Przyjęcie z okazji otwarcia nowego meczetu Ahmadiyya w Dallas w USA
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Przyjęcie z okazji otwarcia nowego meczetu Ahmadiyya w Dallas w USA przez Przywódcę Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya

Dziś świat balansuje na krawędzi katastrofy

Przyjęcie z okazji otwarcia nowego meczetu Ahmadiyya w Dallas w USA przez Przywódcę Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya

11 PAŹDZIERNIKA 2022

Informacja prasowa

„Dziś świat balansuje na krawędzi katastrofy” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

8 października 2022 r.  Światowy Przywódca Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya, V Khalifa (Kalif) , Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wygłosił przemówienie podczas specjalnego przyjęcia zorganizowanego z okazji otwarcia  Meczetu Baitul Ikram  ( Dom Honoru) w Allen w Teksasie, w oddziale Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya w Dallas. Jego Świątobliwość oficjalnie zainaugurował Meczet dzień wcześniej  swoim cotygodniowym Kazaniem Piątkowym.

W przyjęciu wzięło udział około 140 gości, w tym politycy, przywódcy religijni i mieszkańcy.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było główne przemówienie wygłoszone przez Hadhrata Mirza Masroora Ahmada, podczas którego mówił o nacisku islamu i skupieniu się na ustanowieniu pokoju w społeczeństwie, jednocześnie wzywając światowych przywódców, osoby publiczne i wszystkich członków społeczeństwa do odgrywania odpowiednich ról w ustanowienie pokoju na świecie.

Mówiąc o celu budowy meczetów, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Główne cele leżące u podstaw każdego meczetu wybudowanego przez naszą społeczność są zawsze takie same. Po pierwsze, nasze meczety służą jako miejsce, w którym nasi członkowie mogą się gromadzić, aby wypełniać religijne obowiązki wielbienia Boga Wszechmogącego. Po drugie, nasze meczety pozwalają nam służyć Bożemu Stworzeniu i propagować nauki islamu”.

Odnosząc się do wersetów Koranu, Jego Świątobliwość podkreślił nacisk, jaki islam kładzie na pokój i wspomniał, że zarzut, iż islam promuje ekstremizm i przemoc, nie może być dalej niż to od prawdy.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Kabah została założona i zbudowana zgodnie z instrukcjami Allaha Wszechmogącego, aby przekazać uniwersalne przesłanie pokoju i bezpieczeństwa dla ludzi ze wszystkich środowisk i narodów. Chociaż meczety są budowane, aby stawić czoła Ka’bah, to nie tylko pod względem fizycznego kierunku powinny podążać za Ka’bah. Raczej każdy meczet i ci, którzy w nim czczą, muszą starać się naśladować i wiernie reprezentować cele Świętego Domu”. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził dalej:

„Oprócz wielbienia Allaha, innym kluczowym celem Ka’by, a zatem i każdego meczetu, jest bycie domem dla ludzi o otwartym sercu, łaskawych, życzliwych i którzy przekazują przesłanie pokoju, pojednania i dobrej woli dla całej ludzkości poprzez ich słowa i czyny”. 

Jego Świątobliwość powiedział, że w rozdziale 3, wersecie 98 Koranu, Allah Wszechmogący stwierdza w odniesieniu do Ka’bah, że „kto wchodzi do niego, wchodzi w pokój”.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wyjaśnił werset i powiedział:

„Zasadniczo słowa ,,kto wejdzie, wejdzie w pokój’’ wymagają od prawdziwych czcicieli Allaha Wszechmogącego przywiązywania wielkiej wagi do wypełniania praw innych ludzi oraz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa całej ludzkości. W ten sposób nie tylko osiągają pokój, ale także stają się gwarantem pokoju innych”.

Jego Świątobliwość wyjaśnił, że islam pozwala muzułmanom walczyć tylko w ekstremalnych okolicznościach jako akt samoobrony lub w celu ochrony powszechnej wolności religijnej i położenia kresu okrucieństwu.

