Światowy Przywódca Ahmadiyya otwiera meczet Baitul Ikram w USA
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Światowy Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya otwiera meczet Baitul Ikram w Dallas, USA

Baitul Ikram w Dallas

Światowy Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya otwiera meczet Baitul Ikram w Dallas, USA

7 października, 2022

„Możemy osiągnąć zadowolenie Allaha, kiedy dajemy pierwszeństwo wierze nad światem z całkowitą szczerością i lojalnością” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya ma przyjemność ogłosić, że Światowy Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, Piąty Kalif (kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, zainaugurował w swoim cotygodniowym Piątkowym Kazaniu Meczet Baitul Ikram (Dom Honoru) w Dallas w Teksasie.

Podczas Piątkowego Kazania Jego Świątobliwość mówił o obowiązkach związanych z meczetami.

Rozpoczynając swoje Kazanie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Dzisiaj Allah Wszechmogący umożliwia wam zainaugurowanie waszego meczetu. Chociaż Meczet budowany jest już od jakiegoś czasu, jego uroczysta inauguracja ma miejsce dzisiaj. W tym miejscu początkowo zbudowano halę, która miała służyć jako meczet, ale teraz powstał tu specjalnie wybudowany meczet. Macie teraz piękny meczet i jeśli chodzi o jego pojemność, jest dużo wolnego miejsca”.

Modląc się za tych, którzy pomogli w budowie meczetu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Niech Allah umożliwi tym, którzy brali udział w budowie tego meczetu, wypełnienie jego przeznaczenia. Niech będzie tak, że zbudowaliście ten Meczet wyłącznie w celu osiągnięcia zadowolenia Allaha. Obyście byli tymi, którzy są beneficjentami oświadczenia Proroka Muhammada (saw), w którym powiedział: „Ten, kto buduje meczet w celu osiągnięcia zadowolenia Allaha, Allah zbuduje taki dom dla niego w raju, jak meczet, który buduje”.

Przypominając uczestnikom o obowiązkach, które spadają na tych, którzy budują meczet, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Cele związane z budową meczetu, który jest zbudowany dla osiągnięcia przyjemności Allaha, nie kończą się wraz z ukończeniem budowy meczetu. Raczej, można osiągnąć zadowolenie Allaha tylko wtedy, gdy przestrzegamy Jego przykazań i wypełniamy obowiązki Jego czczenia oraz prawa Jego stworzenia. Możemy osiągnąć zadowolenie Allaha, kiedy dajemy pierwszeństwo wierze nad światem z całkowitą szczerością i lojalnością oraz kiedy wypełniamy nasze zobowiązanie Bai’at [przysięga inicjacji do społeczności muzułmańskiej Ahmadiyya].        

Przylot do Dallas w Teksasie 

Jego Świątobliwość przybył na międzynarodowe lotnisko Dallas Fort Worth późnym popołudniem czasu lokalnego w niedzielę, 2 października 2022 r. Jego Świątobliwość udał się bezpośrednio do meczetu Baitul Ikram w Dallas.

Po przybyciu do nowego meczetu Jego Świątobliwość został powitany przez setki muzułmańskich mężczyzn, kobiet i dzieci Ahmadi, którzy byli zachwyceni widząc ich ukochanego imama.

Odsłonięcie tablicy i sadzenie drzew

W poniedziałek, 3 października Jego Świątobliwość odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą otwarcie meczetu.

Jego Świątobliwość uczestniczył również w grillu urządzanym przez miejscowych muzułmanów Ahmadi jako środek miłości i zachęty.

We wtorek, 4 października Jego Świątobliwość zwiedził kompleks meczetu i posadził przed nim drzewo.

Klasa łaqfat-e-Nau (dziewczyny)

W środę, 5 października 2022 r. Jego Świątobliwość spotkał się z członkiniami Łaqf-e-Nau w wieku 12 lat i starszymi, podczas którego uczestniczki miały okazję zadawać pytania dotyczące wielu współczesnych zagadnień.

Jedna z nich zapytała Jego Świątobliwość, czy sufizm i jego praktyki przynoszą jakieś korzyści.

