni nie rozumieją tej sytuacji. Zakładają, że odniosą sukces uzyskując pomoc z zewnątrz! Podczas gdy w rzeczywistości są uwikłani w taktykę, która spowoduje ich ruinę. Nasze doradztwo nie ma wpływu. Jesteśmy szczerze o nich zatroskani, ale oni są przeciwko nam! Musimy modlić się o miłosierdzie dla muzułmańskiej ummah, a także za tych Ahmadi, którzy są prześladowani. Więcej niż wszystko powinniśmy modlić się, aby osiągnąć prawdziwą prawość w tym Ramadanie, tak, abyśmy poprzez to mogli doświadczyć niepowodzenia przeciwników islamu. Niech Bóg doprowadzi w nas do prawdziwie rewolucyjnej zmiany podczas Ramadanu!


Czytaj

Udostępnij