Podkreślając szczegóły, w które zagłębia się Koran w celu stworzenia pokoju, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Aby utrzymać pokój, Koran, w rozdziale 25, wers 64, instruuje muzułmanów, jak reagować na ignoranckich lub wrogo nastawionych ludzi, którzy drwią z nich lub mówią do nich nieuprzejmie. Zamiast reagować oburzeniem, Allah Wszechmogący poucza muzułmanów, aby zachowali godność w obliczu prowokacji, zachowali cierpliwość i odpowiedzieli słowami „Niech pokój będzie z wami” i pożegnali się z sytuacją. Koran uczy, że zamiast konfrontować się z agresją i prowokacją w podobny sposób, muzułmanie powinni odłożyć na bok swoją dumę i odpowiedzieć przekazując przesłanie pokoju i unikać wszelkich form konfliktów i kłótni”.   

Jego Świątobliwość odniósł się również do pierwszego rozdziału Koranu, który zaczyna się od wzmianki, że Allah jest „ Zaopatrującym i podtrzymującym” ludzi wszystkich wyznań i środowisk.

Wyjaśniając ten werset, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Kiedy Jedyny Bóg, którego czczą muzułmanie, jest Panem całej ludzkości – chrześcijan, żydów, hindusów, sikhów lub ludzi innych religii i ludzi, którzy nie mają wiary – to jak to możliwe, że muzułmanin kiedykolwiek spowoduje kłopoty lub jest źródłem żalu dla innych? Raczej szczery muzułmanin zawsze pragnąłby dawać pocieszenie, być źródłem pokoju oraz ustanowić miłość i harmonię ze wszystkimi innymi ludźmi, zamiast być osobą, która powoduje smutek lub cierpienie ludzkości. Prawdziwy muzułmanin to taki, który dźwiga ciężar innych i odczuwa ich ból i smutek tak, jakby był ich własnym. Tak więc, w duchu współczucia dla całej ludzkości i zrozumieniu, że Łaska i Miłosierdzie Allaha Wszechmogącego są uniwersalne, budujemy meczety.”  

Jego Świątobliwość wspomniał, że inspirowana naukami Koranu Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya założyła szkoły, szpitale i ośrodki wodne, które służą ludziom w ubogich i odległych częściach świata, bez względu na wyznanie czy pochodzenie.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Służenie ludzkości jest naszą misją i celem, ponieważ islam nauczył nas, że musimy nie tylko wypełniać prawa Boga Wszechmogącego, ale także prawa Jego Stworzenia.”

Odnosząc się bezpośrednio do potencjalnych obaw przed islamem wśród szerszej społeczności, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził:

„Wzywam każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości lub obawy, aby odetchnął z ulgą wiedząc, że ten nowy meczet, zbudowany przez Społeczność Muzułmańską Ahmadiyya, będzie zawsze reprezentował i odzwierciedlał oświecone nauki islamu dotyczące pokoju, szacunku i tolerancji. Nasze nauczanie nie polega na konfrontacji z tymi, którzy mają odmienne od nas przekonania, ale na przyjęciu ich. Naszą nauką nie jest atakowanie naszych przeciwników, ale obrona ich i ich praw. Zapewniamy, że ten meczet będzie promieniował wyłącznie miłością, współczuciem i sympatią dla ludzkości”.

Jego Świątobliwość zaczął mówić o poważnych niebezpieczeństwach stojących przed światem.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Niewątpliwie dzisiaj świat balansuje na krawędzi katastrofy, ponieważ narody na całym świecie są ogarniane przez zaciekłą burzę niepokojów politycznych, gospodarczych i społecznych. Wojna na Ukrainie szaleje od miesięcy, a ciemne chmury wskazujące na jeszcze większe zamieszanie i działania wojenne unoszą się złowrogo nad nami. W miarę jak świat staje się coraz bardziej spolaryzowany, przeciwstawne bloki polityczne i sojusze stopniowo się umacniają. W rezultacie pokój i bezpieczeństwo na świecie zaburzają się z dnia na dzień”.  