W odpowiedzi Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Nie było sufizmu w czasach Proroka (saw). Nie było Sufi w czasach czterech właściwie kierowanych kalifów. Po stuleciach zaczął się [sufizm]. A kiedy to zaczęło się, to dlatego, że w tamtym czasie Kalifat nie był duchowym Kalifatem. To był ziemski Kalifat. A kalifowie tamtych czasów dążyli do ziemskich zdobyczy. Khalifa nie był wybranym przez społeczność Khalifem, odziedziczyli Kalifat. Dlatego właśnie w tym czasie powstała grupa ludzi, którzy powiedzieli: „jesteśmy ludźmi duchowymi i mówimy ludziom, jaki jest prawdziwy duch waszej religii i jaki jest duch modlitwy, jak powinniście się modlić, jak powinniście kłaniać się przed Allahem, jak powinniście praktykować przykazania dane w Koranie”. Zaczęli wyjaśniać nauki Koranu. Zatem w ten sposób to wszystko rozwinęło się.’’

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował i powiedział:

„Ale teraz, po przyjściu Obiecanego Mesjasza (as), który przybył, aby ożywić religię islamu zgodnie z proroctwem Proroka islamu (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim), nie ma potrzeby podążać za jakimkolwiek Sufi. Pamiętam, kiedy wyjaśniłem w moim kazaniu werset Koranu, który mówi: „Allah jest Światłością niebios i ziemi”.  Pewien Arab, który niedawno dołączył do Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, powiedział: „Byłem wyznawcą sufizmu. A teraz, po wysłuchaniu twojego Kazania, mogę powiedzieć, że nie ma większego Sufi niż Obiecany Mesjasz (as). To, w jaki sposób wyjaśnił nauki Koranu, powoduje, że nie ma teraz potrzeby na żaden sufizm. A teraz Kalifat jest również właściwie prowadzony, więc dopóki pozostanie takim, jakim jest, nie ma potrzeby żadnego sufizmu”. Zatem to było wymogiem przeszłości, nie teraźniejszości.’’

Klasa Łaqf-e-Nau (chłopcy)

Po spotkaniu chłopcy z Łaqf-e-Nau w wieku 12 lat i starsi również mieli zaszczyt odbyć spotkanie z Jego Świątobliwością.

Jeden z Łaqf-e-Nau zapytał Jego Świątobliwość, jak młodzi ludzie powinni zachować swoją tożsamość, gdy ludzie wyśmiewają się z ich przekonań.

W odpowiedzi Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zachęcił młodzież i powiedział:

„Rozwijajcie pewność siebie i wiarę w siebie. Kiedy wiecie, że jesteście na właściwej ścieżce, nie przejmujcie się drwinami innych ludzi… powinniście powiedzieć ludziom, którzy szydzą z was, że jesteście na dobrej drodze i oni również powinni starać się ocalić siebie. Więc kiedy mamy rację i twierdzimy, że zamierzamy duchowo podbić cały świat pokojem i miłością, to dlaczego mielibyśmy się martwić? Dlaczego mielibyście zawracać sobie głowę tym, co mówią inni?   

Inny uczestnik zapytał Jego Świątobliwość, jak powinien modlić się za Kalifa czasu.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Powinniście modlić się, aby Allah Wszechmogący pomógł Kalifowi czasu wypełniać jego obowiązki, aby ciężar obowiązków, które Allah nałożył na jego barki, został właściwie wykonany. Módlcie się, aby Allah Wszechmogący dał mu siłę i zdrowie, aby działał właściwie dla sprawy islamu i Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, a wszelkie plany, jakie są w umyśle Kalifa danego czasu, zostały zrealizowane z pomocą Allaha w jak najkrótszym czasie i w najlepszy sposób oraz aby Allah Wszechmogący również dał mu pomocników, czyli „Sultan-e-Nasiir”, aby zespół pomocników mógł również pomóc Kalifowi czasu. Również [módlcie się do Allaha, aby On] uczynił was pomocnikami Kalifa czasu, tak jak Łaqf-e-Nau, wypełniamy również nasze obowiązki, aby pomóc Kalifowi czasu w wypełnianiu jego zadań, życzeń i planów.”  

Spotkania z muzułmanami Ahmadi

W ciągu tygodnia w Zion i Dallas Jego Świątobliwość spotkał się na prywatnych spotkaniach z setkami muzułmanów Ahmadi (rodzinne Mulaqat), z których wielu miało okazję spotkać się z Jego Świątobliwością po raz pierwszy.

Koniec

Dalsze informacje: info@alislam.pl

Udostępnij