Ladżna Imaillah Belgia - wirtualnego spotkania ze Khalifem
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ladżna Imaillah Belgia National Amila ma zaszczyt wirtualnego spotkania ze światowym Przywódcą Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya

Ladżna Imaillah Belgia

Ladżna Imaillah Belgia National Amila ma zaszczyt wirtualnego spotkania ze światowym Przywódcą Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya

11 LISTOPADA 2022

 Komunikat prasowy

Nie powinnyście żywić żadnych obaw ani zastrzeżeń” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

W dniu 6 listopada 2022 r.  Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalif (Kalif), Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad odbył wirtualne spotkanie online z członkami National Amila (Executive) Ladżna Imaillah Belgium (Wewnętrzna organizacja kobiet w Muzułmańskiej Wspólnocie Ahmadiyya).

Jego Świątobliwość przewodniczył spotkaniu z MTA Studios w Islamabadzie, Tilford, podczas gdy członkowie Amila dołączyli z meczetu Baitul Mujeeb w Brukseli.

Podczas spotkania Jego Świątobliwość podkreślił znaczenie przekazywania społeczeństwu pokojowego przesłania islamu, a Jego Świątobliwość poinstruował Ladżna Imaillah, aby wyznaczył sobie ambitne cele w tym zakresie.

Mówiąc o znaczeniu przekazywania przesłania islamu ludziom w Belgii, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Spróbujcie znaleźć grupy [ludzi, którym można przekazać przesłanie islamu Ahmadiyyat] wśród Arabów, wśród miejscowych Belgów i Azjatów, którzy są tu migrantami. Spróbujcie więc skupić się na różnych grupach etnicznych. Twórzcie specjalistyczne zespoły do ​​przekazywania przesłania islamu różnym grupom. W ten sposób możecie osiągnąć swój cel lub przynajmniej umożliwić szerzenie przesłania islamu.

Doradzając Sekretarzowi Tarbiyyat, odpowiedzialnemu za moralne i duchowe szkolenie członków Ladżna, odnośnie szkolenia ich dzieci, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi na tematy religijne, aby nauczyły się wiary. Poproście matki, aby prowadziły w domu dyskusje na temat religii”. 

Sekretarz wspomniał, że chcą zwiększyć świadomość na temat problemów, z jakimi borykają się matki wychowujące swoje dzieci we współczesnym środowisku.

Doradzając jej, jak to zrobić w skuteczny sposób, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Dobrze jest to zrobić i stworzyć listę problemów, z którymi się borykają. Rozwiązania prawie wszystkich problemów zostały wyjaśnione w różnych przemówieniach i kazaniach, w wypowiedziach Proroka Muhammada (niech spoczywa w pokoju i błogosławieństwie) oraz w Koranie. Znajdźcie stamtąd odpowiedzi na pytania i udostępnijcie je matkom, aby wiedziały, jak odpowiadać na pytania swoich dzieci. Między ojcami i ich dziećmi oraz między matkami i dziećmi powinna istnieć prawdziwa przyjaźń, aby dzieci dzieliły się z nimi swoimi problemami. Dopóki dzieci nie rozwiną w sobie nawyku dzielenia się swoimi problemami z rodzicami, nadal będą pojawiać się problemy w ich wychowaniu. Zapytajcie córki, jakie są ich obawy, a następnie porozmawiajcie z matkami. Zapytajcie też chłopców poniżej piętnastego roku życia.”

Członek Ladżna zapytał Jego Świątobliwość, jak zmotywować starsze dziewczęta do udziału w działaniach Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre dziewczęta stają się mniej skłonne do aktywnego uczestnictwa, gdy wkraczają w wiek nastoletni.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Stają się mniej zaangażowane, ponieważ ich matki nie są tak zainteresowane religią. Wspomniałem już, jak ważne jest rozwijanie przez matki więzi przyjaźni ze swoimi dziećmi i rozmawianie z nimi o sprawach religijnych od najmłodszych lat. Ponadto powinnyście tworzyć programy, które są naprawdę interesujące dla dziewcząt w tym wieku. Kiedy dziewczyny przyjdą na spotkania, oczywiście powiedzcie im o naukach Świętego Koranu i wypowiedziach Świętego Proroka Muhammada (niech spoczywa w pokoju i błogosławieństwie), ale także zapytajcie je, co by chciały, aby było omawiane na spotkaniach, aby stały się bardziej zainteresowane. Możecie tworzyć swoje programy w taki sposób, aby były religijne, a także zaspokajały potrzeby takich dziewcząt”.

Sekretarz odpowiedzialny za zorganizowanie Łagf-e-Ardhi , gdzie członkinie Ladżna poświęcają okres co najmniej dwóch tygodni, aby służyć Muzułmańskiej Wspólnocie Ahmadiyya, zapytała Jego Świątobliwość, jak Ladżna może czynić Łagf-e-Ardhi. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Tak jak jesteście w stanie wykonywać całą swoją inną pracę i wychodzić, powinnyście także wykonywać Tabligh i Łagf-e-Ardhi. Jeśli nie chcecie wyjeżdżać ze swojego rodzinnego miasta, możecie rozpowszechniać literaturę, aby propagować pokojowe przesłanie islamu wśród ogółu społeczeństwa w swoim własnym mieście. Zabierzcie ze sobą syna lub córkę i rozdawajcie literaturę, opowiadajcie ludziom, jak cieszycie się wolnością jako muzułmanki, a także nosicie hidżab i co to dla was oznacza. Nie chodźcie jednak w obszary, które są niebezpieczne. Nawiążcie także osobisty kontakt z ludźmi i poszerzcie krąg swoich kontaktów oraz mówcie im o prawdziwym pokojowym przesłaniu islamu.

 Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział dalej:

Podobnie w przypadku Łagf-e-Ardhi możecie przedstawić swoje usługi w zakresie nauczania Świętego Koranu muzułmanów Ahmadi i innych zadań związanych z Tarbiyyat Mężczyźni również to robią, więc powinnyście służyć tak samo jak mężczyźni. Jaka jest różnica między mężczyznami a kobietami w realizacji tego zadania? Tak jak mężczyźni wykonują swoje zadania, wy też powinnyście. Dowiedzcie się, co robią mężczyźni i jak kobiety mogą służyć w podobny sposób. Z jednej strony mówi pani o prawach kobiet oraz o tym, że mężczyźni i kobiety są tacy sami. Kiedy więc mężczyźni i kobiety są równi, powinnyście służyć tak samo, jak mężczyźni. Nie powinnyście żywić żadnych obaw ani zastrzeżeń”.

Udostępnij