Jego Świątobliwość podkreślił, że coraz bardziej normalizuje się stosowanie przez kraje groźby zagłady nuklearnej wobec innych krajów.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Do niedawna grożenie uwolnieniem broni jądrowej było uważane za nie do pomyślenia, ale teraz takie groźby są wypowiadane niemal codziennie. Nie ma wątpliwości, że jeśli wybuchnie globalna wojna, będzie ona niepodobna do niczego, co kiedykolwiek widział świat. Z pewnością jej katastrofalne i niszczące konsekwencje wykraczają daleko poza nasze zrozumienie. Wiele krajów nabyło najnowocześniejszą broń, która może zabić tysiące ludzi jednym uderzeniem. Nie tylko my będziemy znosić ból i opłakiwać, ale raczej nasze dzieci i przyszłe pokolenia będą cierpieć za nasze grzechy, a ich życie zostanie zniszczone bez ich winy”.

Mówiąc o tym, jak przyszłe pokolenia będą postrzegać tych, którzy pozwolą na wybuch wojny nuklearnej, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Niewątpliwie te niewinne dusze będą spoglądać na nas z pogardą. Będą lamentować, dlaczego ich przodkowie pozwolili, aby ich ego i samolubne postępowanie doprowadziły do niszczycielskich wojen, które pozostawiły ich przyszłe pokolenia kalekami fizycznymi, emocjonalnymi i ekonomicznymi. Tak więc moja żarliwa prośba i przesłanie dla świata jest takie, że musimy odłożyć na bok dzielące nas różnice i niestrudzenie pracować na rzecz pokoju w społeczeństwie, abyśmy mogli ocalić nasze przyszłe pokolenia, a nie, nie daj Boże, skazywać ich na życie wypełnione wyłącznie nędzą i rozpaczą”. 

Jego Świątobliwość zakończył swoje przemówienie wzywając wszystkich ludzi w społeczeństwie do podjęcia wysiłków na rzecz ustanowienia pokoju.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Każdy z nas ma do odegrania rolę w sprawie pokoju. Gdziekolwiek jest okrucieństwo lub niesprawiedliwość, musimy to potępić. Musimy nakłaniać naszych przywódców politycznych, aby zamiast popychać nasze narody do wojny i zamiast podnosić temperaturę groźbami zemsty i przemocy, starali się ostudzić napięcia, które istnieją zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i wewnątrz narodów, poprzez dyplomację i mądrość. Muszą zapewnić, aby pokój i bezpieczeństwo na świecie pozostały ich nadrzędnym celem.”

Przed przemówieniem uczestnicy usłyszeli zaproszonych prelegentów, którzy weszli na scenę.

Carl Clemencich, radny miasta Allen, wręczył Jego Świątobliwości klucz do miasta Allen.

Dr Robert Hunt, profesor misji chrześcijańskich i stosunków międzyreligijnych, Southern Methodist University, powiedział:

„Jego Świątobliwość poświęcił się promowaniu dwóch ściśle powiązanych cnót, wolności religijnej i dialogu międzyreligijnego. Mam nadzieję, że otwarcie tego meczetu, wizyta Jego Świątobliwości, zachęci nas wszystkich do podwojenia wysiłków na rzecz tworzenia, poprzez dialog, pokojowe, harmonijne i pełne szacunku społeczeństwo, nie tylko tutaj, w północnym Teksasie, ale na całym świecie.”

Kongresman USA Michael McCaul, republikański przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i współprzewodniczący Muzułmańskiego Klubu Kongresowego Ahmadiyya, przedstawił specjalną dwupartyjną rezolucję w Izbie Reprezentantów USA, wyrażając uznanie dla wielkiego wkładu Jego Świątobliwości na rzecz światowego pokoju i sprawiedliwości.

Przemawiając do uczestników, pan McCaul powiedział:

„Dom Abrahama. Z tego domu wywodzą się trzy główne religie:  judaizm, chrześcijaństwo, islam. Jego Świątobliwość, po raz drugi, kiedy miałem zaszczyt licznie go odwiedzać, wierzy, że wszyscy możemy żyć pod dachem domu Abrahama. Pokojowo, a nie w stanie wojny”.

Deputowany Mike McCaul zapisał również oficjalne oświadczenie w Congressional Record, uznając ten historyczny kamień milowy inauguracji meczetu Baitul Ikram i uhonorowując wizytę Jego Świątobliwości w Stanach Zjednoczonych.

Koniec

Powiązane treści
Udostępnij